Ever8 Winners

Ever8 Winners

เกมล่าสุด
KONGDOO MONSTER แพ้
2018 LCK Spring Split - 1
04/17/18
1 /
9 /
2
KONGDOO MONSTER ชนะ
2018 LCK Spring Split - 1
04/17/18
14 /
12 /
38
KONGDOO MONSTER แพ้
2018 LCK Spring Split - 1
04/17/18
11 /
15 /
33
MVP แพ้
2018 LCK Spring Split - 1
04/17/18
1 /
12 /
1
MVP แพ้
2018 LCK Spring Split - 1
04/17/18
4 /
13 /
12
MVP ชนะ
2018 LCK Spring Split - 1
04/17/18
14 /
6 /
42
CJ Entus แพ้
LCK 2017 Summer Split - 1
09/12/17
8 /
16 /
21
CJ Entus แพ้
LCK 2017 Summer Split - 1
09/12/17
5 /
22 /
14
CJ Entus ชนะ
LCK 2017 Summer Split - 1
09/12/17
10 /
5 /
20
KONGDOO MONSTER แพ้
LCK 2017 Summer Split - 1
09/12/17
1 /
7 /
3
KONGDOO MONSTER ชนะ
LCK 2017 Summer Split - 1
09/12/17
11 /
2 /
26
KONGDOO MONSTER แพ้
LCK 2017 Summer Split - 1
09/12/17
2 /
8 /
1
MVP ชนะ
LCK 2017 Summer Split - Week 9 - 4
08/05/17
21 /
10 /
46
MVP ชนะ
LCK 2017 Summer Split - Week 9 - 4
08/05/17
14 /
2 /
31
Jin Air GreenWings แพ้
LCK 2017 Summer Split - Week 9 - 2
08/02/17
7 /
6 /
9
Jin Air GreenWings แพ้
LCK 2017 Summer Split - Week 9 - 2
08/02/17
14 /
11 /
48
Afreeca Freecs แพ้
LCK 2017 Summer Split - Week 8 - 5
07/30/17
5 /
16 /
14
Afreeca Freecs แพ้
LCK 2017 Summer Split - Week 8 - 5
07/30/17
4 /
17 /
11
SK telecom T1 แพ้
LCK 2017 Summer Split - Week 8 - 2
07/26/17
4 /
7 /
11
SK telecom T1 แพ้
LCK 2017 Summer Split - Week 8 - 2
07/26/17
5 /
12 /
7
Longzhu Gaming แพ้
LCK 2017 Summer Split - Week 7 - 4
07/22/17
0 /
8 /
0
Longzhu Gaming แพ้
LCK 2017 Summer Split - Week 7 - 4
07/22/17
2 /
11 /
2
ROX Tigers ชนะ
LCK 2017 Summer Split - Week 7 - 2
07/19/17
14 /
11 /
24
ROX Tigers ชนะ
LCK 2017 Summer Split - Week 7 - 2
07/19/17
15 /
5 /
43
kt Rolster แพ้
LCK 2017 Summer Split - Week 6 - 5
07/16/17
6 /
17 /
17
kt Rolster ชนะ
LCK 2017 Summer Split - Week 6 - 5
07/16/17
17 /
17 /
38
kt Rolster แพ้
LCK 2017 Summer Split - Week 6 - 5
07/16/17
6 /
22 /
9
Samsung Galaxy แพ้
LCK 2017 Summer Split - Week 6 - Day 1
07/11/17
2 /
8 /
4
Samsung Galaxy แพ้
LCK 2017 Summer Split - Week 6 - Day 1
07/11/17
8 /
8 /
14
bbq OLIVERS แพ้
LCK 2017 Summer Split - Week 5 - 5
07/02/17
2 /
8 /
2
bbq OLIVERS ชนะ
LCK 2017 Summer Split - Week 5 - 5
07/02/17
13 /
7 /
36
bbq OLIVERS แพ้
LCK 2017 Summer Split - Week 5 - 5
07/02/17
4 /
17 /
10
ROX Tigers แพ้
LCK 2017 Summer Split - Week 5 - Day 1
06/27/17
13 /
21 /
33
ROX Tigers แพ้
LCK 2017 Summer Split - Week 5 - Day 1
06/27/17
5 /
12 /
13
ROX Tigers ชนะ
LCK 2017 Summer Split - Week 5 - Day 1
06/27/17
16 /
7 /
32
kt Rolster แพ้
LCK 2017 Summer Split - Week 4 - 3
06/22/17
6 /
23 /
12
kt Rolster แพ้
LCK 2017 Summer Split - Week 4 - 3
06/22/17
10 /
13 /
26
Longzhu Gaming แพ้
LCK 2017 Summer Split - Week 4 - Day 1
06/20/17
3 /
15 /
8
Longzhu Gaming แพ้
LCK 2017 Summer Split - Week 4 - Day 1
06/20/17
8 /
10 /
25
Samsung Galaxy แพ้
LCK 2017 Summer Split - Week 3 - 5
06/18/17
14 /
14 /
30
Samsung Galaxy แพ้
LCK 2017 Summer Split - Week 3 - 5
06/18/17
11 /
7 /
28
bbq OLIVERS แพ้
LCK 2017 Summer Split - Week 3 - 2
06/14/17
4 /
17 /
11
bbq OLIVERS แพ้
LCK 2017 Summer Split - Week 3 - 2
06/14/17
13 /
21 /
39
bbq OLIVERS ชนะ
LCK 2017 Summer Split - Week 3 - 2
06/14/17
13 /
6 /
29
SK telecom T1 แพ้
LCK 2017 Summer Split - Week 2 - 4
06/10/17
2 /
12 /
3
SK telecom T1 แพ้
LCK 2017 Summer Split - Week 2 - 4
06/10/17
6 /
13 /
10
Jin Air GreenWings แพ้
LCK 2017 Summer Split - Week 2 - 2
06/07/17
6 /
18 /
13
Jin Air GreenWings แพ้
LCK 2017 Summer Split - Week 2 - 2
06/07/17
6 /
11 /
9
MVP ชนะ
LCK 2017 Summer Split - Week 1 - 5
06/04/17
13 /
0 /
29
MVP ชนะ
LCK 2017 Summer Split - Week 1 - 5
06/04/17
14 /
5 /
32
Afreeca Freecs แพ้
LCK 2017 Summer Split - Week 1 - 2
05/31/17
11 /
17 /
17
Afreeca Freecs แพ้
LCK 2017 Summer Split - Week 1 - 2
05/31/17
11 /
16 /
24
Afreeca Freecs ชนะ
LCK 2017 Summer Split - Week 1 - 2
05/31/17
15 /
5 /
30
KONGDOO MONSTER ชนะ
LCK 2017 Spring Split - 3
04/29/17
10 /
4 /
22
KONGDOO MONSTER แพ้
LCK 2017 Spring Split - 3
04/29/17
8 /
11 /
20
KONGDOO MONSTER ชนะ
LCK 2017 Spring Split - 3
04/29/17
19 /
4 /
37
KONGDOO MONSTER ชนะ
LCK 2017 Spring Split - 3
04/29/17
11 /
6 /
31
CJ Entus ชนะ
LCK 2017 Spring Split - 1
04/25/17
14 /
6 /
35
CJ Entus ชนะ
LCK 2017 Spring Split - 1
04/25/17
15 /
6 /
26
Jin Air GreenWings แพ้
LCK 2017 Spring Split - 1
04/25/17
5 /
12 /
9
Jin Air GreenWings แพ้
LCK 2017 Spring Split - 1
04/25/17
4 /
8 /
4
การแข่งขันที่กำลังจะถึง
ไม่มีข้อมูล
25
เล่นมาแล้ว
8.5 / 10.7 / 19.7
Kda เฉลี่ย
3.9
วอร์ดที่วาง / นาที
1.4
วอร์ดที่เคลียร์ / นาที
35:50
ระยะเวลาของเกม
44.4%
% การชนะหลังจาก เฟิร์ส บลัด
58.8%
% การชนะหลังจาก เฟิร์ส ดราก้อน

ทองนำหน้าเฉลี่ย

ฆ่าเฉลี่ย + ช่วยเหลือ

ตายเฉลี่ย