Brand

Brand

Hỗ trợ
51 trận (2 ngày gần nhất)

Trang bị tân thủ

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Lưỡi Gươm Đoạt ThuậtBình Máux2
88.6%
88.6%
88.6%
51.3%
51.3%
51.3%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Bùa Thợ Săn Thuốc Tái Sử Dụng
4.6%
4.6%
4.6%
50.0%
50.0%
50.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Nhẫn DoranBình Máux2
4.6%
4.6%
4.6%
50.0%
50.0%
50.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Đồng Xu Cổ ĐạiBình Máux2
2.3%
2.3%
2.3%
0.0%
0.0%
0.0%

Trang bị chính

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Nanh Băng > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry > Trượng Pha Lê Rylai > Di Vật Ác Thần
14.3%
14.3%
14.3%
0.0%
0.0%
0.0%
Nanh Băng > Di Vật Ác Thần > Quỷ Thư Morello > Đồng Hồ Cát Zhonya
7.1%
7.1%
7.1%
100.0%
100.0%
100.0%
Gươm Truy Tung > Phù Phép: Thần Vọng > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry > Trượng Pha Lê Rylai
7.1%
7.1%
7.1%
0.0%
0.0%
0.0%
Nanh Băng > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry > Di Vật Ác Thần > Trượng Pha Lê Rylai
7.1%
7.1%
7.1%
0.0%
0.0%
0.0%
Nanh Băng > Di Vật Ác Thần > Trượng Pha Lê Rylai > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry
7.1%
7.1%
7.1%
100.0%
100.0%
100.0%
Đao Đụng Độ > Phù phép: Thần Vọng > Quỷ Thư Morello > Trượng Pha Lê Rylai
7.1%
7.1%
7.1%
100.0%
100.0%
100.0%
Nanh Băng > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry > Di Vật Ác Thần > Trượng Hư Vô
7.1%
7.1%
7.1%
100.0%
100.0%
100.0%
Nanh Băng > Di Vật Ác Thần > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry > Trượng Pha Lê Rylai
7.1%
7.1%
7.1%
100.0%
100.0%
100.0%
Nanh Băng > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry > Trượng Pha Lê Rylai > Trượng Pha Lê Rylai
7.1%
7.1%
7.1%
100.0%
100.0%
100.0%
Nanh Băng > Di Vật Ác Thần > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry
7.1%
7.1%
7.1%
100.0%
100.0%
100.0%

Trang bị cuối

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Di Vật Ác Thần
2.1%
2.1%
2.1%
100.0%
100.0%
100.0%

Giày

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giày Pháp Sư
84.0%
84.0%
84.0%
50.0%
50.0%
50.0%
Giày Cơ Động
8.0%
8.0%
8.0%
50.0%
50.0%
50.0%
Giày Khai Sáng Ionia
4.0%
4.0%
4.0%
50.0%
50.0%
50.0%
Giày Thường
2.0%
2.0%
2.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Giày Thủy Ngân
2.0%
2.0%
2.0%
0.0%
0.0%
0.0%

Toàn cầu

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry
65.2%
65.2%
65.2%
53.3%
53.3%
53.3%
Di Vật Ác Thần
54.4%
54.4%
54.4%
56.0%
56.0%
56.0%
Trượng Pha Lê Rylai
47.8%
47.8%
47.8%
50.0%
50.0%
50.0%
Đồng Hồ Cát Zhonya
13.0%
13.0%
13.0%
66.7%
66.7%
66.7%
Trượng Hư Vô
8.7%
8.7%
8.7%
25.0%
25.0%
25.0%
Quỷ Thư Morello
6.5%
6.5%
6.5%
66.7%
66.7%
66.7%
Mũ Phù Thủy Rabadon
4.4%
4.4%
4.4%
100.0%
100.0%
100.0%
Song Sinh Ma Quái
2.2%
2.2%
2.2%
100.0%
100.0%
100.0%
Di Vật Thăng Hoa
2.2%
2.2%
2.2%
0.0%
0.0%
0.0%
Phù phép: Thần Vọng
2.2%
2.2%
2.2%
100.0%
100.0%
100.0%
Phù Phép: Thần Vọng
2.2%
2.2%
2.2%
0.0%
0.0%
0.0%
Vọng Âm của Luden
2.2%
2.2%
2.2%
100.0%
100.0%
100.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: