สถานะมังกร

Dragon souls

Dragon soul อัตราการชนะ
Hextech Drake
Chemtech Drake
มังกรเมฆา
มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง

ฆ่ามังกรไป 1 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรปฐพี
Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง
มังกรเมฆา
Chemtech Drake

ฆ่ามังกรไป 2 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
Hextech Drake มังกรเมฆา
Chemtech Drake Chemtech Drake
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเพลิง
Hextech Drake Hextech Drake
Chemtech Drake Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
Chemtech Drake มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรปฐพี Hextech Drake
Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรเมฆา Hextech Drake
Chemtech Drake มังกรปฐพี
Hextech Drake Chemtech Drake
มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรปฐพี Chemtech Drake
Chemtech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรเพลิง Chemtech Drake
มังกรเมฆา Chemtech Drake
มังกรมหาสมุทร Chemtech Drake
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
Chemtech Drake มังกรเมฆา

ฆ่ามังกรไป 3 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
Hextech Drake มังกรเพลิง Chemtech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรปฐพี Chemtech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
Hextech Drake Chemtech Drake มังกรเมฆา
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร Chemtech Drake
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรเพลิง Chemtech Drake มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรเมฆา Chemtech Drake
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรเพลิง
Chemtech Drake มังกรเมฆา Hextech Drake
Chemtech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
Hextech Drake Chemtech Drake มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรปฐพี Chemtech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง Chemtech Drake
มังกรปฐพี Chemtech Drake มังกรเพลิง
Chemtech Drake Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรเมฆา Chemtech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรปฐพี Chemtech Drake มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรเมฆา Chemtech Drake Hextech Drake
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร Chemtech Drake Chemtech Drake
มังกรมหาสมุทร Chemtech Drake Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
Chemtech Drake มังกรเพลิง Hextech Drake
Hextech Drake Chemtech Drake มังกรปฐพี
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรเพลิง มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรเมฆา Chemtech Drake
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร Chemtech Drake มังกรเพลิง
Chemtech Drake มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี Chemtech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร Chemtech Drake
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรเมฆา
Chemtech Drake มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเมฆา Chemtech Drake
มังกรเมฆา Chemtech Drake มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรปฐพี
Hextech Drake Chemtech Drake Chemtech Drake
มังกรปฐพี มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเพลิง Hextech Drake Chemtech Drake
Chemtech Drake มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง Chemtech Drake Hextech Drake
มังกรเพลิง Chemtech Drake Chemtech Drake
มังกรปฐพี Hextech Drake Chemtech Drake
มังกรมหาสมุทร Chemtech Drake มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรปฐพี Chemtech Drake
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรเพลิง Chemtech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเพลิง Chemtech Drake
Chemtech Drake มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเพลิง Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร Chemtech Drake
Chemtech Drake Chemtech Drake Chemtech Drake
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรปฐพี Hextech Drake Hextech Drake
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
Chemtech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
Chemtech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
Chemtech Drake Hextech Drake มังกรปฐพี
Chemtech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรเพลิง Chemtech Drake มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา Chemtech Drake
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเพลิง
Chemtech Drake มังกรเพลิง มังกรเพลิง
Chemtech Drake มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรเมฆา Hextech Drake Hextech Drake
Chemtech Drake มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร Chemtech Drake มังกรเมฆา
Hextech Drake Chemtech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา Chemtech Drake มังกรปฐพี
Chemtech Drake มังกรปฐพี Hextech Drake
Chemtech Drake มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร Chemtech Drake
Chemtech Drake มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี Chemtech Drake Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรเพลิง Chemtech Drake
มังกรเมฆา Chemtech Drake Chemtech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเพลิง
Chemtech Drake มังกรเมฆา มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรเมฆา
Chemtech Drake มังกรเมฆา มังกรเพลิง
Chemtech Drake Hextech Drake Hextech Drake
Chemtech Drake มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี Chemtech Drake Chemtech Drake
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake Chemtech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเมฆา
Chemtech Drake มังกรปฐพี มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
Hextech Drake Hextech Drake Hextech Drake
Chemtech Drake Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรเมฆา Hextech Drake Chemtech Drake
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรปฐพี Chemtech Drake
Chemtech Drake Hextech Drake มังกรเมฆา
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
ความคิดเห็น: