สถิติการชนะ Lcs

ทีมสีน้ำเงินปะทะทีมสีแดง

อัตราการชนะ
ทีมสีน้ำเงิน
ทีมสีแดง

% การชนะหลังจาก เฟิร์ส บลัด

อัตราการชนะ
ทีมสีน้ำเงิน
ทีมสีแดง

% การชนะหลังจาก เฟิร์ส ดราก้อน

อัตราการชนะ
ทีมสีน้ำเงิน
ทีมสีแดง

% การชนะหลังจาก เฟิร์ส Rift Herald

อัตราการชนะ
ทีมสีน้ำเงิน
ทีมสีแดง

% การชนะหลังจาก เฟิร์ส บารอน

อัตราการชนะ
ทีมสีน้ำเงิน
ทีมสีแดง

% การชนะหลังจาก เฟิร์ส ทาวเวอร์

อัตราการชนะ
ทีมสีน้ำเงิน
ทีมสีแดง

อัตราการชนะ โดยทองเฉลี่ย

อัตราการชนะ โดยทองเฉลี่ย @10

อัตราการชนะ โดยทองเฉลี่ย @20

อัตราการชนะกับความต่างของจำนวนฆ่า

อัตราการชนะกับความต่างของจำนวนฆ่า @10

อัตราการชนะกับความต่างของจำนวนฆ่า @20