Amumu

Amumu

Đi rừng
28 trận (2 ngày gần nhất)

Trang bị tân thủ

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Bùa Thợ Săn Thuốc Tái Sử Dụng
100.0%
100.0%
100.0%
62.5%
62.5%
62.5%

Trang bị chính

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Phù Phép: Quỷ Lửa > Tim Băng > Mặt Nạ Vực Thẳm
18.2%
18.2%
18.2%
100.0%
100.0%
100.0%
Phù Phép: Thần Vọng > Đồng Hồ Cát Zhonya > Sách Chiêu Hồn Mejai
18.2%
18.2%
18.2%
50.0%
50.0%
50.0%
Phù Phép: Thần Vọng > Đai Lưng Hextech > Đồng Hồ Cát Zhonya
9.1%
9.1%
9.1%
0.0%
0.0%
0.0%
Phù Phép: Thần Vọng > Đồng Hồ Cát Zhonya > Mặt Nạ Vực Thẳm
9.1%
9.1%
9.1%
100.0%
100.0%
100.0%
Phù Phép: Quỷ Lửa > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry > Mặt Nạ Vực Thẳm
9.1%
9.1%
9.1%
0.0%
0.0%
0.0%
Phù phép: Thần Vọng > Khiên Băng Randuin > Áo Choàng Lửa
9.1%
9.1%
9.1%
100.0%
100.0%
100.0%
Phù Phép: Thần Vọng > Dây Chuyền Chữ Thập > Đồng Hồ Cát Zhonya
9.1%
9.1%
9.1%
0.0%
0.0%
0.0%
Phù Phép: Thần Vọng > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry > Trượng Pha Lê Rylai
9.1%
9.1%
9.1%
0.0%
0.0%
0.0%
Phù Phép: Thần Vọng > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry > Quỷ Thư Morello
9.1%
9.1%
9.1%
100.0%
100.0%
100.0%

Trang bị cuối

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng

Giày

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giày Ninja
44.8%
44.8%
44.8%
61.5%
61.5%
61.5%
Giày Thủy Ngân
31.0%
31.0%
31.0%
77.8%
77.8%
77.8%
Giày Pháp Sư
20.7%
20.7%
20.7%
33.3%
33.3%
33.3%
Giày Khai Sáng Ionia
6.9%
6.9%
6.9%
50.0%
50.0%
50.0%

Toàn cầu

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Phù Phép: Thần Vọng
48.3%
48.3%
48.3%
42.9%
42.9%
42.9%
Phù Phép: Quỷ Lửa
41.4%
41.4%
41.4%
83.3%
83.3%
83.3%
Đồng Hồ Cát Zhonya
34.5%
34.5%
34.5%
40.0%
40.0%
40.0%
Mặt Nạ Vực Thẳm
27.6%
27.6%
27.6%
75.0%
75.0%
75.0%
Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry
20.7%
20.7%
20.7%
50.0%
50.0%
50.0%
Tim Băng
17.2%
17.2%
17.2%
80.0%
80.0%
80.0%
Khiên Băng Randuin
10.3%
10.3%
10.3%
100.0%
100.0%
100.0%
Trượng Pha Lê Rylai
10.3%
10.3%
10.3%
33.3%
33.3%
33.3%
Quỷ Thư Morello
10.3%
10.3%
10.3%
33.3%
33.3%
33.3%
Sách Chiêu Hồn Mejai
6.9%
6.9%
6.9%
50.0%
50.0%
50.0%
Phù phép: Quỷ Lửa
6.9%
6.9%
6.9%
50.0%
50.0%
50.0%
Phù phép: Thần Vọng
6.9%
6.9%
6.9%
50.0%
50.0%
50.0%
Đai Lưng Hextech
3.5%
3.5%
3.5%
0.0%
0.0%
0.0%
Áo Choàng Lửa
3.5%
3.5%
3.5%
100.0%
100.0%
100.0%
Dây Chuyền Chữ Thập
3.5%
3.5%
3.5%
0.0%
0.0%
0.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: