Brand

Brand

Hỗ trợ, Mid

Trang bị tân thủ

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Lưỡi Gươm Đoạt ThuậtBình Máux2
80.8%
80.8%
80.8%
54.8%
54.8%
54.8%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Nhẫn DoranBình Máux2
14.6%
14.6%
14.6%
46.9%
46.9%
46.9%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Bùa Thợ Săn Bình Máux3
2.3%
2.3%
2.3%
60.0%
60.0%
60.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Bình Thuốc Biến Dị
1.8%
1.8%
1.8%
0.0%
0.0%
0.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Phong Ấn Hắc ÁmBình Máux3
0.5%
0.5%
0.5%
0.0%
0.0%
0.0%

Trang bị chính

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Di Vật Ác Thần > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry > Trượng Pha Lê Rylai
8.0%
8.0%
8.0%
71.4%
71.4%
71.4%
Di Vật Ác Thần > Trượng Pha Lê Rylai > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry
8.0%
8.0%
8.0%
57.1%
57.1%
57.1%
Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry > Trượng Pha Lê Rylai > Di Vật Ác Thần
5.7%
5.7%
5.7%
80.0%
80.0%
80.0%
Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry > Di Vật Ác Thần > Trượng Pha Lê Rylai
4.5%
4.5%
4.5%
100.0%
100.0%
100.0%
Phù Phép: Thần Vọng > Trượng Pha Lê Rylai > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry
3.4%
3.4%
3.4%
66.7%
66.7%
66.7%
Trượng Pha Lê Rylai > Đồng Hồ Cát Zhonya > Di Vật Ác Thần
2.3%
2.3%
2.3%
50.0%
50.0%
50.0%
Di Vật Ác Thần > Quỷ Thư Morello > Trượng Pha Lê Rylai
2.3%
2.3%
2.3%
100.0%
100.0%
100.0%
Trượng Pha Lê Rylai > Di Vật Ác Thần > Đồng Hồ Cát Zhonya
2.3%
2.3%
2.3%
0.0%
0.0%
0.0%
Trượng Pha Lê Rylai > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry > Quỷ Thư Morello
2.3%
2.3%
2.3%
50.0%
50.0%
50.0%
Trượng Pha Lê Rylai > Đồng Hồ Cát Zhonya > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry
2.3%
2.3%
2.3%
50.0%
50.0%
50.0%

Trang bị cuối

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Đồng Hồ Cát Zhonya
0.9%
0.9%
0.9%
100.0%
100.0%
100.0%
Quỷ Thư Morello
0.9%
0.9%
0.9%
50.0%
50.0%
50.0%
Dây Chuyền Iron Solari
0.5%
0.5%
0.5%
100.0%
100.0%
100.0%
Mặt Nạ Vực Thẳm
0.5%
0.5%
0.5%
100.0%
100.0%
100.0%
Trượng Hư Vô
0.5%
0.5%
0.5%
100.0%
100.0%
100.0%
Trượng Trường Sinh
0.5%
0.5%
0.5%
100.0%
100.0%
100.0%
Dây Chuyền Chữ Thập
0.5%
0.5%
0.5%
100.0%
100.0%
100.0%
Trượng Pha Lê Rylai
0.5%
0.5%
0.5%
0.0%
0.0%
0.0%

Giày

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giày Pháp Sư
80.7%
80.7%
80.7%
53.8%
53.8%
53.8%
Giày Khai Sáng Ionia
5.7%
5.7%
5.7%
50.0%
50.0%
50.0%
Giày Cơ Động
4.5%
4.5%
4.5%
45.5%
45.5%
45.5%
Giày Thường
4.1%
4.1%
4.1%
30.0%
30.0%
30.0%
Giày Thủy Ngân
3.3%
3.3%
3.3%
62.5%
62.5%
62.5%
Giày Bạc
0.4%
0.4%
0.4%
0.0%
0.0%
0.0%
Giày Ninja
0.4%
0.4%
0.4%
0.0%
0.0%
0.0%

Toàn cầu

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Trượng Pha Lê Rylai
56.4%
56.4%
56.4%
61.3%
61.3%
61.3%
Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry
50.0%
50.0%
50.0%
55.5%
55.5%
55.5%
Di Vật Ác Thần
40.9%
40.9%
40.9%
53.3%
53.3%
53.3%
Đồng Hồ Cát Zhonya
25.9%
25.9%
25.9%
47.4%
47.4%
47.4%
Quỷ Thư Morello
17.7%
17.7%
17.7%
56.4%
56.4%
56.4%
Vọng Âm của Luden
13.6%
13.6%
13.6%
46.7%
46.7%
46.7%
Trượng Hư Vô
5.9%
5.9%
5.9%
46.2%
46.2%
46.2%
Trượng Trường Sinh
3.6%
3.6%
3.6%
50.0%
50.0%
50.0%
Phù Phép: Thần Vọng
2.7%
2.7%
2.7%
50.0%
50.0%
50.0%
Vương Miện Shurelya
1.8%
1.8%
1.8%
75.0%
75.0%
75.0%
Sách Chiêu Hồn Mejai
1.8%
1.8%
1.8%
50.0%
50.0%
50.0%
Dây Chuyền Chữ Thập
1.8%
1.8%
1.8%
100.0%
100.0%
100.0%
Mũ Phù Thủy Rabadon
1.4%
1.4%
1.4%
100.0%
100.0%
100.0%
Súng Ngắn Hextech
0.9%
0.9%
0.9%
50.0%
50.0%
50.0%
Mặt Nạ Vực Thẳm
0.9%
0.9%
0.9%
50.0%
50.0%
50.0%
Quyền Trượng Thiên Thần
0.9%
0.9%
0.9%
100.0%
100.0%
100.0%
Đai Lưng Hextech
0.5%
0.5%
0.5%
0.0%
0.0%
0.0%
Di Vật Thăng Hoa
0.5%
0.5%
0.5%
100.0%
100.0%
100.0%
Dây Chuyền Iron Solari
0.5%
0.5%
0.5%
100.0%
100.0%
100.0%
Ngọc Hút Phép
0.5%
0.5%
0.5%
100.0%
100.0%
100.0%
Dao Đạo Tặc
0.5%
0.5%
0.5%
100.0%
100.0%
100.0%
Cốc Quỷ Athene
0.5%
0.5%
0.5%
100.0%
100.0%
100.0%
Song Sinh Ma Quái
0.5%
0.5%
0.5%
100.0%
100.0%
100.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: