Ahri

Ahri

Mid

Trang bị tân thủ

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Nhẫn DoranBình Máux2
89.8%
89.8%
89.8%
55.1%
55.1%
55.1%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Bình Thuốc Biến Dị
8.2%
8.2%
8.2%
62.2%
62.2%
62.2%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Phong Ấn Hắc ÁmThuốc Tái Sử Dụng
1.8%
1.8%
1.8%
75.0%
75.0%
75.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Kiếm DoranBình Máu
0.2%
0.2%
0.2%
0.0%
0.0%
0.0%

Trang bị chính

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Vọng Âm của Luden > Quỷ Thư Morello > Đồng Hồ Cát Zhonya
17.2%
17.2%
17.2%
58.5%
58.5%
58.5%
Vọng Âm của Luden > Đồng Hồ Cát Zhonya > Quỷ Thư Morello
9.2%
9.2%
9.2%
50.0%
50.0%
50.0%
Vọng Âm của Luden > Quỷ Thư Morello > Mũ Phù Thủy Rabadon
8.8%
8.8%
8.8%
81.0%
81.0%
81.0%
Vọng Âm của Luden > Quỷ Thư Morello > Trượng Hư Vô
7.1%
7.1%
7.1%
52.9%
52.9%
52.9%
Vọng Âm của Luden > Quỷ Thư Morello > Dây Chuyền Chữ Thập
4.2%
4.2%
4.2%
70.0%
70.0%
70.0%
Vọng Âm của Luden > Đồng Hồ Cát Zhonya > Mũ Phù Thủy Rabadon
3.8%
3.8%
3.8%
66.7%
66.7%
66.7%
Đồng Hồ Cát Zhonya > Vọng Âm của Luden > Quỷ Thư Morello
3.3%
3.3%
3.3%
75.0%
75.0%
75.0%
Vọng Âm của Luden > Dây Chuyền Chữ Thập > Mũ Phù Thủy Rabadon
3.3%
3.3%
3.3%
50.0%
50.0%
50.0%
Vọng Âm của Luden > Dây Chuyền Chữ Thập > Quỷ Thư Morello
2.5%
2.5%
2.5%
16.7%
16.7%
16.7%
Vọng Âm của Luden > Sách Chiêu Hồn Mejai > Quỷ Thư Morello
2.5%
2.5%
2.5%
50.0%
50.0%
50.0%

Trang bị cuối

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Trượng Hư Vô
1.5%
1.5%
1.5%
42.9%
42.9%
42.9%
Trượng Pha Lê Rylai
1.0%
1.0%
1.0%
80.0%
80.0%
80.0%
Mũ Phù Thủy Rabadon
0.8%
0.8%
0.8%
75.0%
75.0%
75.0%
Đồng Hồ Cát Zhonya
0.6%
0.6%
0.6%
66.7%
66.7%
66.7%
Quỷ Thư Morello
0.6%
0.6%
0.6%
100.0%
100.0%
100.0%
Song Kiếm Tai Ương
0.2%
0.2%
0.2%
0.0%
0.0%
0.0%
Dây Chuyền Chữ Thập
0.2%
0.2%
0.2%
100.0%
100.0%
100.0%
Giáp Tâm Linh
0.2%
0.2%
0.2%
100.0%
100.0%
100.0%
Ngọc Hút Phép
0.2%
0.2%
0.2%
0.0%
0.0%
0.0%

Giày

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giày Pháp Sư
82.7%
82.7%
82.7%
55.7%
55.7%
55.7%
Giày Thủy Ngân
9.2%
9.2%
9.2%
47.1%
47.1%
47.1%
Giày Thường
3.8%
3.8%
3.8%
38.1%
38.1%
38.1%
Giày Khai Sáng Ionia
2.2%
2.2%
2.2%
66.7%
66.7%
66.7%
Giày Ninja
1.8%
1.8%
1.8%
50.0%
50.0%
50.0%
Giày Cuồng Nộ
0.2%
0.2%
0.2%
0.0%
0.0%
0.0%

Toàn cầu

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Vọng Âm của Luden
98.9%
98.9%
98.9%
55.2%
55.2%
55.2%
Quỷ Thư Morello
47.4%
47.4%
47.4%
59.0%
59.0%
59.0%
Đồng Hồ Cát Zhonya
33.3%
33.3%
33.3%
57.2%
57.2%
57.2%
Mũ Phù Thủy Rabadon
20.6%
20.6%
20.6%
60.4%
60.4%
60.4%
Dây Chuyền Chữ Thập
13.9%
13.9%
13.9%
58.7%
58.7%
58.7%
Trượng Hư Vô
11.7%
11.7%
11.7%
50.8%
50.8%
50.8%
Sách Chiêu Hồn Mejai
4.8%
4.8%
4.8%
76.9%
76.9%
76.9%
Trượng Pha Lê Rylai
3.5%
3.5%
3.5%
63.2%
63.2%
63.2%
Kiếm Súng Hextech
3.2%
3.2%
3.2%
70.6%
70.6%
70.6%
Đai Lưng Hextech
2.8%
2.8%
2.8%
80.0%
80.0%
80.0%
Ngọc Hút Phép
2.8%
2.8%
2.8%
66.7%
66.7%
66.7%
Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry
0.7%
0.7%
0.7%
50.0%
50.0%
50.0%
Song Kiếm Tai Ương
0.6%
0.6%
0.6%
33.3%
33.3%
33.3%
Di Vật Ác Thần
0.4%
0.4%
0.4%
100.0%
100.0%
100.0%
Súng Ngắn Hextech
0.2%
0.2%
0.2%
0.0%
0.0%
0.0%
Vương Miện Shurelya
0.2%
0.2%
0.2%
100.0%
100.0%
100.0%
Giáp Tâm Linh
0.2%
0.2%
0.2%
100.0%
100.0%
100.0%
Kiếm Manamune
0.2%
0.2%
0.2%
0.0%
0.0%
0.0%
Di Vật Thăng Hoa
0.2%
0.2%
0.2%
100.0%
100.0%
100.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: