สถานะมังกร

Dragon souls

Dragon soul อัตราการชนะ
มังกรปฐพี
Hextech Drake
มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา

ฆ่ามังกรไป 1 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake
มังกรปฐพี
มังกรเพลิง
มังกรเมฆา

ฆ่ามังกรไป 2 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรเพลิง มังกรเพลิง
Hextech Drake Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรปฐพี Hextech Drake
Hextech Drake มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรเมฆา Hextech Drake

ฆ่ามังกรไป 3 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา Hextech Drake
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรปฐพี Hextech Drake
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรเพลิง มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง Hextech Drake Hextech Drake
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรปฐพี Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรเพลิง Hextech Drake
Hextech Drake Hextech Drake Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเมฆา Hextech Drake Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรเมฆา มังกรเมฆา
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
ความคิดเห็น: