Brand

Brand

Hỗ trợ, Mid
433 trận (2 ngày gần nhất)

Trang bị tân thủ

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Lưỡi Gươm Đoạt ThuậtBình Máux2
89.3%
89.3%
89.3%
51.4%
51.4%
51.4%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Nhẫn DoranBình Máux2
7.6%
7.6%
7.6%
51.9%
51.9%
51.9%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Bình Thuốc Biến Dị
2.0%
2.0%
2.0%
42.9%
42.9%
42.9%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Phong Ấn Hắc ÁmThuốc Tái Sử Dụng
0.6%
0.6%
0.6%
0.0%
0.0%
0.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Bùa Thợ Săn Thuốc Tái Sử Dụng
0.6%
0.6%
0.6%
50.0%
50.0%
50.0%

Trang bị chính

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Di Vật Ác Thần > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry > Trượng Pha Lê Rylai
16.3%
16.3%
16.3%
71.4%
71.4%
71.4%
Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry > Di Vật Ác Thần > Trượng Pha Lê Rylai
6.2%
6.2%
6.2%
75.0%
75.0%
75.0%
Di Vật Ác Thần > Trượng Pha Lê Rylai > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry
4.7%
4.7%
4.7%
50.0%
50.0%
50.0%
Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry > Trượng Pha Lê Rylai > Trượng Hư Vô
3.9%
3.9%
3.9%
20.0%
20.0%
20.0%
Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry > Trượng Pha Lê Rylai > Di Vật Ác Thần
3.9%
3.9%
3.9%
60.0%
60.0%
60.0%
Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry > Di Vật Ác Thần > Quỷ Thư Morello
3.1%
3.1%
3.1%
100.0%
100.0%
100.0%
Di Vật Ác Thần > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry > Đồng Hồ Cát Zhonya
3.1%
3.1%
3.1%
50.0%
50.0%
50.0%
Vọng Âm của Luden > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry > Trượng Pha Lê Rylai
3.1%
3.1%
3.1%
75.0%
75.0%
75.0%
Di Vật Ác Thần > Quỷ Thư Morello > Trượng Pha Lê Rylai
2.3%
2.3%
2.3%
66.7%
66.7%
66.7%
Di Vật Ác Thần > Đồng Hồ Cát Zhonya > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry
2.3%
2.3%
2.3%
33.3%
33.3%
33.3%

Trang bị cuối

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mũ Phù Thủy Rabadon
1.1%
1.1%
1.1%
75.0%
75.0%
75.0%
Trượng Hư Vô
0.5%
0.5%
0.5%
100.0%
100.0%
100.0%
Trượng Pha Lê Rylai
0.3%
0.3%
0.3%
100.0%
100.0%
100.0%
Sách Chiêu Hồn Mejai
0.3%
0.3%
0.3%
0.0%
0.0%
0.0%
Đồng Hồ Cát Zhonya
0.3%
0.3%
0.3%
0.0%
0.0%
0.0%

Giày

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giày Pháp Sư
74.8%
74.8%
74.8%
51.8%
51.8%
51.8%
Giày Khai Sáng Ionia
8.7%
8.7%
8.7%
38.9%
38.9%
38.9%
Giày Thường
6.1%
6.1%
6.1%
32.0%
32.0%
32.0%
Giày Cơ Động
5.3%
5.3%
5.3%
63.6%
63.6%
63.6%
Giày Ninja
1.5%
1.5%
1.5%
33.3%
33.3%
33.3%
Giày Thủy Ngân
1.2%
1.2%
1.2%
20.0%
20.0%
20.0%
Giày Bạc
1.2%
1.2%
1.2%
40.0%
40.0%
40.0%

Toàn cầu

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry
60.2%
60.2%
60.2%
55.1%
55.1%
55.1%
Di Vật Ác Thần
58.3%
58.3%
58.3%
55.1%
55.1%
55.1%
Trượng Pha Lê Rylai
47.1%
47.1%
47.1%
54.6%
54.6%
54.6%
Đồng Hồ Cát Zhonya
17.4%
17.4%
17.4%
63.1%
63.1%
63.1%
Quỷ Thư Morello
10.7%
10.7%
10.7%
62.5%
62.5%
62.5%
Vọng Âm của Luden
8.0%
8.0%
8.0%
56.7%
56.7%
56.7%
Trượng Hư Vô
4.6%
4.6%
4.6%
52.9%
52.9%
52.9%
Song Sinh Ma Quái
4.0%
4.0%
4.0%
60.0%
60.0%
60.0%
Trượng Trường Sinh
2.1%
2.1%
2.1%
62.5%
62.5%
62.5%
Dây Chuyền Chữ Thập
1.6%
1.6%
1.6%
50.0%
50.0%
50.0%
Mũ Phù Thủy Rabadon
1.3%
1.3%
1.3%
60.0%
60.0%
60.0%
Phù Phép: Thần Vọng
1.1%
1.1%
1.1%
50.0%
50.0%
50.0%
Súng Ngắn Hextech
0.8%
0.8%
0.8%
33.3%
33.3%
33.3%
Vương Miện Shurelya
0.8%
0.8%
0.8%
33.3%
33.3%
33.3%
Sách Chiêu Hồn Mejai
0.8%
0.8%
0.8%
66.7%
66.7%
66.7%
Ngọc Hút Phép
0.5%
0.5%
0.5%
50.0%
50.0%
50.0%
Quyền Trượng Thiên Thần
0.3%
0.3%
0.3%
0.0%
0.0%
0.0%
Lưỡng Cực Zhonya
0.3%
0.3%
0.3%
100.0%
100.0%
100.0%
Dây Chuyền Iron Solari
0.3%
0.3%
0.3%
100.0%
100.0%
100.0%
Dây Chuyền Chuộc Tội
0.3%
0.3%
0.3%
100.0%
100.0%
100.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: