ตารางและผลลัพธ์ Lcs

การแข่งขันที่กำลังจะถึง


เกมล่าสุด
OPL Split 2 2018
OPL Split 2 2018 - 1
Dire Wolves
Dire Wolves
3 - 1
กับ
The Chiefs Esports Club
The Chiefs Esports ClubThe Chiefs Esports Club
The Chiefs Esports Club
3 - 1
กับ
Legacy Esports
Legacy EsportsOrder
Order
1 - 3
กับ
Legacy Esports
Legacy EsportsLegacy Esports
Legacy Esports
3 - 0
กับ
Bombers
Bombers


OPL Split 2 2018
OPL Split 2 2018 - Week 10 - Day 2
Dire Wolves
Dire Wolves
2 - 1
กับ
Order
Order


The Chiefs Esports Club
The Chiefs Esports Club
2 - 0
กับ
Bombers
Bombers

OPL Split 2 2018
OPL Split 2 2018 - Week 10 - Day 1
MAMMOTH
MAMMOTH
0 - 2
กับ
Legacy Esports
Legacy Esports
Avant Gaming
Avant Gaming
2 - 1
กับ
Tectonic
Tectonic


OPL Split 2 2018
OPL Split 2 2018 - Week 9 - Day 2
MAMMOTH
MAMMOTH
1 - 2
กับ
Bombers
Bombers


Tectonic
Tectonic
0 - 2
กับ
Order
Order

OPL Split 2 2018
OPL Split 2 2018 - Week 9 - Day 1
The Chiefs Esports Club
The Chiefs Esports Club
2 - 0
กับ
Legacy Esports
Legacy Esports

Avant Gaming
Avant Gaming
0 - 2
กับ
Dire Wolves
Dire Wolves

OPL Split 2 2018
OPL Split 2 2018 - Week 8 - Day 2
Avant Gaming
Avant Gaming
1 - 2
กับ
Order
Order


MAMMOTH
MAMMOTH
0 - 2
กับ
The Chiefs Esports Club
The Chiefs Esports Club

OPL Split 2 2018
OPL Split 2 2018 - Week 8 - Day 1
Legacy Esports
Legacy Esports
2 - 1
กับ
Bombers
Bombers


Tectonic
Tectonic
0 - 2
กับ
Dire Wolves
Dire Wolves

OPL Split 2 2018
OPL Split 2 2018 - Week 7 - Day 2
Avant Gaming
Avant Gaming
0 - 2
กับ
The Chiefs Esports Club
The Chiefs Esports Club

Bombers
Bombers
2 - 0
กับ
Tectonic
Tectonic

OPL Split 2 2018
OPL Split 2 2018 - Week 7 - Day 1
Legacy Esports
Legacy Esports
0 - 2
กับ
Order
Order

Dire Wolves
Dire Wolves
2 - 0
กับ
MAMMOTH
MAMMOTH

OPL Split 2 2018
OPL Split 2 2018 - Week 6 - Day 2
The Chiefs Esports Club
The Chiefs Esports Club
2 - 0
กับ
Order
Order

Dire Wolves
Dire Wolves
2 - 1
กับ
Bombers
Bombers


OPL Split 2 2018
OPL Split 2 2018 - Week 6 - Day 1
Avant Gaming
Avant Gaming
1 - 2
กับ
MAMMOTH
MAMMOTH


Legacy Esports
Legacy Esports
2 - 0
กับ
Tectonic
Tectonic

OPL Split 2 2018
OPL Split 2 2018 - Week 5 - Day 2
Legacy Esports
Legacy Esports
0 - 2
กับ
Avant Gaming
Avant Gaming

Tectonic
Tectonic
0 - 2
กับ
MAMMOTH
MAMMOTH

OPL Split 2 2018
OPL Split 2 2018 - Week 5 - Day 1
Dire Wolves
Dire Wolves
2 - 0
กับ
The Chiefs Esports Club
The Chiefs Esports Club

Bombers
Bombers
0 - 2
กับ
Order
Order

OPL Split 2 2018
OPL Split 2 2018 - Week 4 - Day 2
Avant Gaming
Avant Gaming
0 - 2
กับ
Bombers
Bombers
MAMMOTH
MAMMOTH
1 - 2
กับ
Order
Order
OPL Split 2 2018
OPL Split 2 2018 - Week 4 - Day 1
Legacy Esports
Legacy Esports
0 - 2
กับ
Dire Wolves
Dire Wolves
Tectonic
Tectonic
2 - 0
กับ
The Chiefs Esports Club
The Chiefs Esports Club
OPL Split 2 2018
OPL Split 2 2018 - Week 3 - Day 2
Legacy Esports
Legacy Esports
2 - 1
กับ
MAMMOTH
MAMMOTH


Bombers
Bombers
1 - 2
กับ
The Chiefs Esports Club
The Chiefs Esports Club


OPL Split 2 2018
OPL Split 2 2018 - Week 3 - Day 1
Avant Gaming
Avant Gaming
0 - 2
กับ
Order
Order

Dire Wolves
Dire Wolves
2 - 0
กับ
Tectonic
Tectonic

OPL Split 2 2018
OPL Split 2 2018 - Week 2 - Day 2
Avant Gaming
Avant Gaming
1 - 2
กับ
Dire Wolves
Dire Wolves


Tectonic
Tectonic
2 - 0
กับ
Order
Order

OPL Split 2 2018
OPL Split 2 2018 - Week 2 - Day 1
Legacy Esports
Legacy Esports
2 - 1
กับ
Bombers
Bombers


MAMMOTH
MAMMOTH
0 - 2
กับ
The Chiefs Esports Club
The Chiefs Esports Club

OPL Split 2 2018
OPL Split 2 2018 - Week 1 - Day 2
Dire Wolves
Dire Wolves
2 - 1
กับ
Order
Order


Avant Gaming
Avant Gaming
2 - 1
กับ
Tectonic
Tectonic