SK telecom T1

SK telecom T1

Son maçlar
GRIFFIN Zafer
LCK 2019 Summer Split - 1
>
21 /
4 /
48
GRIFFIN Bozgun
LCK 2019 Summer Split - 1
>
4 /
12 /
11
GRIFFIN Zafer
LCK 2019 Summer Split - 1
>
8 /
2 /
18
GRIFFIN Zafer
LCK 2019 Summer Split - 1
>
10 /
0 /
20
DAMWON Gaming Zafer
LCK 2019 Summer Split - 1
>
27 /
5 /
51
DAMWON Gaming Zafer
LCK 2019 Summer Split - 1
>
19 /
11 /
37
DAMWON Gaming Zafer
LCK 2019 Summer Split - 1
>
12 /
8 /
23
SANDBOX Gaming Zafer
LCK 2019 Summer Split - 1
>
30 /
5 /
34
SANDBOX Gaming Zafer
LCK 2019 Summer Split - 1
>
21 /
7 /
52
SANDBOX Gaming Zafer
LCK 2019 Summer Split - 1
>
16 /
10 /
27
Afreeca Freecs Zafer
LCK 2019 Summer Split - 1
>
24 /
10 /
55
Afreeca Freecs Bozgun
LCK 2019 Summer Split - 1
>
2 /
7 /
4
Afreeca Freecs Zafer
LCK 2019 Summer Split - 1
>
21 /
9 /
49
SANDBOX Gaming Zafer
LCK 2019 Summer Split - Week 10 - Day 3
>
21 /
3 /
39
SANDBOX Gaming Zafer
LCK 2019 Summer Split - Week 10 - Day 3
>
14 /
6 /
35
SANDBOX Gaming Bozgun
LCK 2019 Summer Split - Week 10 - Day 3
>
7 /
15 /
13
KING-ZONE DragonX Bozgun
LCK 2019 Summer Split - Week 2 - Day 2
>
1 /
7 /
1
KING-ZONE DragonX Zafer
LCK 2019 Summer Split - Week 2 - Day 2
>
16 /
4 /
35
KING-ZONE DragonX Bozgun
LCK 2019 Summer Split - Week 2 - Day 2
>
7 /
11 /
19
Afreeca Freecs Bozgun
LCK 2019 Summer Split - Week 1 - Day 5
>
9 /
18 /
11
Afreeca Freecs Zafer
LCK 2019 Summer Split - Week 1 - Day 5
>
19 /
13 /
37
Afreeca Freecs Bozgun
LCK 2019 Summer Split - Week 1 - Day 5
>
6 /
12 /
14
Jin Air Greenwings Zafer
LCK 2019 Summer Split - Week 1 - Day 3
>
16 /
3 /
36
Jin Air Greenwings Bozgun
LCK 2019 Summer Split - Week 1 - Day 3
>
9 /
16 /
13
Jin Air Greenwings Zafer
LCK 2019 Summer Split - Week 1 - Day 3
>
11 /
16 /
31
G2 Esports Bozgun
2019 Mid-Season Invitational - 2
>
15 /
21 /
41
G2 Esports Bozgun
2019 Mid-Season Invitational - 2
>
15 /
17 /
33
G2 Esports Zafer
2019 Mid-Season Invitational - 2
>
22 /
8 /
36
G2 Esports Zafer
2019 Mid-Season Invitational - 2
>
16 /
6 /
35
Invictus Gaming Zafer
2019 Mid-Season Invitational - Group stage day 5 - Group stage day 5
>
18 /
4 /
43
Team Liquid Zafer
2019 Mid-Season Invitational - Group stage day 5 - Group stage day 5
>
16 /
3 /
35
Dashing Buffalo Zafer
2019 Mid-Season Invitational - Group stage day 4 - Group stage day 4
>
24 /
3 /
56
Flash Wolves Zafer
2019 Mid-Season Invitational - Group stage day 4 - Group stage day 4
>
16 /
2 /
37
G2 Esports Bozgun
2019 Mid-Season Invitational - Group stage day 3 - Group stage day 3
>
11 /
23 /
19
Team Liquid Zafer
2019 Mid-Season Invitational - Group stage day 3 - Group stage day 3
>
21 /
8 /
41
Invictus Gaming Bozgun
2019 Mid-Season Invitational - Group stage day 2 - Group stage day 2
>
5 /
13 /
13
Dashing Buffalo Zafer
2019 Mid-Season Invitational - Group stage day 2 - Group stage day 2
>
13 /
6 /
14
Flash Wolves Zafer
2019 Mid-Season Invitational - Group stage day 1 - Group stage day 1
>
12 /
2 /
28
G2 Esports Bozgun
2019 Mid-Season Invitational - Group stage day 1 - Group stage day 1
>
3 /
7 /
4
GRIFFIN Zafer
2019 LCK Spring Split - Finals
>
19 /
9 /
42
GRIFFIN Zafer
2019 LCK Spring Split - Finals
>
16 /
3 /
32
GRIFFIN Zafer
2019 LCK Spring Split - Finals
>
11 /
6 /
25
KING-ZONE DragonX Zafer
2019 LCK Spring Split - 2
>
15 /
7 /
25
KING-ZONE DragonX Zafer
2019 LCK Spring Split - 2
>
15 /
14 /
40
KING-ZONE DragonX Zafer
2019 LCK Spring Split - 2
>
22 /
16 /
50
Afreeca Freecs Zafer
2019 LCK Spring Split - Week 10 - Day 3
>
19 /
13 /
43
Afreeca Freecs Zafer
2019 LCK Spring Split - Week 10 - Day 3
>
15 /
7 /
26
Jin Air Greenwings Zafer
2019 LCK Spring Split - Week 10 - Day 1
>
20 /
16 /
53
Jin Air Greenwings Zafer
2019 LCK Spring Split - Week 10 - Day 1
>
10 /
5 /
22
SANDBOX Gaming Zafer
2019 LCK Spring Split - Week 9 - Day 2
>
22 /
7 /
36
SANDBOX Gaming Zafer
2019 LCK Spring Split - Week 9 - Day 2
>
13 /
10 /
33
Hanwha Life Esports Zafer
2019 LCK Spring Split - Week 8 - Day 4
>
12 /
3 /
35
Hanwha Life Esports Zafer
2019 LCK Spring Split - Week 8 - Day 4
>
15 /
0 /
39
Hanwha Life Esports Bozgun
2019 LCK Spring Split - Week 8 - Day 4
>
6 /
12 /
9
kt Rolster Zafer
2019 LCK Spring Split - Week 8 - Day 1
>
17 /
13 /
44
kt Rolster Zafer
2019 LCK Spring Split - Week 8 - Day 1
>
21 /
7 /
43
kt Rolster Bozgun
2019 LCK Spring Split - Week 8 - Day 1
>
7 /
18 /
19
GRIFFIN Bozgun
2019 LCK Spring Split - Week 7 - Day 2
>
12 /
8 /
28
GRIFFIN Bozgun
2019 LCK Spring Split - Week 7 - Day 2
>
8 /
15 /
13
GRIFFIN Zafer
2019 LCK Spring Split - Week 7 - Day 2
>
11 /
2 /
32
KING-ZONE DragonX Zafer
2019 LCK Spring Split - Week 6 - Day 4
>
18 /
0 /
44
KING-ZONE DragonX Zafer
2019 LCK Spring Split - Week 6 - Day 4
>
13 /
7 /
21
Gen.G Zafer
2019 LCK Spring Split - Week 6 - Day 2
>
10 /
3 /
36
Gen.G Zafer
2019 LCK Spring Split - Week 6 - Day 2
>
14 /
5 /
32
DAMWON Gaming Bozgun
2019 LCK Spring Split - Week 5 - Day 5
>
8 /
14 /
21
DAMWON Gaming Bozgun
2019 LCK Spring Split - Week 5 - Day 5
>
8 /
12 /
16
DAMWON Gaming Zafer
2019 LCK Spring Split - Week 5 - Day 5
>
14 /
4 /
44
kt Rolster Zafer
2019 LCK Spring Split - Week 5 - Day 1
>
17 /
10 /
45
kt Rolster Zafer
2019 LCK Spring Split - Week 5 - Day 1
>
21 /
14 /
52
Gen.G Zafer
2019 LCK Spring Split - Week 4 - Day 4
>
14 /
4 /
32
Gen.G Zafer
2019 LCK Spring Split - Week 4 - Day 4
>
9 /
4 /
23
Gen.G Bozgun
2019 LCK Spring Split - Week 4 - Day 4
>
1 /
12 /
1
KING-ZONE DragonX Zafer
2019 LCK Spring Split - Week 4 - Day 1
>
11 /
6 /
28
KING-ZONE DragonX Zafer
2019 LCK Spring Split - Week 4 - Day 1
>
8 /
8 /
19
KING-ZONE DragonX Bozgun
2019 LCK Spring Split - Week 4 - Day 1
>
1 /
8 /
1
Hanwha Life Esports Zafer
2019 LCK Spring Split - Week 3 - Day 5
>
16 /
4 /
37
Hanwha Life Esports Zafer
2019 LCK Spring Split - Week 3 - Day 5
>
14 /
5 /
27
GRIFFIN Bozgun
2019 LCK Spring Split - Week 3 - Day 2
>
4 /
17 /
7
GRIFFIN Bozgun
2019 LCK Spring Split - Week 3 - Day 2
>
0 /
10 /
0
DAMWON Gaming Zafer
2019 LCK Spring Split - Week 2 - Day 5
>
8 /
3 /
23
DAMWON Gaming Bozgun
2019 LCK Spring Split - Week 2 - Day 5
>
5 /
17 /
7
DAMWON Gaming Zafer
2019 LCK Spring Split - Week 2 - Day 5
>
15 /
5 /
29
SANDBOX Gaming Bozgun
2019 LCK Spring Split - Week 2 - Day 2
>
4 /
16 /
8
SANDBOX Gaming Bozgun
2019 LCK Spring Split - Week 2 - Day 2
>
7 /
15 /
14
SANDBOX Gaming Zafer
2019 LCK Spring Split - Week 2 - Day 2
>
18 /
3 /
44
Afreeca Freecs Zafer
2019 LCK Spring Split - Week 1 - Day 3
>
16 /
5 /
30
Afreeca Freecs Zafer
2019 LCK Spring Split - Week 1 - Day 3
>
10 /
1 /
23
Jin Air Greenwings Zafer
2019 LCK Spring Split - Week 1 - Day 1
>
6 /
6 /
9
Jin Air Greenwings Zafer
2019 LCK Spring Split - Week 1 - Day 1
>
12 /
4 /
32
Gen.G Bozgun
2018 LCK Summer Split - 1
>
3 /
13 /
7
Gen.G Bozgun
2018 LCK Summer Split - 1
>
7 /
8 /
12
Gen.G Zafer
2018 LCK Summer Split - 1
>
11 /
1 /
30
Gen.G Bozgun
2018 LCK Summer Split - 1
>
1 /
8 /
3
Gen.G Zafer
2018 LCK Summer Split - 1
>
10 /
5 /
27
KING-ZONE DragonX Bozgun
2018 LCK Summer Split - Week 8 - Day 3
>
5 /
22 /
7
KING-ZONE DragonX Bozgun
2018 LCK Summer Split - Week 8 - Day 3
>
5 /
15 /
14
GRIFFIN Bozgun
2018 LCK Summer Split - Week 7 - Day 4
>
8 /
20 /
18
GRIFFIN Bozgun
2018 LCK Summer Split - Week 7 - Day 4
>
2 /
8 /
4
Afreeca Freecs Bozgun
2018 LCK Summer Split - Week 7 - Day 2
>
3 /
14 /
7
Afreeca Freecs Bozgun
2018 LCK Summer Split - Week 7 - Day 2
>
4 /
13 /
11
Afreeca Freecs Zafer
2018 LCK Summer Split - Week 7 - Day 2
>
11 /
2 /
24
Gen.G Zafer
2018 LCK Summer Split - Week 6 - Day 6
>
15 /
8 /
32
Gen.G Bozgun
2018 LCK Summer Split - Week 6 - Day 6
>
13 /
11 /
26
Gen.G Zafer
2018 LCK Summer Split - Week 6 - Day 6
>
9 /
3 /
20
Jin Air Greenwings Zafer
2018 LCK Summer Split - Week 6 - Day 4
>
13 /
2 /
22
Jin Air Greenwings Zafer
2018 LCK Summer Split - Week 6 - Day 4
>
12 /
6 /
31
bbq OLIVERS Zafer
2018 LCK Summer Split - Week 6 - Day 2
>
7 /
2 /
18
bbq OLIVERS Bozgun
2018 LCK Summer Split - Week 6 - Day 2
>
2 /
9 /
2
bbq OLIVERS Zafer
2018 LCK Summer Split - Week 6 - Day 2
>
12 /
4 /
26
Hanwha Life Esports Zafer
2018 LCK Summer Split - Week 5 - Day 5
>
10 /
10 /
29
Hanwha Life Esports Zafer
2018 LCK Summer Split - Week 5 - Day 5
>
11 /
1 /
31
kt Rolster Bozgun
2018 LCK Summer Split - Week 5 - Day 3
>
2 /
9 /
8
kt Rolster Bozgun
2018 LCK Summer Split - Week 5 - Day 3
>
11 /
9 /
23
kt Rolster Zafer
2018 LCK Summer Split - Week 5 - Day 3
>
7 /
3 /
22
MVP Zafer
2018 LCK Summer Split - Week 5 - Day 1
>
14 /
4 /
32
MVP Zafer
2018 LCK Summer Split - Week 5 - Day 1
>
11 /
3 /
25
MVP Bozgun
2018 LCK Summer Split - Week 5 - Day 1
>
5 /
20 /
17
Hanwha Life Esports Bozgun
2018 LCK Summer Split - Week 4 - Day 3
>
6 /
25 /
12
Hanwha Life Esports Bozgun
2018 LCK Summer Split - Week 4 - Day 3
>
4 /
11 /
8
Hanwha Life Esports Zafer
2018 LCK Summer Split - Week 4 - Day 3
>
15 /
11 /
44
bbq OLIVERS Zafer
2018 LCK Summer Split - Week 3 - Day 5
>
13 /
7 /
33
bbq OLIVERS Zafer
2018 LCK Summer Split - Week 3 - Day 5
>
13 /
2 /
36
KING-ZONE DragonX Bozgun
2018 LCK Summer Split - Week 3 - Day 3
>
13 /
13 /
30
KING-ZONE DragonX Bozgun
2018 LCK Summer Split - Week 3 - Day 3
>
14 /
19 /
28
kt Rolster Zafer
2018 LCK Summer Split - Week 3 - Day 1
>
17 /
4 /
46
kt Rolster Zafer
2018 LCK Summer Split - Week 3 - Day 1
>
16 /
10 /
37
kt Rolster Bozgun
2018 LCK Summer Split - Week 3 - Day 1
>
7 /
17 /
15
Jin Air Greenwings Zafer
2018 LCK Summer Split - Week 2 - Day 6
>
19 /
10 /
60
Jin Air Greenwings Zafer
2018 LCK Summer Split - Week 2 - Day 6
>
6 /
2 /
20
GRIFFIN Bozgun
2018 LCK Summer Split - Week 2 - Day 4
>
5 /
12 /
13
GRIFFIN Bozgun
2018 LCK Summer Split - Week 2 - Day 4
>
14 /
21 /
41
MVP Bozgun
2018 LCK Summer Split - Week 2 - Day 2
>
8 /
20 /
18
MVP Bozgun
2018 LCK Summer Split - Week 2 - Day 2
>
5 /
11 /
10
MVP Zafer
2018 LCK Summer Split - Week 2 - Day 2
>
13 /
5 /
29
Gen.G Bozgun
2018 LCK Summer Split - Week 1 - Day 4
>
5 /
17 /
9
Gen.G Bozgun
2018 LCK Summer Split - Week 1 - Day 4
>
3 /
11 /
6
Afreeca Freecs Bozgun
2018 LCK Summer Split - Week 1 - Day 2
>
5 /
13 /
16
Afreeca Freecs Bozgun
2018 LCK Summer Split - Week 1 - Day 2
>
1 /
17 /
2
kt Rolster Bozgun
2018 LCK Spring Split - block
>
9 /
17 /
17
kt Rolster Bozgun
2018 LCK Spring Split - block
>
4 /
16 /
12
kt Rolster Bozgun
2018 LCK Spring Split - block
>
7 /
14 /
17
kt Rolster Zafer
2018 LCK Spring Split - block
>
9 /
3 /
25
KSV Zafer
2018 LCK Spring Split - block
>
15 /
5 /
41
KSV Bozgun
2018 LCK Spring Split - block
>
12 /
7 /
37
KSV Zafer
2018 LCK Spring Split - block
>
15 /
11 /
37
KONGDOO MONSTER Zafer
2018 LCK Spring Split - Week 9 - Day 5
>
13 /
4 /
40
KONGDOO MONSTER Bozgun
2018 LCK Spring Split - Week 9 - Day 5
>
7 /
14 /
18
KONGDOO MONSTER Zafer
2018 LCK Spring Split - Week 9 - Day 5
>
11 /
3 /
29
MVP Zafer
2018 LCK Spring Split - Week 9 - Day 3
>
16 /
4 /
41
MVP Zafer
2018 LCK Spring Split - Week 9 - Day 3
>
6 /
2 /
14
KSV Zafer
2018 LCK Spring Split - Week 8 - Day 5
>
13 /
5 /
38
KSV Zafer
2018 LCK Spring Split - Week 8 - Day 5
>
11 /
1 /
31
bbq OLIVERS Bozgun
2018 LCK Spring Split - Week 8 - Day 2
>
1 /
11 /
3
bbq OLIVERS Zafer
2018 LCK Spring Split - Week 8 - Day 2
>
16 /
5 /
43
bbq OLIVERS Bozgun
2018 LCK Spring Split - Week 8 - Day 2
>
0 /
13 /
0
kt Rolster Bozgun
2018 LCK Spring Split - Week 7 - Day 3
>
2 /
15 /
3
kt Rolster Bozgun
2018 LCK Spring Split - Week 7 - Day 3
>
5 /
7 /
15
KING-ZONE DragonX Bozgun
2018 LCK Spring Split - Week 7 - Day 1
>
4 /
21 /
7
KING-ZONE DragonX Bozgun
2018 LCK Spring Split - Week 7 - Day 1
>
4 /
15 /
8
Jin Air Greenwings Zafer
2018 LCK Spring Split - Week 6 - Day 5
>
13 /
1 /
39
Jin Air Greenwings Bozgun
2018 LCK Spring Split - Week 6 - Day 5
>
6 /
14 /
18
Jin Air Greenwings Zafer
2018 LCK Spring Split - Week 6 - Day 5
>
11 /
13 /
33
Afreeca Freecs Bozgun
2018 LCK Spring Split - Week 6 - Day 3
>
5 /
13 /
10
Afreeca Freecs Zafer
2018 LCK Spring Split - Week 6 - Day 3
>
13 /
4 /
40
Afreeca Freecs Bozgun
2018 LCK Spring Split - Week 6 - Day 3
>
0 /
13 /
0
ROX Tigers Zafer
2018 LCK Spring Split - Week 5 - Day 4
>
10 /
2 /
22
ROX Tigers Zafer
2018 LCK Spring Split - Week 5 - Day 4
>
16 /
5 /
45
KONGDOO MONSTER Zafer
2018 LCK Spring Split - Week 5 - Day 1
>
8 /
3 /
21
KONGDOO MONSTER Bozgun
2018 LCK Spring Split - Week 5 - Day 1
>
15 /
24 /
39
KONGDOO MONSTER Zafer
2018 LCK Spring Split - Week 5 - Day 1
>
15 /
4 /
35
KSV Zafer
2018 LCK Spring Split - Week 4 - Day 5
>
12 /
3 /
37
KSV Zafer
2018 LCK Spring Split - Week 4 - Day 5
>
13 /
1 /
36
bbq OLIVERS Zafer
2018 LCK Spring Split - Week 4 - Day 2
>
8 /
6 /
18
bbq OLIVERS Bozgun
2018 LCK Spring Split - Week 4 - Day 2
>
15 /
14 /
40
bbq OLIVERS Zafer
2018 LCK Spring Split - Week 4 - Day 2
>
13 /
5 /
30
Afreeca Freecs Bozgun
2018 LCK Spring Split - Week 3 - Day 5
>
3 /
6 /
8
Afreeca Freecs Bozgun
2018 LCK Spring Split - Week 3 - Day 5
>
7 /
11 /
15
MVP Bozgun
2018 LCK Spring Split - Week 3 - Day 3
>
6 /
10 /
9
MVP Zafer
2018 LCK Spring Split - Week 3 - Day 3
>
12 /
1 /
37
MVP Bozgun
2018 LCK Spring Split - Week 3 - Day 3
>
8 /
14 /
24
KING-ZONE DragonX Bozgun
2018 LCK Spring Split - Week 2 - Day 4
>
3 /
8 /
4
KING-ZONE DragonX Bozgun
2018 LCK Spring Split - Week 2 - Day 4
>
9 /
9 /
26
kt Rolster Bozgun
2018 LCK Spring Split - Week 2 - Day 2
>
10 /
12 /
32
kt Rolster Zafer
2018 LCK Spring Split - Week 2 - Day 2
>
15 /
3 /
55
kt Rolster Bozgun
2018 LCK Spring Split - Week 2 - Day 2
>
1 /
9 /
3
Jin Air Greenwings Bozgun
2018 LCK Spring Split - Week 1 - Day 4
>
8 /
16 /
27
Jin Air Greenwings Bozgun
2018 LCK Spring Split - Week 1 - Day 4
>
14 /
18 /
36
Jin Air Greenwings Zafer
2018 LCK Spring Split - Week 1 - Day 4
>
15 /
7 /
47
ROX Tigers Zafer
2018 LCK Spring Split - Week 1 - Day 2
>
21 /
2 /
50
ROX Tigers Bozgun
2018 LCK Spring Split - Week 1 - Day 2
>
6 /
13 /
13
ROX Tigers Zafer
2018 LCK Spring Split - Week 1 - Day 2
>
14 /
4 /
45
Samsung Galaxy Bozgun
The 2017 World Championship - block
>
13 /
16 /
31
Samsung Galaxy Bozgun
The 2017 World Championship - block
>
3 /
9 /
8
Samsung Galaxy Bozgun
The 2017 World Championship - block
>
0 /
7 /
0
Royal Never Give Up Zafer
The 2017 World Championship - 1
>
10 /
1 /
28
Royal Never Give Up Zafer
The 2017 World Championship - 1
>
9 /
6 /
24
Royal Never Give Up Bozgun
The 2017 World Championship - 1
>
3 /
12 /
5
Royal Never Give Up Zafer
The 2017 World Championship - 1
>
15 /
8 /
34
Royal Never Give Up Bozgun
The 2017 World Championship - 1
>
7 /
18 /
16
Misfits Gaming Zafer
The 2017 World Championship - 2
>
6 /
6 /
7
Misfits Gaming Zafer
The 2017 World Championship - 2
>
16 /
6 /
50
Misfits Gaming Bozgun
The 2017 World Championship - 2
>
11 /
21 /
24
Misfits Gaming Bozgun
The 2017 World Championship - 2
>
4 /
11 /
7
Misfits Gaming Zafer
The 2017 World Championship - 2
>
16 /
1 /
47
Edward Gaming Zafer
The 2017 World Championship - Day 8 - block
>
10 /
6 /
36
Cloud9 Zafer
The 2017 World Championship - Day 8 - block
>
12 /
8 /
30
ahq e-Sports Club Bozgun
The 2017 World Championship - Day 8 - block
>
2 /
12 /
3
ahq e-Sports Club Zafer
The 2017 World Championship - Day 3 - block
>
9 /
5 /
26
Edward Gaming Zafer
The 2017 World Championship - Day 2 - block
>
12 /
17 /
46
Cloud9 Zafer
The 2017 World Championship - Day 1 - block
>
12 /
5 /
30
Longzhu Gaming Bozgun
LCK 2017 Summer Split - block
>
4 /
14 /
10
Longzhu Gaming Zafer
LCK 2017 Summer Split - block
>
14 /
2 /
28
Longzhu Gaming Bozgun
LCK 2017 Summer Split - block
>
8 /
16 /
19
Longzhu Gaming Bozgun
LCK 2017 Summer Split - block
>
6 /
14 /
8
kt Rolster Zafer
LCK 2017 Summer Split - block
>
19 /
8 /
55
kt Rolster Zafer
LCK 2017 Summer Split - block
>
8 /
2 /
17
kt Rolster Zafer
LCK 2017 Summer Split - block
>
16 /
6 /
43
kt Rolster Bozgun
LCK 2017 Summer Split - block
>
2 /
12 /
4
kt Rolster Bozgun
LCK 2017 Summer Split - block
>
1 /
13 /
2
Samsung Galaxy Zafer
LCK 2017 Summer Split - block
>
12 /
2 /
25
Samsung Galaxy Zafer
LCK 2017 Summer Split - block
>
13 /
7 /
46
Samsung Galaxy Zafer
LCK 2017 Summer Split - block
>
11 /
2 /
27
Afreeca Freecs Zafer
LCK 2017 Summer Split - block
>
15 /
8 /
41
Afreeca Freecs Zafer
LCK 2017 Summer Split - block
>
10 /
2 /
28
bbq OLIVERS Zafer
LCK 2017 Summer Split - Week 9 - 5
>
12 /
7 /
26
bbq OLIVERS Zafer
LCK 2017 Summer Split - Week 9 - 5
>
12 /
10 /
27
bbq OLIVERS Bozgun
LCK 2017 Summer Split - Week 9 - 5
>
7 /
11 /
12
kt Rolster Zafer
LCK 2017 Summer Split - Week 9 - 3
>
12 /
5 /
28
kt Rolster Bozgun
LCK 2017 Summer Split - Week 9 - 3
>
2 /
21 /
4
kt Rolster Zafer
LCK 2017 Summer Split - Week 9 - 3
>
9 /
4 /
20
ROX Tigers Zafer
LCK 2017 Summer Split - Week 8 - 4
>
12 /
5 /
24
ROX Tigers Zafer
LCK 2017 Summer Split - Week 8 - 4
>
16 /
10 /
37
Ever8 Winners Zafer
LCK 2017 Summer Split - Week 8 - 2
>
7 /
4 /
17
Ever8 Winners Zafer
LCK 2017 Summer Split - Week 8 - 2
>
12 /
5 /
28
Longzhu Gaming Bozgun
LCK 2017 Summer Split - Week 7 - 3
>
6 /
14 /
10
Longzhu Gaming Bozgun
LCK 2017 Summer Split - Week 7 - 3
>
9 /
17 /
27
Jin Air Greenwings Bozgun
LCK 2017 Summer Split - Week 7 - Day 1
>
12 /
20 /
30
Jin Air Greenwings Bozgun
LCK 2017 Summer Split - Week 7 - Day 1
>
2 /
10 /
3
Afreeca Freecs Bozgun
LCK 2017 Summer Split - Week 6 - 4
>
3 /
16 /
4
Afreeca Freecs Bozgun
LCK 2017 Summer Split - Week 6 - 4
>
8 /
14 /
12
Samsung Galaxy Bozgun
LCK 2017 Summer Split - Week 6 - 3
>
7 /
19 /
11
Samsung Galaxy Bozgun
LCK 2017 Summer Split - Week 6 - 3
>
13 /
25 /
24
Team WE Bozgun
Rift Rivals LCK/LPL/LMS 2017 - block
>
8 /
22 /
19
Team WE Zafer
Rift Rivals LCK/LPL/LMS 2017 - Day 2 - block
>
18 /
2 /
41
Flash Wolves Zafer
Rift Rivals LCK/LPL/LMS 2017 - Day 1 - block
>
14 /
4 /
32
MVP Zafer
LCK 2017 Summer Split - Week 5 - 5
>
25 /
10 /
55
MVP Zafer
LCK 2017 Summer Split - Week 5 - 5
>
17 /
5 /
37
kt Rolster Zafer
LCK 2017 Summer Split - Week 5 - Day 1
>
9 /
9 /
19
kt Rolster Zafer
LCK 2017 Summer Split - Week 5 - Day 1
>
10 /
15 /
31
kt Rolster Bozgun
LCK 2017 Summer Split - Week 5 - Day 1
>
3 /
10 /
8
ROX Tigers Zafer
LCK 2017 Summer Split - Week 4 - 3
>
16 /
14 /
35
ROX Tigers Zafer
LCK 2017 Summer Split - Week 4 - 3
>
22 /
10 /
55
Jin Air Greenwings Zafer
LCK 2017 Summer Split - Week 4 - Day 1
>
10 /
4 /
24
Jin Air Greenwings Zafer
LCK 2017 Summer Split - Week 4 - Day 1
>
22 /
15 /
41
Afreeca Freecs Zafer
LCK 2017 Summer Split - Week 3 - 5
>
8 /
4 /
20
Afreeca Freecs Zafer
LCK 2017 Summer Split - Week 3 - 5
>
12 /
8 /
30
Afreeca Freecs Bozgun
LCK 2017 Summer Split - Week 3 - 5
>
6 /
17 /
20
MVP Zafer
LCK 2017 Summer Split - Week 3 - 2
>
15 /
6 /
31
MVP Zafer
LCK 2017 Summer Split - Week 3 - 2
>
10 /
6 /
20
Ever8 Winners Zafer
LCK 2017 Summer Split - Week 2 - 4
>
12 /
2 /
18
Ever8 Winners Zafer
LCK 2017 Summer Split - Week 2 - 4
>
13 /
6 /
35
Longzhu Gaming Zafer
LCK 2017 Summer Split - Week 2 - 2
>
26 /
22 /
63
Longzhu Gaming Zafer
LCK 2017 Summer Split - Week 2 - 2
>
16 /
6 /
46
Longzhu Gaming Bozgun
LCK 2017 Summer Split - Week 2 - 2
>
6 /
12 /
17
bbq OLIVERS Zafer
LCK 2017 Summer Split - Week 1 - 5
>
15 /
17 /
39
bbq OLIVERS Zafer
LCK 2017 Summer Split - Week 1 - 5
>
9 /
2 /
16
Samsung Galaxy Bozgun
LCK 2017 Summer Split - Week 1 - 2
>
4 /
20 /
9
Samsung Galaxy Bozgun
LCK 2017 Summer Split - Week 1 - 2
>
3 /
8 /
6
G2 Esports Zafer
MSI 2017 - Sub Block
>
19 /
6 /
41
G2 Esports Zafer
MSI 2017 - Sub Block
>
21 /
9 /
40
G2 Esports Bozgun
MSI 2017 - Sub Block
>
8 /
16 /
13
G2 Esports Zafer
MSI 2017 - Sub Block
>
15 /
9 /
43
Flash Wolves Zafer
MSI 2017 - 1
>
11 /
4 /
21
Flash Wolves Zafer
MSI 2017 - 1
>
9 /
2 /
10
Flash Wolves Zafer
MSI 2017 - 1
>
10 /
6 /
35
Team WE Bozgun
MSI 2017 - Day 5 - Sub Block
>
9 /
21 /
15
G2 Esports Zafer
MSI 2017 - Day 5 - Sub Block
>
16 /
8 /
28
TSM Zafer
MSI 2017 - Day 4 - Sub Block
>
19 /
5 /
42
Flash Wolves Bozgun
MSI 2017 - Day 4 - Sub Block
>
2 /
15 /
2
GIGABYTE Marines Zafer
MSI 2017 - Day 3 - Sub Block
>
35 /
11 /
37
Flash Wolves Zafer
MSI 2017 - Day 3 - Sub Block
>
8 /
4 /
12
Team WE Zafer
MSI 2017 - Day 2 - Sub Block
>
17 /
12 /
41
TSM Zafer
MSI 2017 - Day 2 - Sub Block
>
22 /
6 /
39
GIGABYTE Marines Zafer
MSI 2017 - Day 1 - Sub Block
>
25 /
12 /
50
G2 Esports Zafer
MSI 2017 - Day 1 - Sub Block
>
10 /
6 /
24
kt Rolster Zafer
LCK 2017 Spring Split - 1
>
25 /
7 /
51
kt Rolster Zafer
LCK 2017 Spring Split - 1
>
19 /
8 /
41
kt Rolster Zafer
LCK 2017 Spring Split - 1
>
17 /
11 /
42
MVP Zafer
LCK 2017 Spring Split - Week 10 - Day 4
>
18 /
6 /
26
MVP Zafer
LCK 2017 Spring Split - Week 10 - Day 4
>
23 /
5 /
47
ROX Tigers Zafer
LCK 2017 Spring Split - Week 10 - Day 2
>
24 /
10 /
64
ROX Tigers Bozgun
LCK 2017 Spring Split - Week 10 - Day 2
>
5 /
20 /
8
ROX Tigers Zafer
LCK 2017 Spring Split - Week 10 - Day 2
>
19 /
5 /
50
Samsung Galaxy Bozgun
LCK 2017 Spring Split - Week 9 - Day 4
>
7 /
11 /
22
Samsung Galaxy Bozgun
LCK 2017 Spring Split - Week 9 - Day 4
>
4 /
6 /
12
Longzhu Gaming Zafer
LCK 2017 Spring Split - Week 9 - Day 2
>
18 /
4 /
49
Longzhu Gaming Zafer
LCK 2017 Spring Split - Week 9 - Day 2
>
11 /
4 /
20
Longzhu Gaming Bozgun
LCK 2017 Spring Split - Week 9 - Day 2
>
6 /
15 /
15
bbq OLIVERS Zafer
LCK 2017 Spring Split - Week 8 - Day 4
>
17 /
5 /
46
bbq OLIVERS Zafer
LCK 2017 Spring Split - Week 8 - Day 4
>
13 /
12 /
33
Afreeca Freecs Zafer
LCK 2017 Spring Split - Week 8 - Day 2
>
17 /
5 /
43
Afreeca Freecs Bozgun
LCK 2017 Spring Split - Week 8 - Day 2
>
4 /
15 /
7
Afreeca Freecs Zafer
LCK 2017 Spring Split - Week 8 - Day 2
>
12 /
2 /
23
KONGDOO MONSTER Zafer
LCK 2017 Spring Split - Week 7 - Day 4
>
15 /
3 /
28
KONGDOO MONSTER Zafer
LCK 2017 Spring Split - Week 7 - Day 4
>
15 /
7 /
40
Jin Air Greenwings Zafer
LCK 2017 Spring Split - Week 7 - Day 1
>
18 /
9 /
45
Jin Air Greenwings Zafer
LCK 2017 Spring Split - Week 7 - Day 1
>
15 /
8 /
34
kt Rolster Zafer
LCK 2017 Spring Split - Week 6 - Day 5
>
20 /
6 /
40
kt Rolster Bozgun
LCK 2017 Spring Split - Week 6 - Day 5
>
6 /
15 /
14
kt Rolster Zafer
LCK 2017 Spring Split - Week 6 - Day 5
>
19 /
5 /
46
kt Rolster Zafer
LCK 2017 Spring Split - Week 6 - Day 3
>
41 /
24 /
111
kt Rolster Bozgun
LCK 2017 Spring Split - Week 6 - Day 3
>
9 /
19 /
23
kt Rolster Zafer
LCK 2017 Spring Split - Week 6 - Day 3
>
14 /
9 /
38
Samsung Galaxy Zafer
LCK 2017 Spring Split - Week 5 - Day 3
>
16 /
13 /
41
Samsung Galaxy Zafer
LCK 2017 Spring Split - Week 5 - Day 3
>
13 /
4 /
39
Longzhu Gaming Zafer
LCK 2017 Spring Split - Week 5 - Day 1
>
12 /
4 /
33
Longzhu Gaming Zafer
LCK 2017 Spring Split - Week 5 - Day 1
>
16 /
7 /
36
Longzhu Gaming Bozgun
LCK 2017 Spring Split - Week 5 - Day 1
>
10 /
15 /
10
bbq OLIVERS Zafer
LCK 2017 Spring Split - Week 4 - Day 5
>
18 /
6 /
28
bbq OLIVERS Zafer
LCK 2017 Spring Split - Week 4 - Day 5
>
12 /
2 /
22
Afreeca Freecs Bozgun
LCK 2017 Spring Split - Week 4 - Day 3
>
7 /
10 /
12
Afreeca Freecs Bozgun
LCK 2017 Spring Split - Week 4 - Day 3
>
8 /
12 /
12
MVP Zafer
LCK 2017 Spring Split - Week 3 - Day 3
>
27 /
16 /
58
MVP Zafer
LCK 2017 Spring Split - Week 3 - Day 3
>
16 /
5 /
33
ROX Tigers Zafer
LCK 2017 Spring Split - Week 2 - Day 1
>
21 /
6 /
47
ROX Tigers Zafer
LCK 2017 Spring Split - Week 2 - Day 1
>
16 /
6 /
17
KONGDOO MONSTER Zafer
LCK 2017 Spring Split - Week 1 - Day 5
>
16 /
6 /
35
KONGDOO MONSTER Zafer
LCK 2017 Spring Split - Week 1 - Day 5
>
20 /
8 /
40
Jin Air Greenwings Zafer
LCK 2017 Spring Split - Week 1 - Day 2
>
25 /
16 /
50
Jin Air Greenwings Zafer
LCK 2017 Spring Split - Week 1 - Day 2
>
17 /
10 /
45
Samsung Galaxy Zafer
The 2016 World Championship - 1
>
13 /
8 /
33
Samsung Galaxy Bozgun
The 2016 World Championship - 1
>
12 /
17 /
32
Samsung Galaxy Bozgun
The 2016 World Championship - 1
>
19 /
17 /
47
Samsung Galaxy Zafer
The 2016 World Championship - 1
>
20 /
3 /
33
Samsung Galaxy Zafer
The 2016 World Championship - 1
>
9 /
12 /
12
ROX Tigers Zafer
The 2016 World Championship - 1
>
16 /
7 /
38
ROX Tigers Zafer
The 2016 World Championship - 1
>
20 /
5 /
37
ROX Tigers Bozgun
The 2016 World Championship - 1
>
11 /
19 /
19
ROX Tigers Bozgun
The 2016 World Championship - 1
>
11 /
21 /
26
ROX Tigers Zafer
The 2016 World Championship - 1
>
12 /
6 /
30
Royal Never Give Up Zafer
The 2016 World Championship - 2
>
22 /
9 /
50
Royal Never Give Up Zafer
The 2016 World Championship - 2
>
21 /
8 /
36
Royal Never Give Up Zafer
The 2016 World Championship - 2
>
13 /
3 /
27
Royal Never Give Up Bozgun
The 2016 World Championship - 2
>
6 /
12 /
14
Flash Wolves Zafer
The 2016 World Championship - Day 8 - Sub Block 4
>
20 /
7 /
58
I May Zafer
The 2016 World Championship - Day 8 - Sub Block 4
>
16 /
10 /
38
Cloud9 Zafer
The 2016 World Championship - Day 8 - Sub Block 4
>
19 /
11 /
52
Flash Wolves Bozgun
The 2016 World Championship - Day 4 - Sub Block 2
>
3 /
15 /
9
I May Zafer
The 2016 World Championship - Day 3 - Sub Block 4
>
10 /
3 /
25
Cloud9 Zafer
The 2016 World Championship - Day 2 - Sub Block 2
>
17 /
8 /
26
kt Rolster Bozgun
LCK 2016 Summer Split - 1
>
7 /
23 /
23
kt Rolster Bozgun
LCK 2016 Summer Split - 1
>
4 /
19 /
5
kt Rolster Bozgun
LCK 2016 Summer Split - 1
>
2 /
18 /
6
kt Rolster Zafer
LCK 2016 Summer Split - 1
>
12 /
1 /
36
kt Rolster Zafer
LCK 2016 Summer Split - 1
>
14 /
10 /
46
Longzhu Gaming Bozgun
LCK 2016 Summer Split - Week 11 - Day 5
>
3 /
20 /
7
Longzhu Gaming Bozgun
LCK 2016 Summer Split - Week 11 - Day 5
>
6 /
12 /
15
Jin Air Greenwings Zafer
LCK 2016 Summer Split - Week 11 - Day 3
>
24 /
21 /
55
Jin Air Greenwings Bozgun
LCK 2016 Summer Split - Week 11 - Day 3
>
9 /
20 /
26
Jin Air Greenwings Zafer
LCK 2016 Summer Split - Week 11 - Day 3
>
12 /
9 /
30
bbq OLIVERS Zafer
LCK 2016 Summer Split - Week 10 - Day 3
>
17 /
3 /
36
bbq OLIVERS Zafer
LCK 2016 Summer Split - Week 10 - Day 3
>
20 /
7 /
51
CJ Entus Zafer
LCK 2016 Summer Split - Week 10 - Day 1
>
14 /
7 /
43
CJ Entus Bozgun
LCK 2016 Summer Split - Week 10 - Day 1
>
9 /
21 /
21
CJ Entus Zafer
LCK 2016 Summer Split - Week 10 - Day 1
>
23 /
16 /
61
Afreeca Freecs Bozgun
LCK 2016 Summer Split - Week 9 - Day 6
>
5 /
14 /
11
Afreeca Freecs Bozgun
LCK 2016 Summer Split - Week 9 - Day 6
>
6 /
15 /
13
Samsung Galaxy Zafer
LCK 2016 Summer Split - Week 9 - Day 3
>
22 /
12 /
49
Samsung Galaxy Zafer
LCK 2016 Summer Split - Week 9 - Day 3
>
12 /
5 /
19
MVP Zafer
LCK 2016 Summer Split - Week 8 - Day 1
>
17 /
9 /
37
MVP Zafer
LCK 2016 Summer Split - Week 8 - Day 1
>
21 /
12 /
55
kt Rolster Zafer
LCK 2016 Summer Split - Week 7 - Day 6
>
15 /
7 /
48
kt Rolster Zafer
LCK 2016 Summer Split - Week 7 - Day 6
>
18 /
9 /
52
kt Rolster Bozgun
LCK 2016 Summer Split - Week 7 - Day 6
>
7 /
17 /
11
ROX Tigers Zafer
LCK 2016 Summer Split - Week 7 - Day 4
>
24 /
25 /
64
ROX Tigers Zafer
LCK 2016 Summer Split - Week 7 - Day 4
>
16 /
6 /
40
bbq OLIVERS Bozgun
LCK 2016 Summer Split - Week 6 - Day 3
>
3 /
11 /
5
bbq OLIVERS Zafer
LCK 2016 Summer Split - Week 6 - Day 3
>
10 /
10 /
32
bbq OLIVERS Bozgun
LCK 2016 Summer Split - Week 6 - Day 3
>
4 /
17 /
5
Longzhu Gaming Zafer
LCK 2016 Summer Split - Week 5 - Day 5
>
13 /
6 /
41
Longzhu Gaming Zafer
LCK 2016 Summer Split - Week 5 - Day 5
>
8 /
7 /
28
Afreeca Freecs Bozgun
LCK 2016 Summer Split - Week 5 - Day 3
>
6 /
17 /
12
Afreeca Freecs Bozgun
LCK 2016 Summer Split - Week 5 - Day 3
>
0 /
13 /
0
Jin Air Greenwings Bozgun
LCK 2016 Summer Split - Week 4 - Day 5
>
4 /
14 /
6
Jin Air Greenwings Zafer
LCK 2016 Summer Split - Week 4 - Day 5
>
12 /
3 /
31
Jin Air Greenwings Bozgun
LCK 2016 Summer Split - Week 4 - Day 5
>
4 /
11 /
12
MVP Zafer
LCK 2016 Summer Split - Week 4 - Day 1
>
13 /
5 /
29
MVP Zafer
LCK 2016 Summer Split - Week 4 - Day 1
>
18 /
0 /
32
Samsung Galaxy Zafer
LCK 2016 Summer Split - Week 3 - Day 6
>
18 /
6 /
44
Samsung Galaxy Zafer
LCK 2016 Summer Split - Week 3 - Day 6
>
14 /
4 /
41
ROX Tigers Zafer
LCK 2016 Summer Split - Week 3 - Day 1
>
21 /
7 /
57
ROX Tigers Zafer
LCK 2016 Summer Split - Week 3 - Day 1
>
20 /
5 /
55
kt Rolster Zafer
LCK 2016 Summer Split - Week 2 - Day 6
>
17 /
8 /
36
kt Rolster Zafer
LCK 2016 Summer Split - Week 2 - Day 6
>
13 /
9 /
22
CJ Entus Zafer
LCK 2016 Summer Split - Week 2 - Day 4
>
14 /
6 /
45
CJ Entus Zafer
LCK 2016 Summer Split - Week 2 - Day 4
>
9 /
1 /
19
Counter Logic Gaming Zafer
MSI 2016 - Live Broadcast
>
24 /
7 /
61
Counter Logic Gaming Zafer
MSI 2016 - Live Broadcast
>
15 /
7 /
37
Counter Logic Gaming Zafer
MSI 2016 - Live Broadcast
>
16 /
9 /
35
Royal Never Give Up Zafer
MSI 2016 - 1
>
9 /
0 /
23
Royal Never Give Up Zafer
MSI 2016 - 1
>
22 /
10 /
49
Royal Never Give Up Zafer
MSI 2016 - 1
>
19 /
3 /
45
Royal Never Give Up Bozgun
MSI 2016 - 1
>
12 /
11 /
33
Royal Never Give Up Zafer
MSI 2016 - Day 5 - Live Broadcast
>
17 /
24 /
51
G2 Esports Zafer
MSI 2016 - Day 5 - Live Broadcast
>
19 /
4 /
44
Bahçeşehir SuperMassive Zafer
MSI 2016 - Day 4 - Live Broadcast
>
22 /
7 /
49
Counter Logic Gaming Zafer
MSI 2016 - Day 4 - Live Broadcast
>
12 /
7 /
32
Flash Wolves Bozgun
MSI 2016 - Day 3 - Live Broadcast
>
3 /
13 /
5
Counter Logic Gaming Bozgun
MSI 2016 - Day 3 - Live Broadcast
>
19 /
16 /
41
Flash Wolves Bozgun
MSI 2016 - Day 2 - Live Broadcast
>
5 /
12 /
12
Royal Never Give Up Bozgun
MSI 2016 - Day 2 - Live Broadcast
>
7 /
23 /
11
G2 Esports Zafer
MSI 2016 - Day 1 - Live Broadcast
>
23 /
3 /
41
Bahçeşehir SuperMassive Zafer
MSI 2016 - Day 1 - Live Broadcast
>
22 /
1 /
43
ROX Tigers Zafer
LCK 2016 Spring Split - 1
>
15 /
8 /
46
ROX Tigers Zafer
LCK 2016 Spring Split - 1
>
19 /
19 /
47
ROX Tigers Bozgun
LCK 2016 Spring Split - 1
>
8 /
15 /
18
ROX Tigers Zafer
LCK 2016 Spring Split - 1
>
14 /
1 /
38
kt Rolster Zafer
LCK 2016 Spring Split - 1
>
21 /
9 /
43
kt Rolster Zafer
LCK 2016 Spring Split - 1
>
12 /
4 /
25
kt Rolster Zafer
LCK 2016 Spring Split - 1
>
19 /
11 /
46
Jin Air Greenwings Zafer
LCK 2016 Spring Split - 1
>
17 /
5 /
45
Jin Air Greenwings Zafer
LCK 2016 Spring Split - 1
>
8 /
0 /
21
Jin Air Greenwings Bozgun
LCK 2016 Spring Split - 1
>
12 /
9 /
33
Jin Air Greenwings Zafer
LCK 2016 Spring Split - 1
>
15 /
6 /
49
SBENU Korea Zafer
LCK 2016 Spring Split - Week 13 - Day 3
>
25 /
2 /
63
SBENU Korea Zafer
LCK 2016 Spring Split - Week 13 - Day 3
>
10 /
5 /
32
kt Rolster Bozgun
LCK 2016 Spring Split - Week 13 - Day 1
>
15 /
26 /
40
kt Rolster Bozgun
LCK 2016 Spring Split - Week 13 - Day 1
>
13 /
19 /
27
Samsung Galaxy Zafer
LCK 2016 Spring Split - Week 12 - Day 4
>
11 /
3 /
18
Samsung Galaxy Zafer
LCK 2016 Spring Split - Week 12 - Day 4
>
11 /
3 /
18
Samsung Galaxy Zafer
LCK 2016 Spring Split - Week 12 - Day 4
>
21 /
3 /
56
KONGDOO MONSTER Zafer
LCK 2016 Spring Split - Week 12 - Day 2
>
14 /
14 /
32
KONGDOO MONSTER Zafer
LCK 2016 Spring Split - Week 12 - Day 2
>
11 /
2 /
29
CJ Entus Zafer
LCK 2016 Spring Split - Week 11 - Day 4
>
13 /
4 /
36
CJ Entus Zafer
LCK 2016 Spring Split - Week 11 - Day 4
>
10 /
7 /
29
Longzhu Gaming Zafer
LCK 2016 Spring Split - Week 11 - Day 2
>
12 /
1 /
37
Longzhu Gaming Zafer
LCK 2016 Spring Split - Week 11 - Day 2
>
16 /
3 /
47
ROX Tigers Bozgun
LCK 2016 Spring Split - Week 10 - Day 3
>
1 /
14 /
1
ROX Tigers Bozgun
LCK 2016 Spring Split - Week 10 - Day 3
>
7 /
17 /
14
Jin Air Greenwings Zafer
LCK 2016 Spring Split - Week 10 - Day 1
>
19 /
7 /
55
Jin Air Greenwings Zafer
LCK 2016 Spring Split - Week 10 - Day 1
>
17 /
3 /
35
Afreeca Freecs Zafer
LCK 2016 Spring Split - Week 9 - Day 3
>
22 /
5 /
46
Afreeca Freecs Zafer
LCK 2016 Spring Split - Week 9 - Day 3
>
18 /
10 /
48
Afreeca Freecs Bozgun
LCK 2016 Spring Split - Week 9 - Day 3
>
7 /
16 /
14
Afreeca Freecs Bozgun
LCK 2016 Spring Split - Week 6 - Day 4
>
3 /
7 /
7
Afreeca Freecs Bozgun
LCK 2016 Spring Split - Week 6 - Day 4
>
5 /
16 /
4
Afreeca Freecs Zafer
LCK 2016 Spring Split - Week 6 - Day 4
>
14 /
9 /
35
Longzhu Gaming Bozgun
LCK 2016 Spring Split - Week 6 - Day 2
>
3 /
15 /
7
Longzhu Gaming Bozgun
LCK 2016 Spring Split - Week 6 - Day 2
>
6 /
7 /
13
kt Rolster Zafer
LCK 2016 Spring Split - Week 5 - Day 2
>
12 /
1 /
28
kt Rolster Zafer
LCK 2016 Spring Split - Week 5 - Day 2
>
17 /
12 /
31
SBENU Korea Zafer
LCK 2016 Spring Split - Week 4 - Day 2
>
14 /
6 /
34
SBENU Korea Zafer
LCK 2016 Spring Split - Week 4 - Day 2
>
8 /
2 /
14
KONGDOO MONSTER Zafer
LCK 2016 Spring Split - Week 3 - Day 3
>
21 /
12 /
67
KONGDOO MONSTER Bozgun
LCK 2016 Spring Split - Week 3 - Day 3
>
5 /
10 /
9
KONGDOO MONSTER Zafer
LCK 2016 Spring Split - Week 3 - Day 3
>
16 /
11 /
37
ROX Tigers Bozgun
LCK 2016 Spring Split - Week 3 - Day 1
>
2 /
10 /
2
ROX Tigers Bozgun
LCK 2016 Spring Split - Week 3 - Day 1
>
13 /
14 /
31
ROX Tigers Zafer
LCK 2016 Spring Split - Week 3 - Day 1
>
18 /
20 /
56
Samsung Galaxy Zafer
LCK 2016 Spring Split - Week 2 - Day 3
>
10 /
2 /
19
Samsung Galaxy Zafer
LCK 2016 Spring Split - Week 2 - Day 3
>
16 /
8 /
43
Jin Air Greenwings Bozgun
LCK 2016 Spring Split - Week 1 - Day 4
>
5 /
18 /
12
Jin Air Greenwings Bozgun
LCK 2016 Spring Split - Week 1 - Day 4
>
2 /
8 /
3
CJ Entus Zafer
LCK 2016 Spring Split - Week 1 - Day 1
>
12 /
8 /
38
CJ Entus Zafer
LCK 2016 Spring Split - Week 1 - Day 1
>
22 /
1 /
54
Gelecek Karşılaşmalar
Bilgi yok
218
Oynadığı
12.1 / 9.3 / 28.5
Ortalama Kda
3.5
Totem atma / dakika
1.7
Totem temizleme / dakika
36:03
Oyun süresi
78.0%
% İlk Kan sonrası zafer
75.3%
% İlk Ejder sonrası zafer

Liste

Sihirdar Oynadığı
Khan
Khan
Top
39
39
39
Clid
Clid
Jungler
38
38
38
Faker
Faker
Mid
197
197
197
Teddy
Teddy
AD Carry
39
39
39
Mata
Mata
Support
34
34
34
Effort
Effort
Support
30
30
30
Leo
Leo
AD Carry
1
1
1
Gori
Gori
Mid
0
0
0
Crazy
Crazy
Top
0
0
0
Haru
Haru
Jungler
1
1
1

Ort Altın Avantajı

Ort Öldürme + Asist

Ort Ölüm