Ahri

Ahri

Hỗ trợ, Mid, AD Carry, Top
193 trận (2 ngày gần nhất)

Trang bị tân thủ

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Nhẫn DoranBình Máux2
77.3%
77.3%
77.3%
48.9%
48.9%
48.9%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Bình Thuốc Biến Dị
19.8%
19.8%
19.8%
52.9%
52.9%
52.9%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Phong Ấn Hắc ÁmThuốc Tái Sử Dụng
2.3%
2.3%
2.3%
100.0%
100.0%
100.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Sách CũBình Máu
0.6%
0.6%
0.6%
100.0%
100.0%
100.0%

Trang bị chính

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Bí Chương Thất Truyền > Vọng Âm của Luden > Quỷ Thư Morello > Đồng Hồ Cát Zhonya
14.4%
14.4%
14.4%
42.9%
42.9%
42.9%
Bí Chương Thất Truyền > Súng Ngắn Hextech > Song Sinh Ma Quái > Quỷ Thư Morello
12.4%
12.4%
12.4%
66.7%
66.7%
66.7%
Bí Chương Thất Truyền > Súng Ngắn Hextech > Song Sinh Ma Quái > Đồng Hồ Cát Zhonya
7.2%
7.2%
7.2%
85.7%
85.7%
85.7%
Bí Chương Thất Truyền > Vọng Âm của Luden > Đồng Hồ Cát Zhonya > Quỷ Thư Morello
7.2%
7.2%
7.2%
57.1%
57.1%
57.1%
Bí Chương Thất Truyền > Súng Ngắn Hextech > Song Sinh Ma Quái > Mũ Phù Thủy Rabadon
6.2%
6.2%
6.2%
33.3%
33.3%
33.3%
Bí Chương Thất Truyền > Súng Ngắn Hextech > Song Sinh Ma Quái > Trượng Hư Vô
3.1%
3.1%
3.1%
66.7%
66.7%
66.7%
Súng Hextech > Súng Ngắn Hextech > Song Sinh Ma Quái > Quỷ Thư Morello
2.1%
2.1%
2.1%
50.0%
50.0%
50.0%
Bí Chương Thất Truyền > Vọng Âm của Luden > Quỷ Thư Morello > Mũ Phù Thủy Rabadon
2.1%
2.1%
2.1%
50.0%
50.0%
50.0%
Bí Chương Thất Truyền > Vọng Âm của Luden > Đồng Hồ Cát Zhonya > Mũ Phù Thủy Rabadon
2.1%
2.1%
2.1%
50.0%
50.0%
50.0%
Bí Chương Thất Truyền > Súng Ngắn Hextech > Quỷ Thư Morello > Song Sinh Ma Quái
2.1%
2.1%
2.1%
50.0%
50.0%
50.0%

Trang bị cuối

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Trượng Hư Vô
1.6%
1.6%
1.6%
66.7%
66.7%
66.7%
Quỷ Thư Morello
1.1%
1.1%
1.1%
50.0%
50.0%
50.0%
Mũ Phù Thủy Rabadon
1.1%
1.1%
1.1%
100.0%
100.0%
100.0%
Sách Chiêu Hồn Mejai
0.5%
0.5%
0.5%
100.0%
100.0%
100.0%
Dây Chuyền Chữ Thập
0.5%
0.5%
0.5%
0.0%
0.0%
0.0%
Vương Miện Phù Thủy Rabadon
0.5%
0.5%
0.5%
0.0%
0.0%
0.0%

Giày

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giày Pháp Sư
83.0%
83.0%
83.0%
50.6%
50.6%
50.6%
Giày Thủy Ngân
6.1%
6.1%
6.1%
69.2%
69.2%
69.2%
Giày Ninja
4.3%
4.3%
4.3%
44.4%
44.4%
44.4%
Giày Thường
2.8%
2.8%
2.8%
16.7%
16.7%
16.7%
Giày Khai Sáng Ionia
0.9%
0.9%
0.9%
50.0%
50.0%
50.0%
Giày Cơ Động
0.5%
0.5%
0.5%
100.0%
100.0%
100.0%

Toàn cầu

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Vọng Âm của Luden
56.9%
56.9%
56.9%
48.7%
48.7%
48.7%
Súng Ngắn Hextech
43.5%
43.5%
43.5%
56.0%
56.0%
56.0%
Song Sinh Ma Quái
38.3%
38.3%
38.3%
55.0%
55.0%
55.0%
Quỷ Thư Morello
38.3%
38.3%
38.3%
48.8%
48.8%
48.8%
Đồng Hồ Cát Zhonya
34.0%
34.0%
34.0%
50.7%
50.7%
50.7%
Mũ Phù Thủy Rabadon
12.4%
12.4%
12.4%
50.0%
50.0%
50.0%
Trượng Hư Vô
11.0%
11.0%
11.0%
47.8%
47.8%
47.8%
Sách Chiêu Hồn Mejai
6.2%
6.2%
6.2%
84.6%
84.6%
84.6%
Dây Chuyền Chữ Thập
4.8%
4.8%
4.8%
60.0%
60.0%
60.0%
Đai Lưng Hextech
1.9%
1.9%
1.9%
50.0%
50.0%
50.0%
Trượng Pha Lê Rylai
1.4%
1.4%
1.4%
33.3%
33.3%
33.3%
Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry
1.4%
1.4%
1.4%
33.3%
33.3%
33.3%
Ngọc Hút Phép
1.4%
1.4%
1.4%
66.7%
66.7%
66.7%
Kiếm Súng Hextech
1.0%
1.0%
1.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Sóng Âm Luden
0.5%
0.5%
0.5%
0.0%
0.0%
0.0%
Vương Miện Phù Thủy Rabadon
0.5%
0.5%
0.5%
0.0%
0.0%
0.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: