สถานะมังกร

ฆ่ามังกรไป 1 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
Water Dragon
Earth Dragon
Fire Dragon
Air Dragon

ฆ่ามังกรไป 2 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
Water Dragon Water Dragon
Earth Dragon Earth Dragon
Fire Dragon Fire Dragon
Water Dragon Fire Dragon
Water Dragon Earth Dragon
Earth Dragon Water Dragon
Fire Dragon Water Dragon
Earth Dragon Fire Dragon
Fire Dragon Earth Dragon
Air Dragon Air Dragon
Water Dragon Air Dragon
Earth Dragon Air Dragon
Fire Dragon Air Dragon
Air Dragon Fire Dragon
Air Dragon Water Dragon
Air Dragon Earth Dragon

ฆ่ามังกรไป 3 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
Water Dragon Fire Dragon Air Dragon
Water Dragon Fire Dragon Earth Dragon
Water Dragon Earth Dragon Fire Dragon
Earth Dragon Fire Dragon Water Dragon
Earth Dragon Water Dragon Fire Dragon
Fire Dragon Water Dragon Air Dragon
Water Dragon Earth Dragon Air Dragon
Fire Dragon Water Dragon Earth Dragon
Earth Dragon Water Dragon Air Dragon
Fire Dragon Earth Dragon Water Dragon
Air Dragon Fire Dragon Water Dragon
Water Dragon Air Dragon Fire Dragon
Water Dragon Air Dragon Earth Dragon
Earth Dragon Fire Dragon Air Dragon
Air Dragon Water Dragon Earth Dragon
Fire Dragon Earth Dragon Air Dragon
Fire Dragon Water Dragon Water Dragon
Water Dragon Fire Dragon Fire Dragon
Earth Dragon Air Dragon Water Dragon
Air Dragon Water Dragon Fire Dragon
Fire Dragon Air Dragon Water Dragon
Fire Dragon Air Dragon Earth Dragon
Earth Dragon Fire Dragon Fire Dragon
Earth Dragon Air Dragon Fire Dragon
Fire Dragon Earth Dragon Earth Dragon
Air Dragon Earth Dragon Fire Dragon
Air Dragon Earth Dragon Water Dragon
Water Dragon Earth Dragon Earth Dragon
Air Dragon Fire Dragon Earth Dragon
Earth Dragon Water Dragon Water Dragon
Earth Dragon Earth Dragon Earth Dragon
Fire Dragon Fire Dragon Fire Dragon
Air Dragon Fire Dragon Fire Dragon
Water Dragon Water Dragon Water Dragon
Air Dragon Water Dragon Water Dragon
Air Dragon Earth Dragon Earth Dragon
Earth Dragon Air Dragon Air Dragon
Water Dragon Air Dragon Air Dragon
Fire Dragon Air Dragon Air Dragon
Air Dragon Air Dragon Air Dragon
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
Captcha:
Captcha
ความคิดเห็น: