สถานะมังกร

Dragon souls

Dragon soul อัตราการชนะ
มังกรปฐพี
Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง
มังกรเมฆา

ฆ่ามังกรไป 1 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
Hextech Drake
มังกรปฐพี
มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง

ฆ่ามังกรไป 2 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
Hextech Drake Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรปฐพี

ฆ่ามังกรไป 3 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรปฐพี Hextech Drake
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรปฐพี Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรเมฆา Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเพลิง Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรเพลิง
Hextech Drake Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
ความคิดเห็น: