สถานะมังกร

Dragon souls

Dragon soul อัตราการชนะ
มังกรเพลิง
Chemtech Dragon
Hextech Dragon
มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา
มังกรปฐพี

ฆ่ามังกรไป 1 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
Hextech Dragon
มังกรเมฆา
มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี
Chemtech Dragon

ฆ่ามังกรไป 2 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
Hextech Dragon มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเพลิง
Chemtech Dragon Hextech Dragon
Hextech Dragon มังกรปฐพี
Hextech Dragon มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรปฐพี
Chemtech Dragon มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร Chemtech Dragon
มังกรปฐพี Chemtech Dragon
มังกรเพลิง Hextech Dragon
Chemtech Dragon Chemtech Dragon
Hextech Dragon Chemtech Dragon
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
Hextech Dragon Hextech Dragon
Hextech Dragon มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา Chemtech Dragon
มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี Hextech Dragon
Chemtech Dragon มังกรเพลิง
มังกรเมฆา Hextech Dragon
มังกรมหาสมุทร Hextech Dragon
มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรเพลิง Chemtech Dragon
Chemtech Dragon มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
Chemtech Dragon มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร

ฆ่ามังกรไป 3 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
Hextech Dragon มังกรปฐพี Chemtech Dragon
มังกรเพลิง Hextech Dragon Hextech Dragon
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร Chemtech Dragon
มังกรเพลิง Chemtech Dragon มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเมฆา Chemtech Dragon
Hextech Dragon มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
Hextech Dragon มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร Hextech Dragon Hextech Dragon
มังกรเพลิง มังกรเมฆา Chemtech Dragon
Hextech Dragon มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
Chemtech Dragon มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเมฆา Hextech Dragon
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร Hextech Dragon
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร Hextech Dragon
มังกรเพลิง Hextech Dragon มังกรปฐพี
Hextech Dragon มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร Chemtech Dragon
มังกรเมฆา Chemtech Dragon Chemtech Dragon
มังกรปฐพี Chemtech Dragon Hextech Dragon
มังกรเมฆา มังกรปฐพี Hextech Dragon
Hextech Dragon มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา Hextech Dragon
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรปฐพี Hextech Dragon Hextech Dragon
Chemtech Dragon Hextech Dragon Hextech Dragon
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง Hextech Dragon
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเมฆา Chemtech Dragon มังกรมหาสมุทร
Hextech Dragon มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเพลิง Chemtech Dragon มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรปฐพี Hextech Dragon Chemtech Dragon
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร Hextech Dragon
Hextech Dragon มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี Hextech Dragon
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเพลิง
Chemtech Dragon มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเพลิง Chemtech Dragon
มังกรเมฆา Chemtech Dragon มังกรเพลิง
Chemtech Dragon Hextech Dragon มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเพลิง Hextech Dragon
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
Chemtech Dragon มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรปฐพี Hextech Dragon
มังกรเมฆา Hextech Dragon มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี Chemtech Dragon มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร Chemtech Dragon มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรเพลิง Chemtech Dragon Hextech Dragon
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเพลิง Hextech Dragon Chemtech Dragon
มังกรเพลิง Chemtech Dragon Chemtech Dragon
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร Chemtech Dragon Chemtech Dragon
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี Chemtech Dragon
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรเพลิง Hextech Dragon
Chemtech Dragon Chemtech Dragon Chemtech Dragon
Chemtech Dragon มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรเพลิง Hextech Dragon มังกรเมฆา
มังกรปฐพี Chemtech Dragon Chemtech Dragon
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
Hextech Dragon Chemtech Dragon Chemtech Dragon
Chemtech Dragon มังกรเมฆา Hextech Dragon
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรปฐพี
Hextech Dragon มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรเมฆา Hextech Dragon Hextech Dragon
มังกรปฐพี Hextech Dragon มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรปฐพี Chemtech Dragon
Hextech Dragon Hextech Dragon Hextech Dragon
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรปฐพี Chemtech Dragon
มังกรเมฆา มังกรเพลิง Chemtech Dragon
มังกรปฐพี Chemtech Dragon มังกรเมฆา
Hextech Dragon มังกรเพลิง Chemtech Dragon
มังกรปฐพี Chemtech Dragon มังกรเพลิง
Hextech Dragon มังกรมหาสมุทร Chemtech Dragon
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรเมฆา
Chemtech Dragon มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง Chemtech Dragon
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
ความคิดเห็น: