SAMiron

SAMiron (RU)

เลเวล 220

คะแนนส่วนบุคคล

แพลทินัม III
แพลทินัม III
โซโล่คิว
คะแนนลีก: 12
ชนะ: 150 แพ้: 120
แพลทินัม III
แพลทินัม III
จัดอันดับดราฟท์ Flex
จัดอันดับดราฟท์ Flex
คะแนนลีก: 65
ชนะ: 91 แพ้: 75

เกมล่าสุด

เกมล่าสุด
ไม่มีข้อมูล

รีเพลย์

รีเพลย์
ไม่มีข้อมูล
จัดอันดับ
โซโล่คิว
ยืดหยุ่น
Normal and ranked
0
เล่นมาแล้ว
0.0%
อัตราการชนะ
0
เล่นมาแล้ว
0.0%
อัตราการชนะ
0
เล่นมาแล้ว
0.0%
อัตราการชนะ
0
เล่นมาแล้ว
0.0%
อัตราการชนะ
จัดอันดับ
โซโล่คิว
ยืดหยุ่น
Normal and ranked
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
จัดอันดับ
โซโล่คิว
ยืดหยุ่น
Normal and ranked
0.0 / 0.0 / 0.0
Kda เฉลี่ย
0.0 / 0.0 / 0.0
Kda เฉลี่ย
0.0 / 0.0 / 0.0
Kda เฉลี่ย
0.0 / 0.0 / 0.0
Kda เฉลี่ย
จัดอันดับ
โซโล่คิว
ยืดหยุ่น
Normal and ranked
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล