Ashe

Ashe

AD Carry
96 trận (2 ngày gần nhất)

Trang bị tân thủ

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Kiếm DoranBình Máu
85.3%
85.3%
85.3%
46.9%
46.9%
46.9%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Khiên DoranBình Máu
10.7%
10.7%
10.7%
87.5%
87.5%
87.5%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Lưỡi Gươm Đoạt ThuậtBình Máux2
1.3%
1.3%
1.3%
100.0%
100.0%
100.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Khiên Cổ VậtBình Máux2
1.3%
1.3%
1.3%
100.0%
100.0%
100.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Nhẫn DoranBình Máux2
1.3%
1.3%
1.3%
100.0%
100.0%
100.0%

Trang bị chính

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Kiếm Hải Tặc > Gươm Của Vua Vô Danh > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa) > Vô Cực Kiếm
42.9%
42.9%
42.9%
60.0%
60.0%
60.0%
Kiếm Hải Tặc > Gươm Của Vua Vô Danh > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa) > Giáp Thiên Thần
17.1%
17.1%
17.1%
83.3%
83.3%
83.3%
Kiếm Hải Tặc > Gươm Của Vua Vô Danh > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa) > Ma Vũ Song Kiếm
8.6%
8.6%
8.6%
66.7%
66.7%
66.7%
Cung Gỗ > Gươm Của Vua Vô Danh > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa) > Giáp Thiên Thần
5.7%
5.7%
5.7%
0.0%
0.0%
0.0%
Kiếm Hải Tặc > Gươm Của Vua Vô Danh > Rìu Đen > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa)
2.9%
2.9%
2.9%
0.0%
0.0%
0.0%
Kiếm Hải Tặc > Gươm Của Vua Vô Danh > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa) > Đao Thủy Ngân
2.9%
2.9%
2.9%
100.0%
100.0%
100.0%
Kiếm Hải Tặc > Gươm Của Vua Vô Danh > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa) > Chùy Gai Malmortius
2.9%
2.9%
2.9%
100.0%
100.0%
100.0%
Kiếm B.F. > Phong Thần Kiếm > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa) > Vô Cực Kiếm
2.9%
2.9%
2.9%
0.0%
0.0%
0.0%
Kiếm Hải Tặc > Gươm Của Vua Vô Danh > Luỡi Hái Linh Hồn > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa)
2.9%
2.9%
2.9%
0.0%
0.0%
0.0%
Kiếm Hải Tặc > Gươm Của Vua Vô Danh > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa) > Lời Nhắc Tử Vong
2.9%
2.9%
2.9%
0.0%
0.0%
0.0%

Trang bị cuối

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giáp Thiên Thần
1.3%
1.3%
1.3%
100.0%
100.0%
100.0%
Huyết Kiếm
1.3%
1.3%
1.3%
100.0%
100.0%
100.0%

Giày

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giày Cuồng Nộ
77.9%
77.9%
77.9%
47.8%
47.8%
47.8%
Giày Ninja
9.3%
9.3%
9.3%
75.0%
75.0%
75.0%
Giày Thường
7.0%
7.0%
7.0%
33.3%
33.3%
33.3%
Giày Thủy Ngân
2.3%
2.3%
2.3%
50.0%
50.0%
50.0%
Giày Bạc
1.2%
1.2%
1.2%
100.0%
100.0%
100.0%
Giày Khai Sáng Ionia
1.2%
1.2%
1.2%
100.0%
100.0%
100.0%
Giày Pháp Sư
1.2%
1.2%
1.2%
100.0%
100.0%
100.0%

Toàn cầu

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Gươm Của Vua Vô Danh
91.6%
91.6%
91.6%
51.3%
51.3%
51.3%
Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa)
73.5%
73.5%
73.5%
59.0%
59.0%
59.0%
Vô Cực Kiếm
22.9%
22.9%
22.9%
47.4%
47.4%
47.4%
Giáp Thiên Thần
15.7%
15.7%
15.7%
69.2%
69.2%
69.2%
Ma Vũ Song Kiếm
4.8%
4.8%
4.8%
75.0%
75.0%
75.0%
Đao Thủy Ngân
2.4%
2.4%
2.4%
100.0%
100.0%
100.0%
Phong Thần Kiếm
2.4%
2.4%
2.4%
50.0%
50.0%
50.0%
Sách Chiêu Hồn Mejai
2.4%
2.4%
2.4%
100.0%
100.0%
100.0%
Lời Nhắc Tử Vong
2.4%
2.4%
2.4%
0.0%
0.0%
0.0%
Nanh Nashor
2.4%
2.4%
2.4%
100.0%
100.0%
100.0%
Chùy Gai Malmortius
2.4%
2.4%
2.4%
100.0%
100.0%
100.0%
Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry
1.2%
1.2%
1.2%
100.0%
100.0%
100.0%
Huyết Kiếm
1.2%
1.2%
1.2%
100.0%
100.0%
100.0%
Rìu Đen
1.2%
1.2%
1.2%
0.0%
0.0%
0.0%
Đại Bác Liên Thanh
1.2%
1.2%
1.2%
100.0%
100.0%
100.0%
Vọng Âm của Luden
1.2%
1.2%
1.2%
100.0%
100.0%
100.0%
Luỡi Hái Linh Hồn
1.2%
1.2%
1.2%
0.0%
0.0%
0.0%
Đai Lưng Hextech
1.2%
1.2%
1.2%
100.0%
100.0%
100.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: