การวางวอร์ด

อัตราการชนะต่อตำแหน่งของวอร์ดที่วางแตกต่างกันอัตราการชนะต่อจำนวนของวอร์ดที่วาง


จำนวนวอร์ดที่วางต่อตำแหน่ง

ตำแหน่ง วอร์ด
เลนบน
8.3
8.3
8.3
ป่า
7.7
7.7
7.7
เลนกลาง
5.7
5.7
5.7
ตัวทำดาเมจ
5.4
5.4
5.4
ซัพพอร์ต
6.7
6.7
6.7

เครื่องประดับ (ตอนเริ่มต้นเกม)

ตำแหน่ง % (โกลด์+)
เลนบน Warding Totem (เครื่องประดับ)
3.1%
3.1%
3.1%
Oracle Lens
0.0%
0.0%
0.0%
ป่า Warding Totem (เครื่องประดับ)
3.1%
3.1%
3.1%
Oracle Lens
0.0%
0.0%
0.0%
เลนกลาง Warding Totem (เครื่องประดับ)
3.1%
3.1%
3.1%
Oracle Lens
0.0%
0.0%
0.0%
ตัวทำดาเมจ Warding Totem (เครื่องประดับ)
3.1%
3.1%
3.1%
Oracle Lens
0.0%
0.0%
0.0%
ซัพพอร์ต Warding Totem (เครื่องประดับ)
3.1%
3.1%
3.1%
Oracle Lens
0.0%
0.0%
0.0%

เครื่องประดับ (ตอนสิ้นสุดเกม)

ตำแหน่ง % (โกลด์+)
เลนบน Farsight Alteration
1.6%
1.6%
1.6%
Oracle Lens
1.5%
1.5%
1.5%
Warding Totem (เครื่องประดับ)
0.1%
0.1%
0.1%
ป่า Oracle Lens
2.7%
2.7%
2.7%
Farsight Alteration
0.4%
0.4%
0.4%
Warding Totem (เครื่องประดับ)
0.0%
0.0%
0.0%
เลนกลาง Farsight Alteration
1.8%
1.8%
1.8%
Oracle Lens
1.3%
1.3%
1.3%
Warding Totem (เครื่องประดับ)
0.0%
0.0%
0.0%
ตัวทำดาเมจ Farsight Alteration
2.9%
2.9%
2.9%
Oracle Lens
0.2%
0.2%
0.2%
Warding Totem (เครื่องประดับ)
0.0%
0.0%
0.0%
ซัพพอร์ต Oracle Lens
3.0%
3.0%
3.0%
Farsight Alteration
0.1%
0.1%
0.1%
Warding Totem (เครื่องประดับ)
0.0%
0.0%
0.0%

วอร์ด (0-15นาที)

วอร์ด (0-15นาที)

วอร์ด (15-25นาที)

วอร์ด (15-25นาที)

วอร์ด (25นาที+)

วอร์ด (25นาที+)
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
Captcha:
Captcha
ความคิดเห็น: