I May

I May

เกมล่าสุด
Cloud9 แพ้
The 2016 World Championship - Day 8 - Sub Block 4
>
18 /
25 /
57
SK telecom T1 แพ้
The 2016 World Championship - Day 8 - Sub Block 4
>
10 /
16 /
20
Flash Wolves ชนะ
The 2016 World Championship - Day 8 - Sub Block 4
>
16 /
5 /
38
Cloud9 แพ้
The 2016 World Championship - Day 4 - Sub Block 2
>
6 /
13 /
11
SK telecom T1 แพ้
The 2016 World Championship - Day 3 - Sub Block 4
>
3 /
10 /
3
Flash Wolves ชนะ
The 2016 World Championship - Day 2 - Sub Block 2
>
13 /
7 /
38
การแข่งขันที่กำลังจะถึง
ไม่มีข้อมูล
6
เล่นมาแล้ว
11.0 / 12.7 / 27.8
Kda เฉลี่ย
3.7
วอร์ดที่วาง / นาที
1.7
วอร์ดที่เคลียร์ / นาที
42:36
ระยะเวลาของเกม
50.0%
% การชนะหลังจาก เฟิร์ส บลัด
50.0%
% การชนะหลังจาก เฟิร์ส ดราก้อน

รายชื่อ

ซัมมอนเนอร์ เล่นมาแล้ว
Flawless
Flawless
ป่า
0
0
0
Athena
Athena
เลนกลาง
5
5
5
Jinjiao
Jinjiao
ตัวทำดาเมจ
6
6
6
FF
FF
ซัพพอร์ต
0
0
0
Starlight
Starlight
ซัพพอร์ต
0
0
0

ทองนำหน้าเฉลี่ย

ฆ่าเฉลี่ย + ช่วยเหลือ

ตายเฉลี่ย