สถานะมังกร

Dragon souls

Dragon soul อัตราการชนะ
มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี
Hextech Drake
มังกรเมฆา
Chemtech Drake

ฆ่ามังกรไป 1 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี
Chemtech Drake
มังกรเพลิง
มังกรเมฆา

ฆ่ามังกรไป 2 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรเพลิง
Hextech Drake Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร Chemtech Drake
มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรปฐพี Hextech Drake
Chemtech Drake Chemtech Drake
มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรปฐพี
Chemtech Drake มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
Chemtech Drake มังกรปฐพี
Chemtech Drake มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรปฐพี Chemtech Drake
Chemtech Drake มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเพลิง
Hextech Drake Chemtech Drake
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
Chemtech Drake Hextech Drake
มังกรเพลิง Chemtech Drake
Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรเมฆา Chemtech Drake
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง Hextech Drake

ฆ่ามังกรไป 3 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง Chemtech Drake
มังกรมหาสมุทร Chemtech Drake มังกรเพลิง
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเพลิง Chemtech Drake
Hextech Drake Chemtech Drake มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรเมฆา Chemtech Drake มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรปฐพี Chemtech Drake
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเมฆา Chemtech Drake
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง Chemtech Drake มังกรมหาสมุทร
Chemtech Drake มังกรเมฆา มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
Chemtech Drake มังกรเพลิง มังกรปฐพี
Chemtech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
Chemtech Drake Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรเมฆา Chemtech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
Chemtech Drake Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรเมฆา Hextech Drake
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรเมฆา Hextech Drake Chemtech Drake
มังกรเพลิง Chemtech Drake Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
Chemtech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
Chemtech Drake มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรปฐพี Chemtech Drake Chemtech Drake
Chemtech Drake มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเพลิง
Chemtech Drake มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเพลิง Chemtech Drake มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร Chemtech Drake
มังกรปฐพี Hextech Drake Chemtech Drake
Chemtech Drake มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรเมฆา Chemtech Drake มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร Chemtech Drake
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรเพลิง Chemtech Drake
มังกรเพลิง มังกรปฐพี Hextech Drake
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร Chemtech Drake มังกรปฐพี
มังกรเพลิง Hextech Drake Chemtech Drake
มังกรมหาสมุทร Chemtech Drake Hextech Drake
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรปฐพี
Hextech Drake Hextech Drake Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร Chemtech Drake
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake Chemtech Drake Chemtech Drake
Chemtech Drake Chemtech Drake Chemtech Drake
มังกรเพลิง Chemtech Drake มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร Chemtech Drake Chemtech Drake
มังกรเมฆา มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเมฆา Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรเมฆา Chemtech Drake
Chemtech Drake Hextech Drake มังกรเมฆา
Chemtech Drake มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร Chemtech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรเมฆา Chemtech Drake Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรเพลิง Chemtech Drake
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา Chemtech Drake Chemtech Drake
มังกรปฐพี มังกรปฐพี มังกรปฐพี
Chemtech Drake มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี Chemtech Drake
มังกรเมฆา มังกรปฐพี Chemtech Drake
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
Chemtech Drake Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรปฐพี
Chemtech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง Hextech Drake
Chemtech Drake มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรปฐพี Chemtech Drake มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี Hextech Drake Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร Chemtech Drake มังกรเมฆา
มังกรเพลิง Chemtech Drake Chemtech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake Hextech Drake
Chemtech Drake มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเพลิง Hextech Drake Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรปฐพี Chemtech Drake มังกรเพลิง
มังกรปฐพี Chemtech Drake มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรปฐพี Chemtech Drake
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
Chemtech Drake มังกรปฐพี Hextech Drake
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake Chemtech Drake
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรปฐพี Chemtech Drake Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรเพลิง
Chemtech Drake มังกรปฐพี มังกรเมฆา
Chemtech Drake Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
Chemtech Drake มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรเมฆา Chemtech Drake มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา Chemtech Drake
Hextech Drake Chemtech Drake มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรปฐพี
Chemtech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรปฐพี Hextech Drake
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรเมฆา
Chemtech Drake มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
Chemtech Drake มังกรเมฆา Hextech Drake
Hextech Drake Chemtech Drake มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรเมฆา
Chemtech Drake มังกรปฐพี มังกรเพลิง
Hextech Drake Chemtech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรเมฆา
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
ความคิดเห็น: