Brand

Brand

Hỗ trợ
155 trận (2 ngày gần nhất)

Trang bị tân thủ

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Lưỡi Gươm Đoạt ThuậtBình Máux2
93.2%
93.2%
93.2%
50.4%
50.4%
50.4%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Nhẫn DoranBình Máux2
6.1%
6.1%
6.1%
50.0%
50.0%
50.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Bình Thuốc Biến Dị
0.8%
0.8%
0.8%
100.0%
100.0%
100.0%

Trang bị chính

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Di Vật Ác Thần > Trượng Pha Lê Rylai > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry
5.4%
5.4%
5.4%
100.0%
100.0%
100.0%
Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry > Trượng Pha Lê Rylai > Trượng Pha Lê Rylai
5.4%
5.4%
5.4%
33.3%
33.3%
33.3%
Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry > Trượng Pha Lê Rylai > Đồng Hồ Cát Zhonya
5.4%
5.4%
5.4%
66.7%
66.7%
66.7%
Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry > Di Vật Ác Thần > Trượng Pha Lê Rylai
5.4%
5.4%
5.4%
33.3%
33.3%
33.3%
Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry > Trượng Pha Lê Rylai > Quỷ Thư Morello
5.4%
5.4%
5.4%
0.0%
0.0%
0.0%
Trượng Pha Lê Rylai > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry > Đồng Hồ Cát Zhonya
3.6%
3.6%
3.6%
50.0%
50.0%
50.0%
Di Vật Ác Thần > Đồng Hồ Cát Zhonya > Trượng Pha Lê Rylai
3.6%
3.6%
3.6%
0.0%
0.0%
0.0%
Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry > Đồng Hồ Cát Zhonya > Trượng Pha Lê Rylai
3.6%
3.6%
3.6%
0.0%
0.0%
0.0%
Di Vật Ác Thần > Trượng Pha Lê Rylai > Đồng Hồ Cát Zhonya
3.6%
3.6%
3.6%
0.0%
0.0%
0.0%
Di Vật Ác Thần > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry > Trượng Pha Lê Rylai
3.6%
3.6%
3.6%
100.0%
100.0%
100.0%

Trang bị cuối

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Trượng Hư Vô
2.0%
2.0%
2.0%
33.3%
33.3%
33.3%
Mũ Phù Thủy Rabadon
1.3%
1.3%
1.3%
0.0%
0.0%
0.0%
Di Vật Ác Thần
0.7%
0.7%
0.7%
0.0%
0.0%
0.0%
Trượng Pha Lê Rylai
0.7%
0.7%
0.7%
0.0%
0.0%
0.0%

Giày

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giày Pháp Sư
84.4%
84.4%
84.4%
48.2%
48.2%
48.2%
Giày Cơ Động
6.6%
6.6%
6.6%
63.6%
63.6%
63.6%
Giày Thường
4.8%
4.8%
4.8%
50.0%
50.0%
50.0%
Giày Khai Sáng Ionia
3.0%
3.0%
3.0%
80.0%
80.0%
80.0%
Giày Ninja
1.2%
1.2%
1.2%
100.0%
100.0%
100.0%
Giày Thủy Ngân
1.2%
1.2%
1.2%
50.0%
50.0%
50.0%
Giày Bạc
0.6%
0.6%
0.6%
100.0%
100.0%
100.0%

Toàn cầu

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry
70.3%
70.3%
70.3%
55.9%
55.9%
55.9%
Trượng Pha Lê Rylai
55.9%
55.9%
55.9%
48.2%
48.2%
48.2%
Di Vật Ác Thần
38.6%
38.6%
38.6%
41.1%
41.1%
41.1%
Đồng Hồ Cát Zhonya
34.5%
34.5%
34.5%
60.0%
60.0%
60.0%
Quỷ Thư Morello
8.3%
8.3%
8.3%
50.0%
50.0%
50.0%
Vọng Âm của Luden
6.9%
6.9%
6.9%
70.0%
70.0%
70.0%
Súng Ngắn Hextech
5.5%
5.5%
5.5%
87.5%
87.5%
87.5%
Ngọc Hút Phép
4.8%
4.8%
4.8%
85.7%
85.7%
85.7%
Trượng Hư Vô
4.8%
4.8%
4.8%
42.9%
42.9%
42.9%
Sách Chiêu Hồn Mejai
4.1%
4.1%
4.1%
50.0%
50.0%
50.0%
Mũ Phù Thủy Rabadon
2.8%
2.8%
2.8%
0.0%
0.0%
0.0%
Song Sinh Ma Quái
0.7%
0.7%
0.7%
0.0%
0.0%
0.0%
Vương Miện Shurelya
0.7%
0.7%
0.7%
100.0%
100.0%
100.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: