Gambit Esports

Gambit Esports

เกมล่าสุด
Lyon Gaming แพ้
The 2017 World Championship - block
09/24/17
3 /
18 /
4
Lyon Gaming แพ้
The 2017 World Championship - block
09/23/17
2 /
14 /
6
การแข่งขันที่กำลังจะถึง
ไม่มีข้อมูล
4
เล่นมาแล้ว
2.5 / 16.0 / 5.0
Kda เฉลี่ย
3.7
วอร์ดที่วาง / นาที
1.4
วอร์ดที่เคลียร์ / นาที
34:21
ระยะเวลาของเกม
0.0%
% การชนะหลังจาก เฟิร์ส บลัด
0.0%
% การชนะหลังจาก เฟิร์ส ดราก้อน

ทองนำหน้าเฉลี่ย

ฆ่าเฉลี่ย + ช่วยเหลือ

ตายเฉลี่ย