การวางวอร์ด

อัตราการชนะต่อตำแหน่งของวอร์ดที่วางแตกต่างกันอัตราการชนะต่อจำนวนของวอร์ดที่วาง


จำนวนวอร์ดที่วางต่อตำแหน่ง

ตำแหน่ง วอร์ด
เลนบน
7.3
7.3
7.3
ป่า
7.2
7.2
7.2
เลนกลาง
5.5
5.5
5.5
ตัวทำดาเมจ
5.3
5.3
5.3
ซัพพอร์ต
6.4
6.4
6.4

เครื่องประดับ (ตอนเริ่มต้นเกม)

ตำแหน่ง % (แพลทินัม+)
เลนบน Warding Totem (เครื่องประดับ)
3.1%
3.1%
3.1%
Oracle Lens
0.0%
0.0%
0.0%
ป่า Warding Totem (เครื่องประดับ)
3.1%
3.1%
3.1%
Oracle Lens
0.0%
0.0%
0.0%
เลนกลาง Warding Totem (เครื่องประดับ)
3.1%
3.1%
3.1%
Oracle Lens
0.0%
0.0%
0.0%
ตัวทำดาเมจ Warding Totem (เครื่องประดับ)
3.1%
3.1%
3.1%
Oracle Lens
0.0%
0.0%
0.0%
ซัพพอร์ต Warding Totem (เครื่องประดับ)
3.1%
3.1%
3.1%
Oracle Lens
0.0%
0.0%
0.0%

เครื่องประดับ (ตอนสิ้นสุดเกม)

ตำแหน่ง % (แพลทินัม+)
เลนบน Farsight Alteration
1.7%
1.7%
1.7%
Oracle Lens
1.4%
1.4%
1.4%
Warding Totem (เครื่องประดับ)
0.1%
0.1%
0.1%
ป่า Oracle Lens
2.8%
2.8%
2.8%
Farsight Alteration
0.4%
0.4%
0.4%
Warding Totem (เครื่องประดับ)
0.0%
0.0%
0.0%
เลนกลาง Farsight Alteration
1.9%
1.9%
1.9%
Oracle Lens
1.2%
1.2%
1.2%
Warding Totem (เครื่องประดับ)
0.0%
0.0%
0.0%
ตัวทำดาเมจ Farsight Alteration
2.9%
2.9%
2.9%
Oracle Lens
0.2%
0.2%
0.2%
Warding Totem (เครื่องประดับ)
0.0%
0.0%
0.0%
ซัพพอร์ต Oracle Lens
3.0%
3.0%
3.0%
Farsight Alteration
0.1%
0.1%
0.1%
Warding Totem (เครื่องประดับ)
0.0%
0.0%
0.0%

วอร์ด (0-15นาที)

วอร์ด (0-15นาที)

วอร์ด (15-25นาที)

วอร์ด (15-25นาที)

วอร์ด (25นาที+)

วอร์ด (25นาที+)
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
Captcha:
Captcha
ความคิดเห็น: