SK telecom T1

SK telecom T1

เกมล่าสุด
Samsung Galaxy ชนะ
The 2016 World Championship - 1
>
13 /
8 /
33
Samsung Galaxy แพ้
The 2016 World Championship - 1
>
12 /
17 /
32
Samsung Galaxy แพ้
The 2016 World Championship - 1
>
19 /
17 /
47
Samsung Galaxy ชนะ
The 2016 World Championship - 1
>
20 /
3 /
33
Samsung Galaxy ชนะ
The 2016 World Championship - 1
>
9 /
12 /
12
ROX Tigers ชนะ
The 2016 World Championship - 1
>
16 /
7 /
38
ROX Tigers ชนะ
The 2016 World Championship - 1
>
20 /
5 /
37
ROX Tigers แพ้
The 2016 World Championship - 1
>
11 /
19 /
19
ROX Tigers แพ้
The 2016 World Championship - 1
>
11 /
21 /
26
ROX Tigers ชนะ
The 2016 World Championship - 1
>
12 /
6 /
30
Royal Never Give Up ชนะ
The 2016 World Championship - 2
>
22 /
9 /
50
Royal Never Give Up ชนะ
The 2016 World Championship - 2
>
21 /
8 /
36
Royal Never Give Up ชนะ
The 2016 World Championship - 2
>
13 /
3 /
27
Royal Never Give Up แพ้
The 2016 World Championship - 2
>
6 /
12 /
14
Flash Wolves ชนะ
The 2016 World Championship - Day 8 - Sub Block 4
>
20 /
7 /
58
I May ชนะ
The 2016 World Championship - Day 8 - Sub Block 4
>
16 /
10 /
38
Cloud9 ชนะ
The 2016 World Championship - Day 8 - Sub Block 4
>
19 /
11 /
52
Flash Wolves แพ้
The 2016 World Championship - Day 4 - Sub Block 2
>
3 /
15 /
9
I May ชนะ
The 2016 World Championship - Day 3 - Sub Block 4
>
10 /
3 /
25
Cloud9 ชนะ
The 2016 World Championship - Day 2 - Sub Block 2
>
17 /
8 /
26
การแข่งขันที่กำลังจะถึง
LCK
2019 LCK Spring Split
LCK
DAMWON Gaming
DAMWON Gaming
LCK
2019 LCK Spring Split
LCK
Gen.G Esports
Gen.G Esports
LCK
2019 LCK Spring Split
LCK
KING-ZONE DragonX
KING-ZONE DragonX
LCK
2019 LCK Spring Split
LCK
Griffin
Griffin
LCK
2019 LCK Spring Split
LCK
kt Rolster
kt Rolster
9
เล่นมาแล้ว
14.5 / 10.1 / 32.1
Kda เฉลี่ย
3.6
วอร์ดที่วาง / นาที
1.9
วอร์ดที่เคลียร์ / นาที
42:26
ระยะเวลาของเกม
88.9%
% การชนะหลังจาก เฟิร์ส บลัด
77.8%
% การชนะหลังจาก เฟิร์ส ดราก้อน

ทองนำหน้าเฉลี่ย

ฆ่าเฉลี่ย + ช่วยเหลือ

ตายเฉลี่ย