Elise

Elise

Đi rừng
71 trận (2 ngày gần nhất)

Trang bị tân thủ

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Rựa Thợ SănThuốc Tái Sử Dụng
80.7%
80.7%
80.7%
34.0%
34.0%
34.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Bùa Thợ Săn Thuốc Tái Sử Dụng
11.3%
11.3%
11.3%
42.9%
42.9%
42.9%
Oracle Biến ĐổiRựa Thợ SănThuốc Tái Sử Dụng
6.5%
6.5%
6.5%
50.0%
50.0%
50.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Rựa Thợ SănBình MáuMắt Kiểm Soát
1.6%
1.6%
1.6%
0.0%
0.0%
0.0%

Trang bị chính

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Gươm Truy Tung > Phù Phép: Thần Vọng > Quỷ Thư Morello > Đồng Hồ Cát Zhonya
21.1%
21.1%
21.1%
62.5%
62.5%
62.5%
Gươm Truy Tung > Phù Phép: Thần Vọng > Đồng Hồ Cát Zhonya > Quỷ Thư Morello
10.5%
10.5%
10.5%
25.0%
25.0%
25.0%
Đao Đụng Độ > Phù phép: Thần Vọng > Quỷ Thư Morello > Đồng Hồ Cát Zhonya
7.9%
7.9%
7.9%
33.3%
33.3%
33.3%
Đao Đụng Độ > Phù phép: Thần Vọng > Đồng Hồ Cát Zhonya > Quỷ Thư Morello
7.9%
7.9%
7.9%
66.7%
66.7%
66.7%
Gươm Truy Tung > Phù Phép: Thần Vọng > Quỷ Thư Morello > Trượng Hư Vô
5.3%
5.3%
5.3%
0.0%
0.0%
0.0%
Đao Đụng Độ > Phù phép: Thần Vọng > Trượng Pha Lê Rylai > Trượng Pha Lê Rylai
2.6%
2.6%
2.6%
0.0%
0.0%
0.0%
Gươm Truy Tung > Phù Phép: Thần Vọng > Sách Chiêu Hồn Mejai > Quỷ Thư Morello
2.6%
2.6%
2.6%
100.0%
100.0%
100.0%
Đao Đụng Độ > Phù phép: Thần Vọng > Trượng Pha Lê Rylai > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry
2.6%
2.6%
2.6%
0.0%
0.0%
0.0%
Gươm Truy Tung > Phù Phép: Thần Vọng > Quỷ Thư Morello > Sách Chiêu Hồn Mejai
2.6%
2.6%
2.6%
0.0%
0.0%
0.0%
Gươm Truy Tung > Phù Phép: Thần Vọng > Mũ Phù Thủy Rabadon > Sách Chiêu Hồn Mejai
2.6%
2.6%
2.6%
100.0%
100.0%
100.0%

Trang bị cuối

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Kiếm Súng Hextech
1.6%
1.6%
1.6%
100.0%
100.0%
100.0%

Giày

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giày Pháp Sư
77.5%
77.5%
77.5%
41.9%
41.9%
41.9%
Giày Cơ Động
15.0%
15.0%
15.0%
16.7%
16.7%
16.7%
Giày Ninja
2.5%
2.5%
2.5%
50.0%
50.0%
50.0%
Giày Thường
2.5%
2.5%
2.5%
50.0%
50.0%
50.0%
Giày Khai Sáng Ionia
2.5%
2.5%
2.5%
100.0%
100.0%
100.0%

Toàn cầu

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Phù Phép: Thần Vọng
76.0%
76.0%
76.0%
38.3%
38.3%
38.3%
Quỷ Thư Morello
54.4%
54.4%
54.4%
46.5%
46.5%
46.5%
Đồng Hồ Cát Zhonya
39.2%
39.2%
39.2%
41.9%
41.9%
41.9%
Phù phép: Thần Vọng
24.1%
24.1%
24.1%
42.1%
42.1%
42.1%
Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry
11.4%
11.4%
11.4%
22.2%
22.2%
22.2%
Trượng Pha Lê Rylai
7.6%
7.6%
7.6%
0.0%
0.0%
0.0%
Trượng Hư Vô
6.3%
6.3%
6.3%
60.0%
60.0%
60.0%
Sách Chiêu Hồn Mejai
6.3%
6.3%
6.3%
80.0%
80.0%
80.0%
Mũ Phù Thủy Rabadon
5.1%
5.1%
5.1%
75.0%
75.0%
75.0%
Dây Chuyền Chữ Thập
5.1%
5.1%
5.1%
25.0%
25.0%
25.0%
Nanh Nashor
2.5%
2.5%
2.5%
100.0%
100.0%
100.0%
Đai Lưng Hextech
2.5%
2.5%
2.5%
0.0%
0.0%
0.0%
Phù phép: Quỷ Lửa
1.3%
1.3%
1.3%
100.0%
100.0%
100.0%
Giáp Liệt Sĩ
1.3%
1.3%
1.3%
0.0%
0.0%
0.0%
Song Kiếm Tai Ương
1.3%
1.3%
1.3%
100.0%
100.0%
100.0%
Mặt Nạ Vực Thẳm
1.3%
1.3%
1.3%
0.0%
0.0%
0.0%
Kiếm Súng Hextech
1.3%
1.3%
1.3%
100.0%
100.0%
100.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: