สถานะมังกร

Dragon souls

Dragon soul อัตราการชนะ
มังกรปฐพี
Hextech Drake
มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง

ฆ่ามังกรไป 1 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake
มังกรปฐพี
มังกรเพลิง
มังกรเมฆา

ฆ่ามังกรไป 2 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรเมฆา Hextech Drake
Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเมฆา

ฆ่ามังกรไป 3 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรเพลิง มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรปฐพี Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรเมฆา มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรเพลิง มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรเมฆา
Hextech Drake Hextech Drake Hextech Drake
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรเมฆา Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเพลิง Hextech Drake Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรปฐพี
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
ความคิดเห็น: