การวางวอร์ด

อัตราการชนะต่อตำแหน่งของวอร์ดที่วางแตกต่างกันอัตราการชนะต่อจำนวนของวอร์ดที่วาง


จำนวนวอร์ดที่วางต่อตำแหน่ง

ตำแหน่ง วอร์ด
เลนบน
13.2
13.2
13.2
ป่า
7
7
7
เลนกลาง
5.5
5.5
5.5
ตัวทำดาเมจ
4.6
4.6
4.6
ซัพพอร์ต
6.8
6.8
6.8

เครื่องประดับ (ตอนเริ่มต้นเกม)

ตำแหน่ง % (แพลทินัม+)
เลนบน Warding Totem (เครื่องประดับ)
3.3%
3.3%
3.3%
Oracle Lens
0.0%
0.0%
0.0%
ป่า Warding Totem (เครื่องประดับ)
3.2%
3.2%
3.2%
Oracle Lens
0.1%
0.1%
0.1%
เลนกลาง Warding Totem (เครื่องประดับ)
3.3%
3.3%
3.3%
Oracle Lens
0.0%
0.0%
0.0%
ตัวทำดาเมจ Warding Totem (เครื่องประดับ)
3.3%
3.3%
3.3%
Oracle Lens
0.0%
0.0%
0.0%
ซัพพอร์ต Warding Totem (เครื่องประดับ)
3.3%
3.3%
3.3%
Oracle Lens
0.0%
0.0%
0.0%

เครื่องประดับ (ตอนสิ้นสุดเกม)

ตำแหน่ง % (แพลทินัม+)
เลนบน Farsight Alteration
2.2%
2.2%
2.2%
Oracle Lens
1.3%
1.3%
1.3%
Warding Totem (เครื่องประดับ)
0.1%
0.1%
0.1%
ป่า Oracle Lens
3.0%
3.0%
3.0%
Farsight Alteration
0.3%
0.3%
0.3%
Warding Totem (เครื่องประดับ)
0.0%
0.0%
0.0%
เลนกลาง Farsight Alteration
2.3%
2.3%
2.3%
Oracle Lens
1.2%
1.2%
1.2%
Warding Totem (เครื่องประดับ)
0.0%
0.0%
0.0%
ตัวทำดาเมจ Farsight Alteration
3.2%
3.2%
3.2%
Oracle Lens
0.1%
0.1%
0.1%
Warding Totem (เครื่องประดับ)
0.0%
0.0%
0.0%
ซัพพอร์ต Oracle Lens
3.2%
3.2%
3.2%
Farsight Alteration
0.1%
0.1%
0.1%
Warding Totem (เครื่องประดับ)
0.0%
0.0%
0.0%

วอร์ด (0-15นาที)

วอร์ด (0-15นาที)

วอร์ด (15-25นาที)

วอร์ด (15-25นาที)

วอร์ด (25นาที+)

วอร์ด (25นาที+)
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
Captcha:
Captcha
ความคิดเห็น: