Gambit Esports

Gambit Esports

เกมล่าสุด
Team WE แพ้
The 2017 World Championship - block
09/24/17
9 /
38 /
13
Rainbow7 แพ้
The 2017 World Championship - block
09/24/17
3 /
18 /
4
Team WE แพ้
The 2017 World Championship - block
09/23/17
8 /
24 /
14
Rainbow7 แพ้
The 2017 World Championship - block
09/23/17
2 /
14 /
6
การแข่งขันที่กำลังจะถึง
ไม่มีข้อมูล
4
เล่นมาแล้ว
5.5 / 23.5 / 9.3
Kda เฉลี่ย
3.5
วอร์ดที่วาง / นาที
1.1
วอร์ดที่เคลียร์ / นาที
30:23
ระยะเวลาของเกม
0.0%
% การชนะหลังจาก เฟิร์ส บลัด
0.0%
% การชนะหลังจาก เฟิร์ส ดราก้อน

รายชื่อ

ซัมมอนเนอร์ เล่นมาแล้ว
Tauren
Tauren
ตัวทำดาเมจ
0
0
0
Blasting
Blasting
ตัวทำดาเมจ
4
4
4
EDward
EDward
ซัพพอร์ต
4
4
4

ทองนำหน้าเฉลี่ย

ฆ่าเฉลี่ย + ช่วยเหลือ

ตายเฉลี่ย