Kaos Latin Gamers

Kaos Latin Gamers

เกมล่าสุด
Rebirth eSports ชนะ
Clausura 2018 - Copa Latinoamérica Sur - 1
09/09/18
17 /
4 /
44
Rebirth eSports แพ้
Clausura 2018 - Copa Latinoamérica Sur - 1
09/09/18
8 /
17 /
19
Rebirth eSports ชนะ
Clausura 2018 - Copa Latinoamérica Sur - 1
09/09/18
19 /
6 /
46
Rebirth eSports ชนะ
Clausura 2018 - Copa Latinoamérica Sur - 1
09/09/18
9 /
1 /
26
Furious Gaming ชนะ
Clausura 2018 - Copa Latinoamérica Sur - 1
09/02/18
14 /
17 /
37
Furious Gaming ชนะ
Clausura 2018 - Copa Latinoamérica Sur - 1
09/02/18
23 /
12 /
46
Furious Gaming ชนะ
Clausura 2018 - Copa Latinoamérica Sur - 1
09/02/18
22 /
12 /
50
Hafnet E-Sports ชนะ
Clausura 2018 - Copa Latinoamérica Sur - Week 10 - Day 3
08/26/18
32 /
20 /
50
Dark Horse ชนะ
Clausura 2018 - Copa Latinoamérica Sur - Week 10 - Day 2
08/25/18
25 /
14 /
51
Isurus Gaming แพ้
Clausura 2018 - Copa Latinoamérica Sur - Week 10 - Day 1
08/25/18
7 /
18 /
16
Furious Gaming ชนะ
Clausura 2018 - Copa Latinoamérica Sur - Week 9 - Day 2
08/19/18
18 /
7 /
49
Evilvice Esports ชนะ
Clausura 2018 - Copa Latinoamérica Sur - Week 9 - Day 1
08/18/18
25 /
14 /
59
Legatum ชนะ
Clausura 2018 - Copa Latinoamérica Sur - Week 8 - Day 2
08/12/18
20 /
7 /
38
Rebirth eSports ชนะ
Clausura 2018 - Copa Latinoamérica Sur - Week 8 - Day 1
08/11/18
16 /
10 /
33
Hafnet E-Sports ชนะ
Clausura 2018 - Copa Latinoamérica Sur - Week 7 - Day 2
08/05/18
24 /
14 /
46
Dark Horse ชนะ
Clausura 2018 - Copa Latinoamérica Sur - Week 7 - Day 1
08/04/18
20 /
5 /
43
Isurus Gaming แพ้
Clausura 2018 - Copa Latinoamérica Sur - Week 6 - Day 2
07/29/18
8 /
20 /
22
Furious Gaming ชนะ
Clausura 2018 - Copa Latinoamérica Sur - Week 6 - Day 1
07/28/18
17 /
6 /
29
Evilvice Esports ชนะ
Clausura 2018 - Copa Latinoamérica Sur - Week 5 - Day 2
07/22/18
22 /
15 /
53
Legatum ชนะ
Clausura 2018 - Copa Latinoamérica Sur - Week 5 - Day 1
07/21/18
23 /
12 /
52
Rebirth eSports ชนะ
Clausura 2018 - Copa Latinoamérica Sur - Week 4 - Day 2
07/15/18
20 /
9 /
37
Hafnet E-Sports ชนะ
Clausura 2018 - Copa Latinoamérica Sur - Week 4 - Day 1
07/14/18
18 /
8 /
43
KaBuM! e-Sports แพ้
Rift Rivals BR/LAN/LAS 2018 - 1
07/08/18
7 /
19 /
16
Dark Horse ชนะ
Clausura 2018 - Copa Latinoamérica Sur - Week 3 - Day 2
07/01/18
27 /
13 /
61
Isurus Gaming ชนะ
Clausura 2018 - Copa Latinoamérica Sur - Week 3 - Day 1
06/30/18
14 /
5 /
33
Furious Gaming ชนะ
Clausura 2018 - Copa Latinoamérica Sur - Week 2 - Day 2
06/24/18
22 /
18 /
47
Evilvice Esports ชนะ
Clausura 2018 - Copa Latinoamérica Sur - Week 2 - Day 1
06/23/18
12 /
8 /
32
Legatum ชนะ
Clausura 2018 - Copa Latinoamérica Sur - Week 1 - Day 2
06/17/18
10 /
9 /
20
Rebirth eSports แพ้
Clausura 2018 - Copa Latinoamérica Sur - Week 1 - Day 1
06/16/18
12 /
24 /
19
Ascension Gaming แพ้
MSI 2018 - block
05/05/18
4 /
17 /
10
Gambit Esports แพ้
MSI 2018 - block
05/05/18
5 /
10 /
14
Rainbow7 แพ้
MSI 2018 - block
05/05/18
5 /
13 /
9
Ascension Gaming ชนะ
MSI 2018 - block
05/03/18
23 /
7 /
50
Rainbow7 ชนะ
MSI 2018 - block
05/03/18
19 /
13 /
50
Gambit Esports แพ้
MSI 2018 - block
05/03/18
4 /
14 /
8
Rebirth eSports ชนะ
Apertura 2018 - Copa Latinoamérica Sur - 1
04/15/18
13 /
3 /
34
Rebirth eSports ชนะ
Apertura 2018 - Copa Latinoamérica Sur - 1
04/15/18
10 /
9 /
28
Rebirth eSports แพ้
Apertura 2018 - Copa Latinoamérica Sur - 1
04/15/18
5 /
19 /
15
Rebirth eSports ชนะ
Apertura 2018 - Copa Latinoamérica Sur - 1
04/14/18
19 /
3 /
45
Rebirth eSports แพ้
Apertura 2018 - Copa Latinoamérica Sur - 1
04/14/18
4 /
16 /
7
Isurus Gaming ชนะ
Apertura 2018 - Copa Latinoamérica Sur - 1
03/31/18
19 /
11 /
38
Isurus Gaming ชนะ
Apertura 2018 - Copa Latinoamérica Sur - 1
03/31/18
14 /
14 /
29
Isurus Gaming ชนะ
Apertura 2018 - Copa Latinoamérica Sur - 1
03/31/18
13 /
3 /
26
Legatum ชนะ
Apertura 2018 - Copa Latinoamérica Sur - Week 10 - Day 3
03/25/18
16 /
2 /
35
Furious Gaming ชนะ
Apertura 2018 - Copa Latinoamérica Sur - Week 10 - Day 1
03/24/18
13 /
4 /
30
Hafnet E-Sports ชนะ
Apertura 2018 - Copa Latinoamérica Sur - Week 9 - Day 2
03/18/18
13 /
2 /
45
Dark Horse ชนะ
Apertura 2018 - Copa Latinoamérica Sur - Week 9 - Day 1
03/17/18
14 /
13 /
34
Rebirth eSports แพ้
Apertura 2018 - Copa Latinoamérica Sur - Week 8 - Day 2
03/11/18
5 /
14 /
15
Isurus Gaming แพ้
Apertura 2018 - Copa Latinoamérica Sur - Week 8 - Day 1
03/10/18
14 /
13 /
29
Legatum ชนะ
Apertura 2018 - Copa Latinoamérica Sur - Week 7 - Day 2
03/04/18
18 /
3 /
38
Furious Gaming ชนะ
Apertura 2018 - Copa Latinoamérica Sur - Week 6 - Day 2
02/25/18
22 /
13 /
63
Hafnet E-Sports ชนะ
Apertura 2018 - Copa Latinoamérica Sur - Week 6 - Day 1
02/24/18
18 /
10 /
48
Dark Horse ชนะ
Apertura 2018 - Copa Latinoamérica Sur - Week 5 - Day 2
02/18/18
16 /
10 /
48
Rebirth eSports แพ้
Apertura 2018 - Copa Latinoamérica Sur - Week 5 - Day 1
02/17/18
6 /
14 /
15
Isurus Gaming ชนะ
Apertura 2018 - Copa Latinoamérica Sur - Week 4 - Day 2
02/11/18
14 /
9 /
36
Legatum ชนะ
Apertura 2018 - Copa Latinoamérica Sur - Week 4 - Day 1
02/10/18
15 /
1 /
31
Furious Gaming ชนะ
Apertura 2018 - Copa Latinoamérica Sur - Week 3 - Day 1
02/03/18
11 /
3 /
30
Hafnet E-Sports ชนะ
Apertura 2018 - Copa Latinoamérica Sur - Week 2 - Day 2
01/28/18
16 /
14 /
41
Dark Horse ชนะ
Apertura 2018 - Copa Latinoamérica Sur - Week 2 - Day 1
01/27/18
16 /
5 /
41
Rebirth eSports แพ้
Apertura 2018 - Copa Latinoamérica Sur - Week 1 - Day 2
01/21/18
12 /
15 /
27
Isurus Gaming แพ้
Apertura 2018 - Copa Latinoamérica Sur - Week 1 - Day 1
01/20/18
5 /
13 /
10
Fnatic แพ้
The 2017 World Championship - block
09/26/17
2 /
8 /
3
Young Generation แพ้
The 2017 World Championship - block
09/26/17
7 /
14 /
22
Fnatic แพ้
The 2017 World Championship - block
09/25/17
2 /
16 /
4
Young Generation ชนะ
The 2017 World Championship - block
09/25/17
11 /
6 /
31
Albus NoX Luna แพ้
international wildcard qualifiers 2016 - Day 4 - Sub Block 5
08/28/16
8 /
21 /
10
Rampage แพ้
international wildcard qualifiers 2016 - Day 4 - Sub Block 5
08/27/16
3 /
12 /
5
Rainbow7 แพ้
international wildcard qualifiers 2016 - Day 3 - Sub Block 1
08/26/16
5 /
15 /
12
The Chiefs Esports Club แพ้
international wildcard qualifiers 2016 - Day 2 - Sub Block 1
08/25/16
9 /
22 /
15
Dark Passage.BKM Express แพ้
international wildcard qualifiers 2016 - Day 1 - Sub Block 5
08/25/16
5 /
18 /
11
INTZ e-Sports Club แพ้
international wildcard qualifiers 2016 - Day 1 - Sub Block 5
08/24/16
4 /
23 /
10
การแข่งขันที่กำลังจะถึง
ไม่มีข้อมูล
106
เล่นมาแล้ว
13.6 / 11.4 / 31.3
Kda เฉลี่ย
3.5
วอร์ดที่วาง / นาที
1.4
วอร์ดที่เคลียร์ / นาที
32:32
ระยะเวลาของเกม
74.5%
% การชนะหลังจาก เฟิร์ส บลัด
70.8%
% การชนะหลังจาก เฟิร์ส ดราก้อน

รายชื่อ

ซัมมอนเนอร์ เล่นมาแล้ว
Nate
Nate
เลนบน
50
50
50
Tierwulf
Tierwulf
ป่า
54
54
54
Plugo
Plugo
เลนกลาง
60
60
60
Fix
Fix
ตัวทำดาเมจ
54
54
54
Slow
Slow
ซัพพอร์ต
54
54
54
Zealot
Zealot
ตัวทำดาเมจ
0
0
0

ทองนำหน้าเฉลี่ย

ฆ่าเฉลี่ย + ช่วยเหลือ

ตายเฉลี่ย