Elise

Elise

Đi rừng

Trang bị tân thủ

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Rựa Thợ SănThuốc Tái Sử Dụng
85.0%
85.0%
85.0%
50.0%
50.0%
50.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Bùa Thợ Săn Thuốc Tái Sử Dụng
10.0%
10.0%
10.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Bùa Thợ Săn Bình Máux3
2.5%
2.5%
2.5%
100.0%
100.0%
100.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Rựa Thợ SănBình Máux3
2.5%
2.5%
2.5%
100.0%
100.0%
100.0%

Trang bị chính

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Phù Phép: Thần Vọng > Trượng Pha Lê Rylai > Quỷ Thư Morello
13.3%
13.3%
13.3%
50.0%
50.0%
50.0%
Phù Phép: Thần Vọng > Đồng Hồ Cát Zhonya > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry
13.3%
13.3%
13.3%
50.0%
50.0%
50.0%
Phù phép: Thần Vọng > Quỷ Thư Morello > Mũ Phù Thủy Rabadon
6.7%
6.7%
6.7%
0.0%
0.0%
0.0%
Sách Chiêu Hồn Mejai > Phù Phép: Thần Vọng > Mũ Phù Thủy Rabadon
6.7%
6.7%
6.7%
50.0%
50.0%
50.0%
Phù Phép: Thần Vọng > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry > Đồng Hồ Cát Zhonya
3.3%
3.3%
3.3%
100.0%
100.0%
100.0%
Phù Phép: Thần Vọng > Quỷ Thư Morello > Đồng Hồ Cát Zhonya
3.3%
3.3%
3.3%
0.0%
0.0%
0.0%
Phù Phép: Thần Vọng > Phù Phép: Thần Vọng > Quỷ Thư Morello
3.3%
3.3%
3.3%
100.0%
100.0%
100.0%
Phù Phép: Thần Vọng > Đai Lưng Hextech > Trượng Pha Lê Rylai
3.3%
3.3%
3.3%
100.0%
100.0%
100.0%
Di Vật Thượng Nhân > Dây Chuyền Iron Solari > Lời Thề Hiệp Sĩ
3.3%
3.3%
3.3%
100.0%
100.0%
100.0%
Phù Phép: Thần Vọng > Trượng Pha Lê Rylai > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry
3.3%
3.3%
3.3%
100.0%
100.0%
100.0%

Trang bị cuối

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Đồng Hồ Cát Zhonya
1.7%
1.7%
1.7%
100.0%
100.0%
100.0%
Giáp Thiên Thần
1.7%
1.7%
1.7%
0.0%
0.0%
0.0%
Quỷ Thư Morello
1.7%
1.7%
1.7%
100.0%
100.0%
100.0%
Trượng Hư Vô
1.7%
1.7%
1.7%
0.0%
0.0%
0.0%
Giáp Liệt Sĩ
1.7%
1.7%
1.7%
100.0%
100.0%
100.0%
Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry
1.7%
1.7%
1.7%
0.0%
0.0%
0.0%

Giày

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giày Pháp Sư
54.4%
54.4%
54.4%
48.7%
48.7%
48.7%
Giày Cơ Động
36.8%
36.8%
36.8%
56.0%
56.0%
56.0%
Giày Thường
2.9%
2.9%
2.9%
50.0%
50.0%
50.0%
Giày Khai Sáng Ionia
2.9%
2.9%
2.9%
50.0%
50.0%
50.0%
Giày Ninja
2.9%
2.9%
2.9%
100.0%
100.0%
100.0%

Toàn cầu

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Phù Phép: Thần Vọng
83.8%
83.8%
83.8%
52.6%
52.6%
52.6%
Đồng Hồ Cát Zhonya
30.9%
30.9%
30.9%
61.9%
61.9%
61.9%
Quỷ Thư Morello
27.9%
27.9%
27.9%
42.1%
42.1%
42.1%
Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry
22.1%
22.1%
22.1%
53.3%
53.3%
53.3%
Trượng Pha Lê Rylai
20.6%
20.6%
20.6%
64.3%
64.3%
64.3%
Phù phép: Thần Vọng
14.7%
14.7%
14.7%
60.0%
60.0%
60.0%
Đai Lưng Hextech
8.8%
8.8%
8.8%
66.7%
66.7%
66.7%
Trượng Hư Vô
8.8%
8.8%
8.8%
50.0%
50.0%
50.0%
Dây Chuyền Chữ Thập
7.4%
7.4%
7.4%
40.0%
40.0%
40.0%
Mũ Phù Thủy Rabadon
5.9%
5.9%
5.9%
25.0%
25.0%
25.0%
Sách Chiêu Hồn Mejai
4.4%
4.4%
4.4%
33.3%
33.3%
33.3%
Song Kiếm Tai Ương
4.4%
4.4%
4.4%
66.7%
66.7%
66.7%
Dây Chuyền Iron Solari
2.9%
2.9%
2.9%
100.0%
100.0%
100.0%
Giáp Liệt Sĩ
2.9%
2.9%
2.9%
50.0%
50.0%
50.0%
Di Vật Ác Thần
2.9%
2.9%
2.9%
50.0%
50.0%
50.0%
Di Vật Thượng Nhân
1.5%
1.5%
1.5%
100.0%
100.0%
100.0%
Giáp Tâm Linh
1.5%
1.5%
1.5%
100.0%
100.0%
100.0%
Khiên Băng Randuin
1.5%
1.5%
1.5%
100.0%
100.0%
100.0%
Lời Thề Hiệp Sĩ
1.5%
1.5%
1.5%
100.0%
100.0%
100.0%
Giáp Thiên Thần
1.5%
1.5%
1.5%
0.0%
0.0%
0.0%
Song Sinh Ma Quái
1.5%
1.5%
1.5%
100.0%
100.0%
100.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: