Ashe

Ashe

AD Carry
164 trận (2 ngày gần nhất)

Trang bị tân thủ

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Kiếm DoranBình Máu
85.9%
85.9%
85.9%
50.3%
50.3%
50.3%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Khiên DoranBình Máu
12.6%
12.6%
12.6%
69.2%
69.2%
69.2%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Đồng Xu Cổ ĐạiBình Máux2
1.0%
1.0%
1.0%
50.0%
50.0%
50.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Lưỡi Gươm Đoạt ThuậtBình Máux2
0.5%
0.5%
0.5%
0.0%
0.0%
0.0%

Trang bị chính

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Gươm Của Vua Vô Danh > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa) > Vô Cực Kiếm
50.0%
50.0%
50.0%
61.2%
61.2%
61.2%
Gươm Của Vua Vô Danh > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa) > Giáp Thiên Thần
10.2%
10.2%
10.2%
50.0%
50.0%
50.0%
Gươm Của Vua Vô Danh > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa) > Đao Thủy Ngân
5.1%
5.1%
5.1%
80.0%
80.0%
80.0%
Gươm Của Vua Vô Danh > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa) > Ma Vũ Song Kiếm
5.1%
5.1%
5.1%
60.0%
60.0%
60.0%
Gươm Của Vua Vô Danh > Ma Vũ Song Kiếm > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa)
3.1%
3.1%
3.1%
66.7%
66.7%
66.7%
Phong Thần Kiếm > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa) > Vô Cực Kiếm
3.1%
3.1%
3.1%
33.3%
33.3%
33.3%
Phong Thần Kiếm > Gươm Của Vua Vô Danh > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa)
2.0%
2.0%
2.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Gươm Của Vua Vô Danh > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa) > Chùy Gai Malmortius
2.0%
2.0%
2.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Gươm Của Vua Vô Danh > Ma Vũ Song Kiếm > Vô Cực Kiếm
2.0%
2.0%
2.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Gươm Của Vua Vô Danh > Đại Bác Liên Thanh > Vô Cực Kiếm
2.0%
2.0%
2.0%
100.0%
100.0%
100.0%

Trang bị cuối

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giáp Thiên Thần
3.1%
3.1%
3.1%
83.3%
83.3%
83.3%
Luỡi Hái Linh Hồn
1.5%
1.5%
1.5%
0.0%
0.0%
0.0%
Đao Thủy Ngân
1.5%
1.5%
1.5%
66.7%
66.7%
66.7%
Huyết Kiếm
1.0%
1.0%
1.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Vô Cực Kiếm
1.0%
1.0%
1.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Lời Nhắc Tử Vong
0.5%
0.5%
0.5%
100.0%
100.0%
100.0%
Nỏ Thần Dominik
0.5%
0.5%
0.5%
100.0%
100.0%
100.0%

Giày

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giày Cuồng Nộ
95.4%
95.4%
95.4%
50.7%
50.7%
50.7%
Giày Ninja
6.9%
6.9%
6.9%
60.0%
60.0%
60.0%
Giày Thường
3.2%
3.2%
3.2%
57.1%
57.1%
57.1%
Giày Thủy Ngân
2.8%
2.8%
2.8%
33.3%
33.3%
33.3%
Giày Bạc
0.5%
0.5%
0.5%
100.0%
100.0%
100.0%
Giày Khai Sáng Ionia
0.5%
0.5%
0.5%
0.0%
0.0%
0.0%

Toàn cầu

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Gươm Của Vua Vô Danh
102.4%
102.4%
102.4%
52.3%
52.3%
52.3%
Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa)
77.5%
77.5%
77.5%
56.4%
56.4%
56.4%
Vô Cực Kiếm
34.3%
34.3%
34.3%
60.3%
60.3%
60.3%
Giáp Thiên Thần
14.1%
14.1%
14.1%
66.7%
66.7%
66.7%
Ma Vũ Song Kiếm
7.5%
7.5%
7.5%
62.5%
62.5%
62.5%
Đao Thủy Ngân
6.1%
6.1%
6.1%
61.5%
61.5%
61.5%
Phong Thần Kiếm
5.2%
5.2%
5.2%
54.6%
54.6%
54.6%
Đại Bác Liên Thanh
4.2%
4.2%
4.2%
88.9%
88.9%
88.9%
Nỏ Thần Dominik
2.8%
2.8%
2.8%
66.7%
66.7%
66.7%
Luỡi Hái Linh Hồn
2.4%
2.4%
2.4%
20.0%
20.0%
20.0%
Huyết Kiếm
2.4%
2.4%
2.4%
60.0%
60.0%
60.0%
Lời Nhắc Tử Vong
1.9%
1.9%
1.9%
50.0%
50.0%
50.0%
Chùy Gai Malmortius
1.4%
1.4%
1.4%
100.0%
100.0%
100.0%
Cuồng Đao Guinsoo
0.9%
0.9%
0.9%
0.0%
0.0%
0.0%
Rìu Đen
0.9%
0.9%
0.9%
100.0%
100.0%
100.0%
Di Vật Thăng Hoa
0.9%
0.9%
0.9%
50.0%
50.0%
50.0%
Đao Tím
0.5%
0.5%
0.5%
100.0%
100.0%
100.0%
Song Sinh Ma Quái
0.5%
0.5%
0.5%
0.0%
0.0%
0.0%
Dao Điện Statikk
0.5%
0.5%
0.5%
100.0%
100.0%
100.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: