Young Generation

Young Generation

เกมล่าสุด
Team WE แพ้
The 2017 World Championship - 2
09/29/17
6 /
10 /
14
Team WE แพ้
The 2017 World Championship - 2
09/29/17
13 /
13 /
28
Team WE แพ้
The 2017 World Championship - 2
09/29/17
1 /
9 /
2
Fnatic ชนะ
The 2017 World Championship - block
09/26/17
8 /
3 /
18
Kaos Latin Gamers ชนะ
The 2017 World Championship - block
09/26/17
14 /
7 /
38
Fnatic แพ้
The 2017 World Championship - block
09/25/17
9 /
12 /
18
Kaos Latin Gamers แพ้
The 2017 World Championship - block
09/25/17
6 /
11 /
13
การแข่งขันที่กำลังจะถึง
ไม่มีข้อมูล
5
เล่นมาแล้ว
8.1 / 9.3 / 18.7
Kda เฉลี่ย
3.9
วอร์ดที่วาง / นาที
1.4
วอร์ดที่เคลียร์ / นาที
33:54
ระยะเวลาของเกม
20.0%
% การชนะหลังจาก เฟิร์ส บลัด
50.0%
% การชนะหลังจาก เฟิร์ส ดราก้อน

รายชื่อ

ซัมมอนเนอร์ เล่นมาแล้ว
NhocTy
NhocTy
เลนบน
3
3
3
Venus
Venus
ป่า
5
5
5
Naul
Naul
เลนกลาง
5
5
5
BigKoro
BigKoro
ตัวทำดาเมจ
5
5
5
Palette
Palette
ซัพพอร์ต
5
5
5
Ren
Ren
เลนบน
2
2
2

ทองนำหน้าเฉลี่ย

ฆ่าเฉลี่ย + ช่วยเหลือ

ตายเฉลี่ย