Crest Gaming Act

Crest Gaming Act

เกมล่าสุด
ไม่มีข้อมูล
การแข่งขันที่กำลังจะถึง
ไม่มีข้อมูล
1
เล่นมาแล้ว
0 / 0 / 0
Kda เฉลี่ย
0
วอร์ดที่วาง / นาที
0
วอร์ดที่เคลียร์ / นาที
0
ระยะเวลาของเกม
0%
% การชนะหลังจาก เฟิร์ส บลัด
0%
% การชนะหลังจาก เฟิร์ส ดราก้อน

รายชื่อ

ซัมมอนเนอร์ เล่นมาแล้ว
Nap
Nap
เลนบน
11
11
11
hachamecha
hachamecha
ป่า
11
11
11
Luna
Luna
เลนกลาง
11
11
11
Art
Art
ตัวทำดาเมจ
11
11
11
Grendel
Grendel
ซัพพอร์ต
10
10
10
Atyamomo
Atyamomo
เลนบน
1
1
1
Alps
Alps
เลนกลาง
0
0
0

ทองนำหน้าเฉลี่ย

ฆ่าเฉลี่ย + ช่วยเหลือ

ตายเฉลี่ย