DAMWON Gaming

DAMWON Gaming

เกมล่าสุด

เกมล่าสุด
G2 Esports
แพ้
2019 World Championship - 2
>
13 /
18 /
27
G2 Esports
แพ้
2019 World Championship - 2
>
7 /
18 /
15
G2 Esports
ชนะ
2019 World Championship - 2
>
23 /
12 /
61
G2 Esports
แพ้
2019 World Championship - 2
>
9 /
14 /
26
ahq eSports Club
ชนะ
2019 World Championship - Day 8 - Day 8
>
13 /
2 /
31
Invictus Gaming
ชนะ
2019 World Championship - Day 8 - Day 8
>
22 /
13 /
36
Team Liquid
ชนะ
2019 World Championship - Day 8 - Day 8
>
12 /
4 /
32
Invictus Gaming
ชนะ
2019 World Championship - Day 3 - Day 3
>
22 /
13 /
51
ahq eSports Club
ชนะ
2019 World Championship - Day 2 - Day 2
>
9 /
6 /
24
Team Liquid
แพ้
2019 World Championship - Day 1 - Day 1
>
9 /
15 /
23
Lowkey Esports
ชนะ
2019 World Championship - 1
>
13 /
2 /
21
Lowkey Esports
ชนะ
2019 World Championship - 1
>
14 /
14 /
39
Lowkey Esports
ชนะ
2019 World Championship - 1
>
11 /
3 /
21
Lowkey Esports
แพ้
2019 World Championship - 1
>
25 /
16 /
58
Flamengo eSports
ชนะ
2019 World Championship - 4
>
17 /
7 /
43
Royal Youth
ชนะ
2019 World Championship - 4
>
15 /
8 /
34
Flamengo eSports
ชนะ
2019 World Championship - 2
>
22 /
11 /
34
Royal Youth
ชนะ
2019 World Championship - 2
>
17 /
12 /
37
DragonX
ชนะ
LCK 2019 Summer Split - 3
>
12 /
2 /
25
DragonX
แพ้
LCK 2019 Summer Split - 3
>
15 /
19 /
35
DragonX
ชนะ
LCK 2019 Summer Split - 3
>
22 /
2 /
58
DragonX
แพ้
LCK 2019 Summer Split - 3
>
14 /
18 /
28
DragonX
ชนะ
LCK 2019 Summer Split - 3
>
19 /
5 /
47
T1
แพ้
LCK 2019 Summer Split - 1
>
5 /
27 /
10
T1
แพ้
LCK 2019 Summer Split - 1
>
10 /
19 /
30
T1
แพ้
LCK 2019 Summer Split - 1
>
8 /
12 /
18
Gen.G
ชนะ
LCK 2019 Summer Split - Week 10 - Day 4
>
14 /
6 /
37
Gen.G
แพ้
LCK 2019 Summer Split - Week 10 - Day 4
>
8 /
14 /
11
Gen.G
ชนะ
LCK 2019 Summer Split - Week 10 - Day 4
>
9 /
8 /
10
Griffin
แพ้
LCK 2019 Summer Split - Week 1 - Day 4
>
2 /
12 /
4
Griffin
แพ้
LCK 2019 Summer Split - Week 1 - Day 4
>
2 /
9 /
3
DragonX
แพ้
2019 LCK Spring Split - 1
>
10 /
30 /
27
DragonX
แพ้
2019 LCK Spring Split - 1
>
5 /
17 /
12
DragonX
แพ้
2019 LCK Spring Split - 1
>
2 /
19 /
4
SANDBOX Gaming
ชนะ
2019 LCK Spring Split - Wild Card
>
14 /
3 /
34
SANDBOX Gaming
แพ้
2019 LCK Spring Split - Wild Card
>
15 /
16 /
33
SANDBOX Gaming
ชนะ
2019 LCK Spring Split - Wild Card
>
10 /
13 /
26
kt Rolster
ชนะ
2019 LCK Spring Split - Week 10 - Day 4
>
10 /
4 /
19
kt Rolster
ชนะ
2019 LCK Spring Split - Week 10 - Day 4
>
18 /
19 /
45
Gen.G
ชนะ
2019 LCK Spring Split - Week 10 - Day 1
>
14 /
16 /
30
Gen.G
ชนะ
2019 LCK Spring Split - Week 10 - Day 1
>
8 /
2 /
14
Griffin
แพ้
2019 LCK Spring Split - Week 9 - Day 3
>
4 /
22 /
10
Griffin
แพ้
2019 LCK Spring Split - Week 9 - Day 3
>
1 /
9 /
2
Hanwha Life Esports
ชนะ
2019 LCK Spring Split - Week 8 - Day 2
>
15 /
4 /
42
Hanwha Life Esports
แพ้
2019 LCK Spring Split - Week 8 - Day 2
>
8 /
16 /
17
Hanwha Life Esports
ชนะ
2019 LCK Spring Split - Week 8 - Day 2
>
15 /
7 /
40
DragonX
แพ้
2019 LCK Spring Split - Week 7 - Day 3
>
7 /
20 /
12
DragonX
แพ้
2019 LCK Spring Split - Week 7 - Day 3
>
8 /
15 /
23
SANDBOX Gaming
แพ้
2019 LCK Spring Split - Week 7 - Day 1
>
8 /
22 /
26
SANDBOX Gaming
ชนะ
2019 LCK Spring Split - Week 7 - Day 1
>
17 /
14 /
44
SANDBOX Gaming
แพ้
2019 LCK Spring Split - Week 7 - Day 1
>
2 /
13 /
6
Afreeca Freecs
ชนะ
2019 LCK Spring Split - Week 6 - Day 3
>
18 /
4 /
44
Afreeca Freecs
ชนะ
2019 LCK Spring Split - Week 6 - Day 3
>
16 /
1 /
46
Afreeca Freecs
แพ้
2019 LCK Spring Split - Week 6 - Day 3
>
14 /
17 /
28
Jin Air Greenwings
ชนะ
2019 LCK Spring Split - Week 6 - Day 1
>
22 /
10 /
64
Jin Air Greenwings
ชนะ
2019 LCK Spring Split - Week 6 - Day 1
>
8 /
3 /
17
T1
ชนะ
2019 LCK Spring Split - Week 5 - Day 5
>
14 /
8 /
38
T1
ชนะ
2019 LCK Spring Split - Week 5 - Day 5
>
12 /
8 /
29
T1
แพ้
2019 LCK Spring Split - Week 5 - Day 5
>
4 /
14 /
9
Hanwha Life Esports
ชนะ
2019 LCK Spring Split - Week 5 - Day 3
>
16 /
1 /
46
Hanwha Life Esports
ชนะ
2019 LCK Spring Split - Week 5 - Day 3
>
13 /
5 /
31
Jin Air Greenwings
ชนะ
2019 LCK Spring Split - Week 4 - Day 4
>
9 /
1 /
12
Jin Air Greenwings
ชนะ
2019 LCK Spring Split - Week 4 - Day 4
>
8 /
8 /
21
Afreeca Freecs
ชนะ
2019 LCK Spring Split - Week 4 - Day 2
>
13 /
4 /
31
Afreeca Freecs
ชนะ
2019 LCK Spring Split - Week 4 - Day 2
>
17 /
10 /
48
DragonX
แพ้
2019 LCK Spring Split - Week 3 - Day 3
>
7 /
11 /
16
DragonX
แพ้
2019 LCK Spring Split - Week 3 - Day 3
>
20 /
20 /
54
SANDBOX Gaming
แพ้
2019 LCK Spring Split - Week 3 - Day 1
>
17 /
18 /
50
SANDBOX Gaming
ชนะ
2019 LCK Spring Split - Week 3 - Day 1
>
18 /
3 /
40
SANDBOX Gaming
แพ้
2019 LCK Spring Split - Week 3 - Day 1
>
11 /
20 /
24
T1
แพ้
2019 LCK Spring Split - Week 2 - Day 5
>
3 /
8 /
7
T1
ชนะ
2019 LCK Spring Split - Week 2 - Day 5
>
17 /
5 /
47
T1
แพ้
2019 LCK Spring Split - Week 2 - Day 5
>
5 /
15 /
9
Griffin
แพ้
2019 LCK Spring Split - Week 2 - Day 3
>
3 /
20 /
5
Griffin
แพ้
2019 LCK Spring Split - Week 2 - Day 3
>
3 /
12 /
5
kt Rolster
ชนะ
2019 LCK Spring Split - Week 1 - Day 4
>
15 /
4 /
31
kt Rolster
ชนะ
2019 LCK Spring Split - Week 1 - Day 4
>
24 /
17 /
66
Gen.G
ชนะ
2019 LCK Spring Split - Week 1 - Day 1
>
12 /
6 /
28
Gen.G
ชนะ
2019 LCK Spring Split - Week 1 - Day 1
>
12 /
2 /
30
SANDBOX Gaming
ชนะ
2018 LCK Summer Split - 2
>
17 /
3 /
47
SANDBOX Gaming
ชนะ
2018 LCK Summer Split - 2
>
24 /
17 /
64
SANDBOX Gaming
ชนะ
2018 LCK Summer Split - 2
>
12 /
1 /
31
SANDBOX Gaming
แพ้
2018 LCK Summer Split - 2
>
11 /
20 /
28
bbq OLIVERS
ชนะ
2018 LCK Summer Split - 1
>
19 /
10 /
53
bbq OLIVERS
ชนะ
2018 LCK Summer Split - 1
>
5 /
8 /
11

การแข่งขันที่กำลังจะถึง

การแข่งขันที่กำลังจะถึง
ไม่มีข้อมูล
54
เล่นมาแล้ว
12.4 / 10.9 / 30.1
Kda เฉลี่ย
3.6
วอร์ดที่วาง / นาที
1.8
วอร์ดที่เคลียร์ / นาที
33:46
ระยะเวลาของเกม
70.4%
% การชนะหลังจาก เฟิร์ส บลัด
75.0%
% การชนะหลังจาก เฟิร์ส ดราก้อน

ทองนำหน้าเฉลี่ย

ฆ่าเฉลี่ย + ช่วยเหลือ

ตายเฉลี่ย