สถิติการชนะ Lcs

ทีมสีน้ำเงินปะทะทีมสีแดง

อัตราการชนะ
ทีมสีน้ำเงิน
54.6%
54.6%
54.6%
ทีมสีแดง
45.4%
45.4%
45.4%

% การชนะหลังจาก เฟิร์ส บลัด

อัตราการชนะ
ทีมสีน้ำเงิน
62.8%
62.8%
62.8%
ทีมสีแดง
60.1%
60.1%
60.1%

% การชนะหลังจาก เฟิร์ส ดราก้อน

อัตราการชนะ
ทีมสีน้ำเงิน
59.9%
59.9%
59.9%
ทีมสีแดง
69.3%
69.3%
69.3%

% การชนะหลังจาก เฟิร์ส Rift Herald

อัตราการชนะ
ทีมสีน้ำเงิน
54.8%
54.8%
54.8%
ทีมสีแดง
42.1%
42.1%
42.1%

% การชนะหลังจาก เฟิร์ส บารอน

อัตราการชนะ
ทีมสีน้ำเงิน
80.0%
80.0%
80.0%
ทีมสีแดง
82.6%
82.6%
82.6%

% การชนะหลังจาก เฟิร์ส ทาวเวอร์

อัตราการชนะ
ทีมสีน้ำเงิน
69.9%
69.9%
69.9%
ทีมสีแดง
62.9%
62.9%
62.9%

อัตราการชนะ โดยทองเฉลี่ย

อัตราการชนะ โดยทองเฉลี่ย @10

อัตราการชนะ โดยทองเฉลี่ย @20

อัตราการชนะกับความต่างของจำนวนฆ่า

อัตราการชนะกับความต่างของจำนวนฆ่า @10

อัตราการชนะกับความต่างของจำนวนฆ่า @20