INF SolidSnake

INF SolidSnake (NA)

คะแนนส่วนบุคคล

มาสเตอร์
มาสเตอร์ 14 คะแนนลีก
โซโล่คิว
คะแนนลีก: 14
ชนะ: 281 แพ้: 273

เกมล่าสุด

เกมล่าสุด
ไม่มีข้อมูล

รีเพลย์

รีเพลย์
ไม่มีข้อมูล
จัดอันดับ
โซโล่คิว
ยืดหยุ่น
Normal and ranked
0
เล่นมาแล้ว
0.0%
อัตราการชนะ
0
เล่นมาแล้ว
0.0%
อัตราการชนะ
0
เล่นมาแล้ว
0.0%
อัตราการชนะ
0
เล่นมาแล้ว
0.0%
อัตราการชนะ
จัดอันดับ
โซโล่คิว
ยืดหยุ่น
Normal and ranked
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
จัดอันดับ
โซโล่คิว
ยืดหยุ่น
Normal and ranked
0.0 / 0.0 / 0.0
Kda เฉลี่ย
0.0 / 0.0 / 0.0
Kda เฉลี่ย
0.0 / 0.0 / 0.0
Kda เฉลี่ย
0.0 / 0.0 / 0.0
Kda เฉลี่ย
จัดอันดับ
โซโล่คิว
ยืดหยุ่น
Normal and ranked
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

เล่นบ่อยกับ ...

ซัมมอนเนอร์ เล่นมาแล้ว อัตราการชนะ

ไม่มีอันดับ

ไม่มีอันดับ