Elise

Elise

Đi rừng
123 trận (2 ngày gần nhất)

Trang bị tân thủ

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Rựa Thợ SănThuốc Tái Sử Dụng
84.2%
84.2%
84.2%
53.4%
53.4%
53.4%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Bùa Thợ Săn Thuốc Tái Sử Dụng
10.1%
10.1%
10.1%
81.3%
81.3%
81.3%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Phong Ấn Hắc ÁmThuốc Tái Sử Dụng
3.2%
3.2%
3.2%
20.0%
20.0%
20.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Lưỡi Gươm Đoạt ThuậtBình Máux2
1.9%
1.9%
1.9%
66.7%
66.7%
66.7%
Oracle Biến ĐổiRựa Thợ SănBình Máux3
0.6%
0.6%
0.6%
100.0%
100.0%
100.0%

Trang bị chính

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Phù Phép: Thần Vọng > Quỷ Thư Morello > Đồng Hồ Cát Zhonya
16.5%
16.5%
16.5%
35.7%
35.7%
35.7%
Phù Phép: Thần Vọng > Đồng Hồ Cát Zhonya > Quỷ Thư Morello
8.2%
8.2%
8.2%
85.7%
85.7%
85.7%
Phù phép: Thần Vọng > Trượng Hư Vô > Quỷ Thư Morello
7.1%
7.1%
7.1%
50.0%
50.0%
50.0%
Phù phép: Thần Vọng > Quỷ Thư Morello > Đồng Hồ Cát Zhonya
7.1%
7.1%
7.1%
83.3%
83.3%
83.3%
Phù phép: Thần Vọng > Trượng Pha Lê Rylai > Đồng Hồ Cát Zhonya
3.5%
3.5%
3.5%
66.7%
66.7%
66.7%
Phù phép: Thần Vọng > Đồng Hồ Cát Zhonya > Trượng Hư Vô
3.5%
3.5%
3.5%
66.7%
66.7%
66.7%
Phù phép: Thần Vọng > Đồng Hồ Cát Zhonya > Quỷ Thư Morello
3.5%
3.5%
3.5%
100.0%
100.0%
100.0%
Phù Phép: Thần Vọng > Quỷ Thư Morello > Trượng Pha Lê Rylai
2.4%
2.4%
2.4%
100.0%
100.0%
100.0%
Phù phép: Thần Vọng > Quỷ Thư Morello > Trượng Hư Vô
2.4%
2.4%
2.4%
100.0%
100.0%
100.0%
Phù phép: Thần Vọng > Quỷ Thư Morello > Sách Chiêu Hồn Mejai
2.4%
2.4%
2.4%
100.0%
100.0%
100.0%

Trang bị cuối

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Trượng Pha Lê Rylai
2.2%
2.2%
2.2%
100.0%
100.0%
100.0%
Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry
2.2%
2.2%
2.2%
100.0%
100.0%
100.0%
Dây Chuyền Chữ Thập
1.5%
1.5%
1.5%
0.0%
0.0%
0.0%
Sách Chiêu Hồn Mejai
0.7%
0.7%
0.7%
100.0%
100.0%
100.0%
Trượng Hư Vô
0.7%
0.7%
0.7%
100.0%
100.0%
100.0%
Nanh Nashor
0.7%
0.7%
0.7%
100.0%
100.0%
100.0%

Giày

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giày Pháp Sư
75.3%
75.3%
75.3%
52.9%
52.9%
52.9%
Giày Cơ Động
29.1%
29.1%
29.1%
58.7%
58.7%
58.7%
Giày Ninja
3.8%
3.8%
3.8%
16.7%
16.7%
16.7%
Giày Thủy Ngân
3.8%
3.8%
3.8%
16.7%
16.7%
16.7%
Giày Thường
1.9%
1.9%
1.9%
33.3%
33.3%
33.3%
Giày Khai Sáng Ionia
0.6%
0.6%
0.6%
0.0%
0.0%
0.0%
Giày Bạc
0.6%
0.6%
0.6%
100.0%
100.0%
100.0%

Toàn cầu

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Phù Phép: Thần Vọng
65.6%
65.6%
65.6%
48.5%
48.5%
48.5%
Quỷ Thư Morello
58.6%
58.6%
58.6%
63.0%
63.0%
63.0%
Đồng Hồ Cát Zhonya
46.5%
46.5%
46.5%
63.0%
63.0%
63.0%
Phù phép: Thần Vọng
45.9%
45.9%
45.9%
61.1%
61.1%
61.1%
Trượng Hư Vô
19.8%
19.8%
19.8%
64.5%
64.5%
64.5%
Trượng Pha Lê Rylai
14.7%
14.7%
14.7%
73.9%
73.9%
73.9%
Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry
14.0%
14.0%
14.0%
59.1%
59.1%
59.1%
Sách Chiêu Hồn Mejai
8.3%
8.3%
8.3%
84.6%
84.6%
84.6%
Đai Lưng Hextech
6.4%
6.4%
6.4%
50.0%
50.0%
50.0%
Dây Chuyền Chữ Thập
5.7%
5.7%
5.7%
66.7%
66.7%
66.7%
Mặt Nạ Vực Thẳm
1.3%
1.3%
1.3%
0.0%
0.0%
0.0%
Giáp Liệt Sĩ
1.3%
1.3%
1.3%
50.0%
50.0%
50.0%
Mũ Phù Thủy Rabadon
1.3%
1.3%
1.3%
50.0%
50.0%
50.0%
Lưỡng Cực Zhonya
0.6%
0.6%
0.6%
0.0%
0.0%
0.0%
Đao Thủy Ngân
0.6%
0.6%
0.6%
100.0%
100.0%
100.0%
Áo Choàng Lửa
0.6%
0.6%
0.6%
100.0%
100.0%
100.0%
Nanh Nashor
0.6%
0.6%
0.6%
100.0%
100.0%
100.0%
Kiếm Súng Hextech
0.6%
0.6%
0.6%
100.0%
100.0%
100.0%
Phù Phép: Quỷ Lửa
0.6%
0.6%
0.6%
0.0%
0.0%
0.0%
Giáp Thiên Thần
0.6%
0.6%
0.6%
100.0%
100.0%
100.0%
Di Vật Ác Thần
0.6%
0.6%
0.6%
100.0%
100.0%
100.0%
Mũ Thích Nghi
0.6%
0.6%
0.6%
100.0%
100.0%
100.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: