Phối hợp tướng thường gặp

Phối hợp tướng thường gặp
Ghép cặp Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
2.3%
2.3%
2.3%
50.7%
50.7%
50.7%
1.8%
1.8%
1.8%
54.1%
54.1%
54.1%
1.7%
1.7%
1.7%
51.3%
51.3%
51.3%
1.5%
1.5%
1.5%
52.9%
52.9%
52.9%
1.5%
1.5%
1.5%
54.2%
54.2%
54.2%
1.4%
1.4%
1.4%
51.7%
51.7%
51.7%
1.4%
1.4%
1.4%
57.3%
57.3%
57.3%
1.4%
1.4%
1.4%
55.6%
55.6%
55.6%
1.4%
1.4%
1.4%
46.7%
46.7%
46.7%
1.4%
1.4%
1.4%
50.5%
50.5%
50.5%
1.3%
1.3%
1.3%
48.7%
48.7%
48.7%
1.3%
1.3%
1.3%
55.6%
55.6%
55.6%
1.2%
1.2%
1.2%
54.3%
54.3%
54.3%
1.2%
1.2%
1.2%
49.9%
49.9%
49.9%
1.2%
1.2%
1.2%
46.7%
46.7%
46.7%
1.2%
1.2%
1.2%
50.7%
50.7%
50.7%
1.1%
1.1%
1.1%
47.7%
47.7%
47.7%
1.1%
1.1%
1.1%
56.2%
56.2%
56.2%
1.1%
1.1%
1.1%
52.4%
52.4%
52.4%
1.1%
1.1%
1.1%
55.6%
55.6%
55.6%
1.1%
1.1%
1.1%
54.9%
54.9%
54.9%
1.1%
1.1%
1.1%
49.5%
49.5%
49.5%
1.1%
1.1%
1.1%
56.6%
56.6%
56.6%
1.0%
1.0%
1.0%
51.5%
51.5%
51.5%
1.0%
1.0%
1.0%
50.1%
50.1%
50.1%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: