Amumu

Amumu

Đi rừng
24 trận (2 ngày gần nhất)

Trang bị tân thủ

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Bùa Thợ Săn Thuốc Tái Sử Dụng
93.3%
93.3%
93.3%
42.9%
42.9%
42.9%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Bình Thuốc Biến Dị
6.7%
6.7%
6.7%
0.0%
0.0%
0.0%

Trang bị chính

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Gươm Truy Tung > Phù Phép: Quỷ Lửa > Tim Băng > Mặt Nạ Vực Thẳm
26.7%
26.7%
26.7%
75.0%
75.0%
75.0%
Gươm Truy Tung > Phù Phép: Thần Vọng > Đồng Hồ Cát Zhonya > Dây Chuyền Chữ Thập
13.3%
13.3%
13.3%
0.0%
0.0%
0.0%
Gươm Truy Tung > Phù Phép: Thần Vọng > Mặt Nạ Vực Thẳm > Trượng Pha Lê Rylai
6.7%
6.7%
6.7%
100.0%
100.0%
100.0%
Gươm Truy Tung > Phù Phép: Quỷ Lửa > Tim Băng > Giáp Gai
6.7%
6.7%
6.7%
0.0%
0.0%
0.0%
Gươm Truy Tung > Phù Phép: Thần Vọng > Quỷ Thư Morello > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry
6.7%
6.7%
6.7%
100.0%
100.0%
100.0%
Gươm Truy Tung > Phù Phép: Thần Vọng > Đồng Hồ Cát Zhonya > Quỷ Thư Morello
6.7%
6.7%
6.7%
100.0%
100.0%
100.0%
Gươm Truy Tung > Phù Phép: Quỷ Lửa > Giáp Gai > Trượng Pha Lê Rylai
6.7%
6.7%
6.7%
0.0%
0.0%
0.0%
Tàn Tích của Bami > Áo Choàng Lửa > Mặt Nạ Vực Thẳm > Vinh Quang Chân Chính
6.7%
6.7%
6.7%
100.0%
100.0%
100.0%
Tàn Tích của Bami > Áo Choàng Lửa > Giáp Gai > Mũ Thích Nghi
6.7%
6.7%
6.7%
0.0%
0.0%
0.0%
Gươm Truy Tung > Phù Phép: Quỷ Lửa > Vinh Quang Chân Chính > Mặt Nạ Vực Thẳm
6.7%
6.7%
6.7%
100.0%
100.0%
100.0%

Trang bị cuối

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mũ Phù Thủy Rabadon
6.3%
6.3%
6.3%
0.0%
0.0%
0.0%

Giày

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giày Ninja
69.6%
69.6%
69.6%
62.5%
62.5%
62.5%
Giày Pháp Sư
17.4%
17.4%
17.4%
50.0%
50.0%
50.0%
Giày Thủy Ngân
8.7%
8.7%
8.7%
50.0%
50.0%
50.0%
Giày Cơ Động
4.4%
4.4%
4.4%
0.0%
0.0%
0.0%

Toàn cầu

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Phù Phép: Quỷ Lửa
45.5%
45.5%
45.5%
60.0%
60.0%
60.0%
Mặt Nạ Vực Thẳm
40.9%
40.9%
40.9%
77.8%
77.8%
77.8%
Tim Băng
31.8%
31.8%
31.8%
57.1%
57.1%
57.1%
Phù Phép: Thần Vọng
27.3%
27.3%
27.3%
50.0%
50.0%
50.0%
Giáp Gai
18.2%
18.2%
18.2%
25.0%
25.0%
25.0%
Quỷ Thư Morello
18.2%
18.2%
18.2%
75.0%
75.0%
75.0%
Áo Choàng Lửa
13.6%
13.6%
13.6%
66.7%
66.7%
66.7%
Đồng Hồ Cát Zhonya
13.6%
13.6%
13.6%
33.3%
33.3%
33.3%
Vinh Quang Chân Chính
13.6%
13.6%
13.6%
100.0%
100.0%
100.0%
Phù phép: Quỷ Lửa
9.1%
9.1%
9.1%
50.0%
50.0%
50.0%
Mũ Thích Nghi
9.1%
9.1%
9.1%
0.0%
0.0%
0.0%
Dây Chuyền Iron Solari
9.1%
9.1%
9.1%
100.0%
100.0%
100.0%
Trượng Pha Lê Rylai
9.1%
9.1%
9.1%
50.0%
50.0%
50.0%
Dây Chuyền Chữ Thập
9.1%
9.1%
9.1%
0.0%
0.0%
0.0%
Mũ Phù Thủy Rabadon
9.1%
9.1%
9.1%
0.0%
0.0%
0.0%
Lời Thề Hiệp Sĩ
4.6%
4.6%
4.6%
0.0%
0.0%
0.0%
Tụ Bão Zeke
4.6%
4.6%
4.6%
100.0%
100.0%
100.0%
Giáp Tâm Linh
4.6%
4.6%
4.6%
100.0%
100.0%
100.0%
Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry
4.6%
4.6%
4.6%
100.0%
100.0%
100.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: