Darius

Darius

Top, AD Carry, Mid
145 trận (2 ngày gần nhất)

Trang bị tân thủ

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Khiên DoranBình Máu
59.6%
59.6%
59.6%
55.4%
55.4%
55.4%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Kiếm DoranBình Máu
24.8%
24.8%
24.8%
48.2%
48.2%
48.2%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Bình Thuốc Biến Dị
11.0%
11.0%
11.0%
41.7%
41.7%
41.7%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Hồng NgọcBình Máux2
0.9%
0.9%
0.9%
0.0%
0.0%
0.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Thuốc Tái Sử DụngBình MáuNgọc Lục Bảox2
0.9%
0.9%
0.9%
100.0%
100.0%
100.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Bình MáuNgọc Lục Bảox3
0.9%
0.9%
0.9%
0.0%
0.0%
0.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Giày ThườngBình MáuThuốc Tái Sử Dụng
0.9%
0.9%
0.9%
100.0%
100.0%
100.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Lưỡi HáiBình Máu
0.9%
0.9%
0.9%
0.0%
0.0%
0.0%

Trang bị chính

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Búa Gỗ > Rìu Đen > Móng Vuốt Sterak > Giáp Liệt Sĩ
7.5%
7.5%
7.5%
50.0%
50.0%
50.0%
Búa Gỗ > Tam Hợp Kiếm > Móng Vuốt Sterak > Giáp Tâm Linh
5.7%
5.7%
5.7%
100.0%
100.0%
100.0%
Búa Gỗ > Tam Hợp Kiếm > Móng Vuốt Sterak > Mũ Thích Nghi
3.8%
3.8%
3.8%
50.0%
50.0%
50.0%
Búa Gỗ > Tam Hợp Kiếm > Móng Vuốt Sterak > Giáp Liệt Sĩ
3.8%
3.8%
3.8%
100.0%
100.0%
100.0%
Búa Gỗ > Tam Hợp Kiếm > Giáp Gai > Móng Vuốt Sterak
1.9%
1.9%
1.9%
0.0%
0.0%
0.0%
Búa Gỗ > Rìu Đen > Giáp Tâm Linh > Giáp Thiên Thần
1.9%
1.9%
1.9%
0.0%
0.0%
0.0%
Búa Gỗ > Tam Hợp Kiếm > Khiên Băng Randuin > Giáp Tâm Linh
1.9%
1.9%
1.9%
0.0%
0.0%
0.0%
Búa Gỗ > Rìu Đen > Giáp Tâm Linh > Giáp Liệt Sĩ
1.9%
1.9%
1.9%
100.0%
100.0%
100.0%
Áo Choàng Khủng Long > Tam Hợp Kiếm > Móng Vuốt Sterak > Giáp Thiên Thần
1.9%
1.9%
1.9%
100.0%
100.0%
100.0%
Nắm Đấm của Jaurim > Tam Hợp Kiếm > Vinh Quang Chân Chính > Móng Vuốt Sterak
1.9%
1.9%
1.9%
0.0%
0.0%
0.0%

Trang bị cuối

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Tụ Bão Zeke
0.7%
0.7%
0.7%
100.0%
100.0%
100.0%
Giáp Tâm Linh
0.7%
0.7%
0.7%
100.0%
100.0%
100.0%
Thông Đạo Zz'rot
0.7%
0.7%
0.7%
100.0%
100.0%
100.0%
Giáp Liệt Sĩ
0.7%
0.7%
0.7%
100.0%
100.0%
100.0%

Giày

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giày Ninja
59.4%
59.4%
59.4%
51.1%
51.1%
51.1%
Giày Thủy Ngân
39.4%
39.4%
39.4%
65.6%
65.6%
65.6%
Giày Thường
0.7%
0.7%
0.7%
0.0%
0.0%
0.0%
Giày Bạc
0.7%
0.7%
0.7%
0.0%
0.0%
0.0%

Toàn cầu

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Tam Hợp Kiếm
65.1%
65.1%
65.1%
62.9%
62.9%
62.9%
Móng Vuốt Sterak
42.3%
42.3%
42.3%
57.1%
57.1%
57.1%
Rìu Đen
34.2%
34.2%
34.2%
51.0%
51.0%
51.0%
Giáp Tâm Linh
22.2%
22.2%
22.2%
69.7%
69.7%
69.7%
Giáp Liệt Sĩ
15.4%
15.4%
15.4%
69.6%
69.6%
69.6%
Vinh Quang Chân Chính
10.1%
10.1%
10.1%
73.3%
73.3%
73.3%
Giáp Thiên Thần
9.4%
9.4%
9.4%
57.1%
57.1%
57.1%
Khiên Băng Randuin
4.0%
4.0%
4.0%
50.0%
50.0%
50.0%
Giáp Gai
4.0%
4.0%
4.0%
66.7%
66.7%
66.7%
Mũ Thích Nghi
2.0%
2.0%
2.0%
33.3%
33.3%
33.3%
Thông Đạo Zz'rot
2.0%
2.0%
2.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Rìu Đại Mãng Xà (Chỉ Cận Chiến)
1.3%
1.3%
1.3%
50.0%
50.0%
50.0%
Chùy Gai Malmortius
1.3%
1.3%
1.3%
50.0%
50.0%
50.0%
Lời Nhắc Tử Vong
1.3%
1.3%
1.3%
50.0%
50.0%
50.0%
Giáp Máu Warmog
1.3%
1.3%
1.3%
100.0%
100.0%
100.0%
Thú Tượng Thạch Giáp
1.3%
1.3%
1.3%
50.0%
50.0%
50.0%
Tụ Bão Zeke
0.7%
0.7%
0.7%
100.0%
100.0%
100.0%
Đao Tím
0.7%
0.7%
0.7%
0.0%
0.0%
0.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: