Aatrox

Aatrox

Top
45 trận (2 ngày gần nhất)

Trang bị tân thủ

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Kiếm DoranBình Máu
64.9%
64.9%
64.9%
54.2%
54.2%
54.2%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Khiên DoranBình Máu
24.3%
24.3%
24.3%
44.4%
44.4%
44.4%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Bùa Thợ Săn Thuốc Tái Sử Dụng
8.1%
8.1%
8.1%
33.3%
33.3%
33.3%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Áo VảiBình Máu
2.7%
2.7%
2.7%
100.0%
100.0%
100.0%

Trang bị chính

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Búa Chiến Caufield > Kiếm Ma Youmuu > Rìu Đen > Giáp Thiên Thần
12.5%
12.5%
12.5%
66.7%
66.7%
66.7%
Búa Chiến Caufield > Kiếm Ma Youmuu > Rìu Đen > Móng Vuốt Sterak
8.3%
8.3%
8.3%
100.0%
100.0%
100.0%
Búa Gỗ > Rìu Đen > Kiếm Ma Youmuu > Móng Vuốt Sterak
4.2%
4.2%
4.2%
0.0%
0.0%
0.0%
Hỏa Ngọc > Rìu Đen > Kiếm Ma Youmuu > Giáp Thiên Thần
4.2%
4.2%
4.2%
100.0%
100.0%
100.0%
Dao Hung Tàn > Dạ Kiếm Draktharr > Rìu Đen > Vũ Điệu Tử Thần
4.2%
4.2%
4.2%
100.0%
100.0%
100.0%
Búa Chiến Caufield > Kiếm Ma Youmuu > Rìu Đen > Chùy Gai Malmortius
4.2%
4.2%
4.2%
100.0%
100.0%
100.0%
Búa Gỗ > Rìu Đen > Dạ Kiếm Draktharr > Kiếm Ma Youmuu
4.2%
4.2%
4.2%
0.0%
0.0%
0.0%
Búa Chiến Caufield > Rìu Đen > Kiếm Ma Youmuu > Vũ Điệu Tử Thần
4.2%
4.2%
4.2%
100.0%
100.0%
100.0%
Hỏa Ngọc > Kiếm Ma Youmuu > Rìu Đen > Móng Vuốt Sterak
4.2%
4.2%
4.2%
0.0%
0.0%
0.0%
Búa Chiến Caufield > Vũ Điệu Tử Thần > Rìu Đen > Giáp Thiên Thần
4.2%
4.2%
4.2%
100.0%
100.0%
100.0%

Trang bị cuối

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Móng Vuốt Sterak
4.4%
4.4%
4.4%
50.0%
50.0%
50.0%
Giáp Thiên Thần
4.4%
4.4%
4.4%
50.0%
50.0%
50.0%
Mũ Thích Nghi
2.2%
2.2%
2.2%
0.0%
0.0%
0.0%
Giáp Tâm Linh
2.2%
2.2%
2.2%
100.0%
100.0%
100.0%

Giày

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giày Ninja
51.0%
51.0%
51.0%
56.0%
56.0%
56.0%
Giày Thủy Ngân
38.8%
38.8%
38.8%
52.6%
52.6%
52.6%
Giày Khai Sáng Ionia
4.1%
4.1%
4.1%
100.0%
100.0%
100.0%
Giày Thường
4.1%
4.1%
4.1%
0.0%
0.0%
0.0%

Toàn cầu

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Rìu Đen
91.8%
91.8%
91.8%
55.6%
55.6%
55.6%
Kiếm Ma Youmuu
55.1%
55.1%
55.1%
48.2%
48.2%
48.2%
Vũ Điệu Tử Thần
32.7%
32.7%
32.7%
75.0%
75.0%
75.0%
Móng Vuốt Sterak
26.5%
26.5%
26.5%
46.2%
46.2%
46.2%
Giáp Thiên Thần
24.5%
24.5%
24.5%
66.7%
66.7%
66.7%
Dạ Kiếm Draktharr
8.2%
8.2%
8.2%
50.0%
50.0%
50.0%
Phù Phép: Chiến Binh
6.1%
6.1%
6.1%
33.3%
33.3%
33.3%
Giáp Tâm Linh
4.1%
4.1%
4.1%
100.0%
100.0%
100.0%
Chùy Gai Malmortius
4.1%
4.1%
4.1%
50.0%
50.0%
50.0%
Lời Nhắc Tử Vong
4.1%
4.1%
4.1%
0.0%
0.0%
0.0%
Rìu Nham Tinh
2.0%
2.0%
2.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Áo Choàng Bóng Tối
2.0%
2.0%
2.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Mũ Thích Nghi
2.0%
2.0%
2.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: