Ahri

Ahri

Mid
108 trận (2 ngày gần nhất)

Trang bị tân thủ

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Nhẫn DoranBình Máux2
86.3%
86.3%
86.3%
69.6%
69.6%
69.6%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Bình Thuốc Biến Dị
12.5%
12.5%
12.5%
30.0%
30.0%
30.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Phong Ấn Hắc ÁmThuốc Tái Sử Dụng
1.3%
1.3%
1.3%
100.0%
100.0%
100.0%

Trang bị chính

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Bí Chương Thất Truyền > Vọng Âm của Luden > Quỷ Thư Morello > Đồng Hồ Cát Zhonya
29.3%
29.3%
29.3%
75.0%
75.0%
75.0%
Bí Chương Thất Truyền > Vọng Âm của Luden > Quỷ Thư Morello > Dây Chuyền Chữ Thập
12.2%
12.2%
12.2%
60.0%
60.0%
60.0%
Bí Chương Thất Truyền > Vọng Âm của Luden > Quỷ Thư Morello > Mũ Phù Thủy Rabadon
7.3%
7.3%
7.3%
66.7%
66.7%
66.7%
Bí Chương Thất Truyền > Vọng Âm của Luden > Quỷ Thư Morello > Trượng Hư Vô
7.3%
7.3%
7.3%
33.3%
33.3%
33.3%
Bí Chương Thất Truyền > Vọng Âm của Luden > Đồng Hồ Cát Zhonya > Quỷ Thư Morello
7.3%
7.3%
7.3%
100.0%
100.0%
100.0%
Gậy Bùng Nổ > Vọng Âm của Luden > Đồng Hồ Cát Zhonya > Quỷ Thư Morello
4.9%
4.9%
4.9%
50.0%
50.0%
50.0%
Bí Chương Thất Truyền > Vọng Âm của Luden > Mũ Phù Thủy Rabadon > Dây Chuyền Chữ Thập
2.4%
2.4%
2.4%
100.0%
100.0%
100.0%
Gậy Bùng Nổ > Vọng Âm của Luden > Quỷ Thư Morello > Đai Lưng Hextech
2.4%
2.4%
2.4%
100.0%
100.0%
100.0%
Bí Chương Thất Truyền > Vọng Âm của Luden > Mũ Phù Thủy Rabadon > Quỷ Thư Morello
2.4%
2.4%
2.4%
100.0%
100.0%
100.0%
Gậy Bùng Nổ > Vọng Âm của Luden > Quỷ Thư Morello > Đồng Hồ Cát Zhonya
2.4%
2.4%
2.4%
0.0%
0.0%
0.0%

Trang bị cuối

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Trượng Pha Lê Rylai
1.1%
1.1%
1.1%
0.0%
0.0%
0.0%
Song Sinh Ma Quái
1.1%
1.1%
1.1%
100.0%
100.0%
100.0%
Quỷ Thư Morello
1.1%
1.1%
1.1%
100.0%
100.0%
100.0%
Đồng Hồ Cát Zhonya
1.1%
1.1%
1.1%
100.0%
100.0%
100.0%
Trượng Hư Vô
1.1%
1.1%
1.1%
0.0%
0.0%
0.0%

Giày

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giày Pháp Sư
90.8%
90.8%
90.8%
62.9%
62.9%
62.9%
Giày Thủy Ngân
3.1%
3.1%
3.1%
100.0%
100.0%
100.0%
Giày Thường
3.1%
3.1%
3.1%
33.3%
33.3%
33.3%
Giày Ninja
2.0%
2.0%
2.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Giày Khai Sáng Ionia
1.0%
1.0%
1.0%
100.0%
100.0%
100.0%

Toàn cầu

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Vọng Âm của Luden
94.7%
94.7%
94.7%
64.4%
64.4%
64.4%
Quỷ Thư Morello
61.1%
61.1%
61.1%
70.7%
70.7%
70.7%
Đồng Hồ Cát Zhonya
35.8%
35.8%
35.8%
70.6%
70.6%
70.6%
Mũ Phù Thủy Rabadon
12.6%
12.6%
12.6%
58.3%
58.3%
58.3%
Trượng Hư Vô
11.6%
11.6%
11.6%
72.7%
72.7%
72.7%
Dây Chuyền Chữ Thập
8.4%
8.4%
8.4%
50.0%
50.0%
50.0%
Sách Chiêu Hồn Mejai
4.2%
4.2%
4.2%
100.0%
100.0%
100.0%
Song Sinh Ma Quái
3.2%
3.2%
3.2%
66.7%
66.7%
66.7%
Đai Lưng Hextech
3.2%
3.2%
3.2%
33.3%
33.3%
33.3%
Súng Ngắn Hextech
2.1%
2.1%
2.1%
50.0%
50.0%
50.0%
Trượng Pha Lê Rylai
1.1%
1.1%
1.1%
0.0%
0.0%
0.0%
Trượng Trường Sinh
1.1%
1.1%
1.1%
100.0%
100.0%
100.0%
Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry
1.1%
1.1%
1.1%
100.0%
100.0%
100.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: