Darius

Darius

Top
153 trận (2 ngày gần nhất)

Trang bị tân thủ

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Khiên DoranBình Máu
74.0%
74.0%
74.0%
62.3%
62.3%
62.3%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Kiếm DoranBình Máu
14.4%
14.4%
14.4%
46.7%
46.7%
46.7%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Bình Thuốc Biến Dị
11.5%
11.5%
11.5%
50.0%
50.0%
50.0%

Trang bị chính

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Búa Gỗ > Tam Hợp Kiếm > Móng Vuốt Sterak > Giáp Thiên Thần
6.7%
6.7%
6.7%
66.7%
66.7%
66.7%
Búa Gỗ > Rìu Đen > Móng Vuốt Sterak > Giáp Tâm Linh
4.4%
4.4%
4.4%
50.0%
50.0%
50.0%
Búa Gỗ > Rìu Đen > Giáp Liệt Sĩ > Giáp Tâm Linh
4.4%
4.4%
4.4%
100.0%
100.0%
100.0%
Búa Gỗ > Tam Hợp Kiếm > Giáp Liệt Sĩ > Giáp Tâm Linh
4.4%
4.4%
4.4%
100.0%
100.0%
100.0%
Búa Gỗ > Tam Hợp Kiếm > Giáp Tâm Linh > Giáp Liệt Sĩ
4.4%
4.4%
4.4%
100.0%
100.0%
100.0%
Búa Gỗ > Rìu Đen > Móng Vuốt Sterak > Thú Tượng Thạch Giáp
4.4%
4.4%
4.4%
100.0%
100.0%
100.0%
Búa Gỗ > Rìu Đen > Móng Vuốt Sterak > Giáp Liệt Sĩ
4.4%
4.4%
4.4%
100.0%
100.0%
100.0%
Búa Gỗ > Tam Hợp Kiếm > Móng Vuốt Sterak > Vinh Quang Chân Chính
4.4%
4.4%
4.4%
100.0%
100.0%
100.0%
Búa Gỗ > Tam Hợp Kiếm > Giáp Tâm Linh > Móng Vuốt Sterak
4.4%
4.4%
4.4%
0.0%
0.0%
0.0%
Búa Gỗ > Tam Hợp Kiếm > Móng Vuốt Sterak > Tim Băng
2.2%
2.2%
2.2%
100.0%
100.0%
100.0%

Trang bị cuối

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giáp Liệt Sĩ
2.4%
2.4%
2.4%
100.0%
100.0%
100.0%
Giáp Gai
0.8%
0.8%
0.8%
100.0%
100.0%
100.0%
Mũ Thích Nghi
0.8%
0.8%
0.8%
100.0%
100.0%
100.0%

Giày

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giày Ninja
54.1%
54.1%
54.1%
67.1%
67.1%
67.1%
Giày Thủy Ngân
40.0%
40.0%
40.0%
51.9%
51.9%
51.9%
Giày Thường
3.7%
3.7%
3.7%
0.0%
0.0%
0.0%
Giày Bạc
1.5%
1.5%
1.5%
100.0%
100.0%
100.0%

Toàn cầu

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Tam Hợp Kiếm
53.2%
53.2%
53.2%
65.2%
65.2%
65.2%
Rìu Đen
46.0%
46.0%
46.0%
57.9%
57.9%
57.9%
Móng Vuốt Sterak
40.3%
40.3%
40.3%
70.0%
70.0%
70.0%
Giáp Tâm Linh
21.8%
21.8%
21.8%
48.2%
48.2%
48.2%
Giáp Liệt Sĩ
16.9%
16.9%
16.9%
76.2%
76.2%
76.2%
Khiên Băng Randuin
12.9%
12.9%
12.9%
68.8%
68.8%
68.8%
Giáp Gai
7.3%
7.3%
7.3%
77.8%
77.8%
77.8%
Giáp Thiên Thần
4.8%
4.8%
4.8%
66.7%
66.7%
66.7%
Mũ Thích Nghi
4.8%
4.8%
4.8%
100.0%
100.0%
100.0%
Vinh Quang Chân Chính
4.0%
4.0%
4.0%
60.0%
60.0%
60.0%
Chùy Gai Malmortius
4.0%
4.0%
4.0%
80.0%
80.0%
80.0%
Thú Tượng Thạch Giáp
3.2%
3.2%
3.2%
50.0%
50.0%
50.0%
Rìu Đại Mãng Xà (Chỉ Cận Chiến)
2.4%
2.4%
2.4%
66.7%
66.7%
66.7%
Tim Băng
2.4%
2.4%
2.4%
100.0%
100.0%
100.0%
Đao Thủy Ngân
0.8%
0.8%
0.8%
100.0%
100.0%
100.0%
Kiếm Ma Youmuu
0.8%
0.8%
0.8%
0.0%
0.0%
0.0%
Găng Tay Băng Giá
0.8%
0.8%
0.8%
100.0%
100.0%
100.0%
Ma Vũ Song Kiếm
0.8%
0.8%
0.8%
100.0%
100.0%
100.0%
Thông Đạo Zz'rot
0.8%
0.8%
0.8%
100.0%
100.0%
100.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: