Elise

Elise

Đi rừng
80 trận (2 ngày gần nhất)

Trang bị tân thủ

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Rựa Thợ SănThuốc Tái Sử Dụng
97.1%
97.1%
97.1%
48.5%
48.5%
48.5%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Bùa Thợ Săn Thuốc Tái Sử Dụng
1.5%
1.5%
1.5%
0.0%
0.0%
0.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Phong Ấn Hắc ÁmThuốc Tái Sử Dụng
1.5%
1.5%
1.5%
0.0%
0.0%
0.0%

Trang bị chính

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Gươm Truy Tung > Phù Phép: Thần Vọng > Quỷ Thư Morello > Đồng Hồ Cát Zhonya
36.7%
36.7%
36.7%
54.5%
54.5%
54.5%
Đao Đụng Độ > Phù phép: Thần Vọng > Đồng Hồ Cát Zhonya > Quỷ Thư Morello
6.7%
6.7%
6.7%
50.0%
50.0%
50.0%
Đao Đụng Độ > Phù phép: Thần Vọng > Quỷ Thư Morello > Đồng Hồ Cát Zhonya
6.7%
6.7%
6.7%
50.0%
50.0%
50.0%
Gươm Truy Tung > Phù Phép: Thần Vọng > Đồng Hồ Cát Zhonya > Quỷ Thư Morello
6.7%
6.7%
6.7%
50.0%
50.0%
50.0%
Đao Đụng Độ > Phù phép: Thần Vọng > Trượng Hư Vô > Mũ Phù Thủy Rabadon
3.3%
3.3%
3.3%
100.0%
100.0%
100.0%
Gươm Truy Tung > Phù Phép: Thần Vọng > Quỷ Thư Morello > Song Kiếm Tai Ương
3.3%
3.3%
3.3%
100.0%
100.0%
100.0%
Gươm Truy Tung > Phù Phép: Thần Vọng > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry > Trượng Hư Vô
3.3%
3.3%
3.3%
100.0%
100.0%
100.0%
Đao Đụng Độ > Phù phép: Thần Vọng > Quỷ Thư Morello > Quỷ Thư Morello
3.3%
3.3%
3.3%
0.0%
0.0%
0.0%
Gươm Truy Tung > Phù Phép: Thần Vọng > Quỷ Thư Morello > Dây Chuyền Chữ Thập
3.3%
3.3%
3.3%
0.0%
0.0%
0.0%
Gươm Truy Tung > Phù Phép: Thần Vọng > Đai Lưng Hextech > Sách Chiêu Hồn Mejai
3.3%
3.3%
3.3%
100.0%
100.0%
100.0%

Trang bị cuối

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mũ Phù Thủy Rabadon
1.5%
1.5%
1.5%
0.0%
0.0%
0.0%
Dây Chuyền Iron Solari
1.5%
1.5%
1.5%
0.0%
0.0%
0.0%
Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry
1.5%
1.5%
1.5%
0.0%
0.0%
0.0%
Đồng Hồ Cát Zhonya
1.5%
1.5%
1.5%
0.0%
0.0%
0.0%
Quỷ Thư Morello
1.5%
1.5%
1.5%
0.0%
0.0%
0.0%

Giày

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giày Pháp Sư
70.0%
70.0%
70.0%
44.9%
44.9%
44.9%
Giày Cơ Động
20.0%
20.0%
20.0%
71.4%
71.4%
71.4%
Giày Thường
4.3%
4.3%
4.3%
33.3%
33.3%
33.3%
Giày Thủy Ngân
2.9%
2.9%
2.9%
0.0%
0.0%
0.0%
Giày Ninja
1.4%
1.4%
1.4%
100.0%
100.0%
100.0%

Toàn cầu

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Phù Phép: Thần Vọng
75.4%
75.4%
75.4%
48.1%
48.1%
48.1%
Quỷ Thư Morello
52.2%
52.2%
52.2%
47.2%
47.2%
47.2%
Đồng Hồ Cát Zhonya
34.8%
34.8%
34.8%
37.5%
37.5%
37.5%
Phù phép: Thần Vọng
20.3%
20.3%
20.3%
50.0%
50.0%
50.0%
Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry
7.3%
7.3%
7.3%
40.0%
40.0%
40.0%
Đai Lưng Hextech
7.3%
7.3%
7.3%
40.0%
40.0%
40.0%
Trượng Hư Vô
7.3%
7.3%
7.3%
40.0%
40.0%
40.0%
Trượng Pha Lê Rylai
5.8%
5.8%
5.8%
0.0%
0.0%
0.0%
Dây Chuyền Chữ Thập
5.8%
5.8%
5.8%
25.0%
25.0%
25.0%
Mũ Phù Thủy Rabadon
4.4%
4.4%
4.4%
66.7%
66.7%
66.7%
Sách Chiêu Hồn Mejai
4.4%
4.4%
4.4%
66.7%
66.7%
66.7%
Song Kiếm Tai Ương
2.9%
2.9%
2.9%
50.0%
50.0%
50.0%
Nanh Nashor
1.5%
1.5%
1.5%
0.0%
0.0%
0.0%
Dây Chuyền Iron Solari
1.5%
1.5%
1.5%
0.0%
0.0%
0.0%
Giáp Liệt Sĩ
1.5%
1.5%
1.5%
100.0%
100.0%
100.0%
Phù Phép: Huyết Đao
1.5%
1.5%
1.5%
100.0%
100.0%
100.0%
Khiên Băng Randuin
1.5%
1.5%
1.5%
0.0%
0.0%
0.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: