Ahri

Ahri

Mid
458 trận (2 ngày gần nhất)

Trang bị tân thủ

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Nhẫn DoranBình Máux2
50.6%
50.6%
50.6%
50.9%
50.9%
50.9%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Bình Thuốc Biến Dị
48.7%
48.7%
48.7%
52.1%
52.1%
52.1%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Lưỡi Gươm Đoạt ThuậtBình Máux2
0.4%
0.4%
0.4%
100.0%
100.0%
100.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Phong Ấn Hắc ÁmThuốc Tái Sử Dụng
0.2%
0.2%
0.2%
100.0%
100.0%
100.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Phong Ấn Hắc ÁmBình Máux3
0.2%
0.2%
0.2%
100.0%
100.0%
100.0%

Trang bị chính

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Súng Ngắn Hextech > Song Sinh Ma Quái > Quỷ Thư Morello
7.2%
7.2%
7.2%
50.0%
50.0%
50.0%
Súng Ngắn Hextech > Song Sinh Ma Quái > Đồng Hồ Cát Zhonya
6.9%
6.9%
6.9%
60.9%
60.9%
60.9%
Vọng Âm của Luden > Quỷ Thư Morello > Đồng Hồ Cát Zhonya
6.3%
6.3%
6.3%
47.6%
47.6%
47.6%
Song Sinh Ma Quái > Súng Ngắn Hextech > Quỷ Thư Morello
6.3%
6.3%
6.3%
66.7%
66.7%
66.7%
Vọng Âm của Luden > Quỷ Thư Morello > Mũ Phù Thủy Rabadon
4.8%
4.8%
4.8%
50.0%
50.0%
50.0%
Song Sinh Ma Quái > Súng Ngắn Hextech > Đồng Hồ Cát Zhonya
4.5%
4.5%
4.5%
53.3%
53.3%
53.3%
Vọng Âm của Luden > Quỷ Thư Morello > Trượng Hư Vô
4.2%
4.2%
4.2%
50.0%
50.0%
50.0%
Song Sinh Ma Quái > Súng Ngắn Hextech > Sách Chiêu Hồn Mejai
3.9%
3.9%
3.9%
61.5%
61.5%
61.5%
Vọng Âm của Luden > Đồng Hồ Cát Zhonya > Quỷ Thư Morello
3.6%
3.6%
3.6%
83.3%
83.3%
83.3%
Súng Ngắn Hextech > Song Sinh Ma Quái > Mũ Phù Thủy Rabadon
2.4%
2.4%
2.4%
62.5%
62.5%
62.5%

Trang bị cuối

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mũ Phù Thủy Rabadon
2.0%
2.0%
2.0%
54.6%
54.6%
54.6%
Đồng Hồ Cát Zhonya
1.6%
1.6%
1.6%
44.4%
44.4%
44.4%
Trượng Hư Vô
1.6%
1.6%
1.6%
33.3%
33.3%
33.3%
Quỷ Thư Morello
0.9%
0.9%
0.9%
40.0%
40.0%
40.0%
Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry
0.7%
0.7%
0.7%
50.0%
50.0%
50.0%
Vọng Âm của Luden
0.7%
0.7%
0.7%
50.0%
50.0%
50.0%
Dây Chuyền Chữ Thập
0.7%
0.7%
0.7%
100.0%
100.0%
100.0%
Trượng Pha Lê Rylai
0.4%
0.4%
0.4%
50.0%
50.0%
50.0%
Sách Chiêu Hồn Mejai
0.2%
0.2%
0.2%
100.0%
100.0%
100.0%
Đai Lưng Hextech
0.2%
0.2%
0.2%
100.0%
100.0%
100.0%

Giày

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giày Pháp Sư
95.8%
95.8%
95.8%
52.6%
52.6%
52.6%
Giày Thủy Ngân
7.4%
7.4%
7.4%
46.8%
46.8%
46.8%
Giày Thường
2.8%
2.8%
2.8%
50.0%
50.0%
50.0%
Giày Ninja
2.2%
2.2%
2.2%
50.0%
50.0%
50.0%
Giày Khai Sáng Ionia
1.9%
1.9%
1.9%
58.3%
58.3%
58.3%
Giày Cơ Động
0.2%
0.2%
0.2%
0.0%
0.0%
0.0%

Toàn cầu

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Vọng Âm của Luden
58.7%
58.7%
58.7%
53.6%
53.6%
53.6%
Song Sinh Ma Quái
50.6%
50.6%
50.6%
52.2%
52.2%
52.2%
Súng Ngắn Hextech
45.7%
45.7%
45.7%
51.9%
51.9%
51.9%
Quỷ Thư Morello
37.7%
37.7%
37.7%
54.5%
54.5%
54.5%
Đồng Hồ Cát Zhonya
36.4%
36.4%
36.4%
55.1%
55.1%
55.1%
Mũ Phù Thủy Rabadon
17.3%
17.3%
17.3%
58.3%
58.3%
58.3%
Trượng Hư Vô
10.4%
10.4%
10.4%
56.9%
56.9%
56.9%
Sách Chiêu Hồn Mejai
9.3%
9.3%
9.3%
72.4%
72.4%
72.4%
Dây Chuyền Chữ Thập
9.3%
9.3%
9.3%
63.8%
63.8%
63.8%
Đai Lưng Hextech
3.2%
3.2%
3.2%
75.0%
75.0%
75.0%
Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry
2.1%
2.1%
2.1%
46.2%
46.2%
46.2%
Trượng Pha Lê Rylai
1.6%
1.6%
1.6%
30.0%
30.0%
30.0%
Song Kiếm Tai Ương
0.8%
0.8%
0.8%
40.0%
40.0%
40.0%
Ngọc Hút Phép
0.8%
0.8%
0.8%
20.0%
20.0%
20.0%
Kiếm Súng Hextech
0.3%
0.3%
0.3%
100.0%
100.0%
100.0%
Mặt Nạ Vực Thẳm
0.2%
0.2%
0.2%
0.0%
0.0%
0.0%
Quyền Trượng Thiên Thần
0.2%
0.2%
0.2%
100.0%
100.0%
100.0%
Trượng Trường Sinh
0.2%
0.2%
0.2%
100.0%
100.0%
100.0%
Di Vật Ác Thần
0.2%
0.2%
0.2%
0.0%
0.0%
0.0%
Vương Miện Phù Thủy Rabadon
0.2%
0.2%
0.2%
100.0%
100.0%
100.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: