Invictus Gaming

Invictus Gaming

เกมล่าสุด
ไม่มีข้อมูล
การแข่งขันที่กำลังจะถึง
ไม่มีข้อมูล
73
เล่นมาแล้ว
0 / 0 / 0
Kda เฉลี่ย
0
วอร์ดที่วาง / นาที
0
วอร์ดที่เคลียร์ / นาที
0
ระยะเวลาของเกม
0%
% การชนะหลังจาก เฟิร์ส บลัด
0%
% การชนะหลังจาก เฟิร์ส ดราก้อน

ทองนำหน้าเฉลี่ย

ฆ่าเฉลี่ย + ช่วยเหลือ

ตายเฉลี่ย