การวางวอร์ด

อัตราการชนะต่อตำแหน่งของวอร์ดที่วางแตกต่างกันอัตราการชนะต่อจำนวนของวอร์ดที่วาง


จำนวนวอร์ดที่วางต่อตำแหน่ง

ตำแหน่ง วอร์ด
เลนบน
7.4
7.4
7.4
ป่า
7.5
7.5
7.5
เลนกลาง
5.6
5.6
5.6
ตัวทำดาเมจ
5.3
5.3
5.3
ซัพพอร์ต
7.9
7.9
7.9

เครื่องประดับ (ตอนเริ่มต้นเกม)

ตำแหน่ง % (แพลทินัม+)
เลนบน Warding Totem (เครื่องประดับ)
3.2%
3.2%
3.2%
Oracle Lens
0.0%
0.0%
0.0%
ป่า Warding Totem (เครื่องประดับ)
3.2%
3.2%
3.2%
Oracle Lens
0.0%
0.0%
0.0%
เลนกลาง Warding Totem (เครื่องประดับ)
3.3%
3.3%
3.3%
Oracle Lens
0.0%
0.0%
0.0%
ตัวทำดาเมจ Warding Totem (เครื่องประดับ)
3.3%
3.3%
3.3%
Oracle Lens
0.0%
0.0%
0.0%
ซัพพอร์ต Warding Totem (เครื่องประดับ)
3.2%
3.2%
3.2%
Oracle Lens
0.0%
0.0%
0.0%

เครื่องประดับ (ตอนสิ้นสุดเกม)

ตำแหน่ง % (แพลทินัม+)
เลนบน Farsight Alteration
1.9%
1.9%
1.9%
Oracle Lens
1.3%
1.3%
1.3%
Warding Totem (เครื่องประดับ)
0.1%
0.1%
0.1%
ป่า Oracle Lens
2.9%
2.9%
2.9%
Farsight Alteration
0.4%
0.4%
0.4%
Warding Totem (เครื่องประดับ)
0.0%
0.0%
0.0%
เลนกลาง Farsight Alteration
2.0%
2.0%
2.0%
Oracle Lens
1.2%
1.2%
1.2%
Warding Totem (เครื่องประดับ)
0.0%
0.0%
0.0%
ตัวทำดาเมจ Farsight Alteration
3.0%
3.0%
3.0%
Oracle Lens
0.2%
0.2%
0.2%
Warding Totem (เครื่องประดับ)
0.0%
0.0%
0.0%
ซัพพอร์ต Oracle Lens
3.1%
3.1%
3.1%
Farsight Alteration
0.1%
0.1%
0.1%
Warding Totem (เครื่องประดับ)
0.0%
0.0%
0.0%

วอร์ด (0-15นาที)

วอร์ด (0-15นาที)

วอร์ด (15-25นาที)

วอร์ด (15-25นาที)

วอร์ด (25นาที+)

วอร์ด (25นาที+)
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
Captcha:
Captcha
ความคิดเห็น: