การวางวอร์ด

อัตราการชนะต่อตำแหน่งของวอร์ดที่วางแตกต่างกันอัตราการชนะต่อจำนวนของวอร์ดที่วาง


จำนวนวอร์ดที่วางต่อตำแหน่ง

ตำแหน่ง วอร์ด
เลนบน
7.9
7.9
7.9
ป่า
8.5
8.5
8.5
เลนกลาง
5.9
5.9
5.9
ตัวทำดาเมจ
5.5
5.5
5.5
ซัพพอร์ต
7.2
7.2
7.2

เครื่องประดับ (ตอนเริ่มต้นเกม)

ตำแหน่ง % (แพลทินัม+)
เลนบน Warding Totem (เครื่องประดับ)
2.6%
2.6%
2.6%
Oracle Lens
0.0%
0.0%
0.0%
ป่า Warding Totem (เครื่องประดับ)
2.5%
2.5%
2.5%
Oracle Lens
0.1%
0.1%
0.1%
เลนกลาง Warding Totem (เครื่องประดับ)
2.6%
2.6%
2.6%
Oracle Lens
0.0%
0.0%
0.0%
ตัวทำดาเมจ Warding Totem (เครื่องประดับ)
2.6%
2.6%
2.6%
Oracle Lens
0.0%
0.0%
0.0%
ซัพพอร์ต Warding Totem (เครื่องประดับ)
2.6%
2.6%
2.6%
Oracle Lens
0.0%
0.0%
0.0%

เครื่องประดับ (ตอนสิ้นสุดเกม)

ตำแหน่ง % (แพลทินัม+)
เลนบน Farsight Alteration
1.3%
1.3%
1.3%
Oracle Lens
1.2%
1.2%
1.2%
Warding Totem (เครื่องประดับ)
0.1%
0.1%
0.1%
ป่า Oracle Lens
2.3%
2.3%
2.3%
Farsight Alteration
0.2%
0.2%
0.2%
Warding Totem (เครื่องประดับ)
0.2%
0.2%
0.2%
เลนกลาง Farsight Alteration
1.3%
1.3%
1.3%
Oracle Lens
1.1%
1.1%
1.1%
Warding Totem (เครื่องประดับ)
0.2%
0.2%
0.2%
ตัวทำดาเมจ Farsight Alteration
2.4%
2.4%
2.4%
Oracle Lens
0.2%
0.2%
0.2%
Warding Totem (เครื่องประดับ)
0.0%
0.0%
0.0%
ซัพพอร์ต Oracle Lens
2.5%
2.5%
2.5%
Farsight Alteration
0.1%
0.1%
0.1%
Warding Totem (เครื่องประดับ)
0.0%
0.0%
0.0%

วอร์ด (0-15นาที)

วอร์ด (0-15นาที)

วอร์ด (15-25นาที)

วอร์ด (15-25นาที)

วอร์ด (25นาที+)

วอร์ด (25นาที+)
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
Captcha:
Captcha
ความคิดเห็น: