Ashe

Ashe

AD Carry, Mid
255 trận (2 ngày gần nhất)

Trang bị tân thủ

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Kiếm DoranBình Máu
92.3%
92.3%
92.3%
53.0%
53.0%
53.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Khiên DoranBình Máu
7.7%
7.7%
7.7%
55.6%
55.6%
55.6%

Trang bị chính

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Kiếm Hải Tặc > Gươm Của Vua Vô Danh > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa) > Vô Cực Kiếm
44.2%
44.2%
44.2%
60.4%
60.4%
60.4%
Cung Gỗ > Gươm Của Vua Vô Danh > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa) > Vô Cực Kiếm
10.8%
10.8%
10.8%
69.2%
69.2%
69.2%
Kiếm Hải Tặc > Gươm Của Vua Vô Danh > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa) > Giáp Thiên Thần
6.7%
6.7%
6.7%
75.0%
75.0%
75.0%
Kiếm Hải Tặc > Gươm Của Vua Vô Danh > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa) > Ma Vũ Song Kiếm
6.7%
6.7%
6.7%
75.0%
75.0%
75.0%
Kiếm Hải Tặc > Gươm Của Vua Vô Danh > Ma Vũ Song Kiếm > Vô Cực Kiếm
5.8%
5.8%
5.8%
57.1%
57.1%
57.1%
Kiếm Hải Tặc > Gươm Của Vua Vô Danh > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa) > Hoàng Quyền Vô Danh
2.5%
2.5%
2.5%
33.3%
33.3%
33.3%
Kiếm Hải Tặc > Gươm Của Vua Vô Danh > Vô Cực Kiếm > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa)
2.5%
2.5%
2.5%
66.7%
66.7%
66.7%
Kiếm B.F. > Vô Cực Kiếm > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa) > Ma Vũ Song Kiếm
2.5%
2.5%
2.5%
33.3%
33.3%
33.3%
Kiếm Hải Tặc > Gươm Của Vua Vô Danh > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa) > Đao Tím
1.7%
1.7%
1.7%
50.0%
50.0%
50.0%
Kiếm B.F. > Gươm Của Vua Vô Danh > Vô Cực Kiếm > Giáp Thiên Thần
0.8%
0.8%
0.8%
100.0%
100.0%
100.0%

Trang bị cuối

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giáp Thiên Thần
1.7%
1.7%
1.7%
75.0%
75.0%
75.0%
Chùy Gai Malmortius
1.2%
1.2%
1.2%
33.3%
33.3%
33.3%
Đao Thủy Ngân
1.2%
1.2%
1.2%
33.3%
33.3%
33.3%
Lời Nhắc Tử Vong
0.8%
0.8%
0.8%
50.0%
50.0%
50.0%
Hoàng Quyền Vô Danh
0.8%
0.8%
0.8%
50.0%
50.0%
50.0%
Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa)
0.4%
0.4%
0.4%
100.0%
100.0%
100.0%
Vô Cực Kiếm
0.4%
0.4%
0.4%
0.0%
0.0%
0.0%
Nỏ Thần Dominik
0.4%
0.4%
0.4%
100.0%
100.0%
100.0%
Huyết Kiếm
0.4%
0.4%
0.4%
100.0%
100.0%
100.0%
Ma Vũ Song Kiếm
0.4%
0.4%
0.4%
100.0%
100.0%
100.0%

Giày

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giày Cuồng Nộ
82.8%
82.8%
82.8%
52.8%
52.8%
52.8%
Giày Ninja
9.0%
9.0%
9.0%
60.0%
60.0%
60.0%
Giày Thủy Ngân
2.2%
2.2%
2.2%
66.7%
66.7%
66.7%
Giày Thường
1.4%
1.4%
1.4%
50.0%
50.0%
50.0%
Giày Cơ Động
0.7%
0.7%
0.7%
0.0%
0.0%
0.0%

Toàn cầu

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Gươm Của Vua Vô Danh
91.6%
91.6%
91.6%
54.0%
54.0%
54.0%
Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa)
75.5%
75.5%
75.5%
57.3%
57.3%
57.3%
Vô Cực Kiếm
40.3%
40.3%
40.3%
61.8%
61.8%
61.8%
Ma Vũ Song Kiếm
16.9%
16.9%
16.9%
54.4%
54.4%
54.4%
Giáp Thiên Thần
13.2%
13.2%
13.2%
77.8%
77.8%
77.8%
Lời Nhắc Tử Vong
3.3%
3.3%
3.3%
44.4%
44.4%
44.4%
Huyết Kiếm
3.3%
3.3%
3.3%
66.7%
66.7%
66.7%
Chùy Gai Malmortius
2.6%
2.6%
2.6%
28.6%
28.6%
28.6%
Đao Thủy Ngân
2.2%
2.2%
2.2%
66.7%
66.7%
66.7%
Hoàng Quyền Vô Danh
1.8%
1.8%
1.8%
40.0%
40.0%
40.0%
Luỡi Hái Linh Hồn
1.1%
1.1%
1.1%
66.7%
66.7%
66.7%
Đại Bác Liên Thanh
1.1%
1.1%
1.1%
100.0%
100.0%
100.0%
Đao Tím
1.1%
1.1%
1.1%
66.7%
66.7%
66.7%
Cuồng Đao Guinsoo
1.1%
1.1%
1.1%
66.7%
66.7%
66.7%
Nỏ Thần Dominik
0.7%
0.7%
0.7%
100.0%
100.0%
100.0%
Rìu Đen
0.4%
0.4%
0.4%
0.0%
0.0%
0.0%
Vũ Điệu Tử Thần
0.4%
0.4%
0.4%
100.0%
100.0%
100.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: