สถานะมังกร

ฆ่ามังกรไป 1 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
Air Dragon
44.3%
44.3%
44.3%
Fire Dragon
40.3%
40.3%
40.3%
Water Dragon
40.0%
40.0%
40.0%
Earth Dragon
37.4%
37.4%
37.4%

ฆ่ามังกรไป 2 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
Air Dragon Fire Dragon
77.8%
77.8%
77.8%
Fire Dragon Air Dragon
75.9%
75.9%
75.9%
Fire Dragon Fire Dragon
75.1%
75.1%
75.1%
Water Dragon Fire Dragon
74.3%
74.3%
74.3%
Air Dragon Water Dragon
73.4%
73.4%
73.4%
Air Dragon Earth Dragon
73.3%
73.3%
73.3%
Water Dragon Air Dragon
73.0%
73.0%
73.0%
Earth Dragon Fire Dragon
72.8%
72.8%
72.8%
Fire Dragon Water Dragon
72.7%
72.7%
72.7%
Air Dragon Air Dragon
72.3%
72.3%
72.3%
Fire Dragon Earth Dragon
71.9%
71.9%
71.9%
Earth Dragon Air Dragon
71.3%
71.3%
71.3%
Water Dragon Earth Dragon
69.9%
69.9%
69.9%
Earth Dragon Water Dragon
68.6%
68.6%
68.6%
Water Dragon Water Dragon
66.2%
66.2%
66.2%
Earth Dragon Earth Dragon
64.5%
64.5%
64.5%

ฆ่ามังกรไป 3 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
Fire Dragon Fire Dragon Fire Dragon
91.3%
91.3%
91.3%
Fire Dragon Air Dragon Fire Dragon
88.3%
88.3%
88.3%
Air Dragon Fire Dragon Fire Dragon
88.3%
88.3%
88.3%
Water Dragon Fire Dragon Fire Dragon
88.1%
88.1%
88.1%
Water Dragon Air Dragon Fire Dragon
87.8%
87.8%
87.8%
Air Dragon Water Dragon Fire Dragon
87.6%
87.6%
87.6%
Air Dragon Fire Dragon Earth Dragon
87.6%
87.6%
87.6%
Earth Dragon Air Dragon Fire Dragon
87.3%
87.3%
87.3%
Air Dragon Earth Dragon Fire Dragon
87.2%
87.2%
87.2%
Fire Dragon Water Dragon Fire Dragon
87.1%
87.1%
87.1%
Air Dragon Fire Dragon Air Dragon
87.1%
87.1%
87.1%
Fire Dragon Fire Dragon Air Dragon
87.0%
87.0%
87.0%
Fire Dragon Earth Dragon Fire Dragon
86.9%
86.9%
86.9%
Air Dragon Air Dragon Fire Dragon
86.6%
86.6%
86.6%
Fire Dragon Water Dragon Air Dragon
86.5%
86.5%
86.5%
Fire Dragon Earth Dragon Air Dragon
86.4%
86.4%
86.4%
Air Dragon Fire Dragon Water Dragon
86.4%
86.4%
86.4%
Fire Dragon Air Dragon Earth Dragon
86.3%
86.3%
86.3%
Fire Dragon Air Dragon Water Dragon
86.2%
86.2%
86.2%
Air Dragon Water Dragon Earth Dragon
86.2%
86.2%
86.2%
Fire Dragon Air Dragon Air Dragon
86.2%
86.2%
86.2%
Fire Dragon Fire Dragon Water Dragon
86.0%
86.0%
86.0%
Earth Dragon Fire Dragon Fire Dragon
86.0%
86.0%
86.0%
Fire Dragon Fire Dragon Earth Dragon
86.0%
86.0%
86.0%
Water Dragon Fire Dragon Earth Dragon
86.0%
86.0%
86.0%
Earth Dragon Fire Dragon Air Dragon
85.1%
85.1%
85.1%
Water Dragon Earth Dragon Fire Dragon
84.8%
84.8%
84.8%
Water Dragon Fire Dragon Air Dragon
84.8%
84.8%
84.8%
Fire Dragon Water Dragon Earth Dragon
84.7%
84.7%
84.7%
Fire Dragon Earth Dragon Water Dragon
84.4%
84.4%
84.4%
Fire Dragon Water Dragon Water Dragon
84.2%
84.2%
84.2%
Water Dragon Air Dragon Earth Dragon
84.1%
84.1%
84.1%
Air Dragon Earth Dragon Water Dragon
84.1%
84.1%
84.1%
Water Dragon Earth Dragon Air Dragon
84.0%
84.0%
84.0%
Fire Dragon Earth Dragon Earth Dragon
83.9%
83.9%
83.9%
Earth Dragon Fire Dragon Earth Dragon
83.8%
83.8%
83.8%
Water Dragon Water Dragon Fire Dragon
83.6%
83.6%
83.6%
Air Dragon Air Dragon Air Dragon
83.5%
83.5%
83.5%
Earth Dragon Water Dragon Fire Dragon
83.5%
83.5%
83.5%
Earth Dragon Fire Dragon Water Dragon
83.5%
83.5%
83.5%
Air Dragon Air Dragon Water Dragon
83.4%
83.4%
83.4%
Water Dragon Fire Dragon Water Dragon
83.0%
83.0%
83.0%
Earth Dragon Air Dragon Air Dragon
82.6%
82.6%
82.6%
Air Dragon Water Dragon Water Dragon
82.6%
82.6%
82.6%
Air Dragon Earth Dragon Earth Dragon
82.5%
82.5%
82.5%
Water Dragon Air Dragon Water Dragon
82.5%
82.5%
82.5%
Water Dragon Air Dragon Air Dragon
82.5%
82.5%
82.5%
Air Dragon Air Dragon Earth Dragon
82.3%
82.3%
82.3%
Air Dragon Earth Dragon Air Dragon
82.0%
82.0%
82.0%
Earth Dragon Air Dragon Water Dragon
82.0%
82.0%
82.0%
Earth Dragon Earth Dragon Fire Dragon
81.9%
81.9%
81.9%
Earth Dragon Water Dragon Air Dragon
81.8%
81.8%
81.8%
Air Dragon Water Dragon Air Dragon
81.8%
81.8%
81.8%
Earth Dragon Air Dragon Earth Dragon
81.2%
81.2%
81.2%
Earth Dragon Earth Dragon Air Dragon
80.1%
80.1%
80.1%
Water Dragon Water Dragon Air Dragon
79.8%
79.8%
79.8%
Water Dragon Earth Dragon Earth Dragon
79.3%
79.3%
79.3%
Water Dragon Water Dragon Earth Dragon
79.1%
79.1%
79.1%
Earth Dragon Water Dragon Earth Dragon
78.5%
78.5%
78.5%
Water Dragon Earth Dragon Water Dragon
78.1%
78.1%
78.1%
Earth Dragon Earth Dragon Earth Dragon
77.6%
77.6%
77.6%
Earth Dragon Earth Dragon Water Dragon
76.9%
76.9%
76.9%
Water Dragon Water Dragon Water Dragon
76.8%
76.8%
76.8%
Earth Dragon Water Dragon Water Dragon
76.0%
76.0%
76.0%
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
Captcha:
Captcha
ความคิดเห็น: