ตารางและผลลัพธ์ Lcs

การแข่งขันที่กำลังจะถึง


เกมล่าสุด
OPL 2018 Split 1
OPL 2018 Split 1 - 1
Dire Wolves
Dire Wolves
3 - 2
กับ
The Chiefs Esports Club
The Chiefs Esports Club
The Chiefs Esports Club
The Chiefs Esports Club
3 - 1
กับ
Legacy Esports
Legacy EsportsOrder
Order
2 - 3
กับ
Legacy Esports
Legacy Esports
Avant Gaming
Avant Gaming
2 - 3
กับ
Legacy Esports
Legacy Esports
OPL 2018 Split 1
OPL 2018 Split 1 - Week 9 - Day 2
Sin Gaming
Sin Gaming
2 - 1
กับ
Tectonic
Tectonic


The Chiefs Esports Club
The Chiefs Esports Club
1 - 2
กับ
Order
Order


OPL 2018 Split 1
OPL 2018 Split 1 - Week 9 - Day 1
Avant Gaming
Avant Gaming
0 - 2
กับ
Dire Wolves
Dire Wolves

Legacy Esports
Legacy Esports
2 - 0
กับ
Bombers
Bombers

OPL 2018 Split 1
OPL 2018 Split 1 - Week 8 - Day 2
The Chiefs Esports Club
The Chiefs Esports Club
2 - 0
กับ
Bombers
Bombers

Tectonic
Tectonic
0 - 2
กับ
Dire Wolves
Dire Wolves

OPL 2018 Split 1
OPL 2018 Split 1 - Week 8 - Day 1
Sin Gaming
Sin Gaming
1 - 2
กับ
Avant Gaming
Avant Gaming


Legacy Esports
Legacy Esports
2 - 1
กับ
Order
Order


OPL 2018 Split 1
OPL 2018 Split 1 - Week 7 - Day 2
Order
Order
1 - 2
กับ
Dire Wolves
Dire Wolves


Legacy Esports
Legacy Esports
0 - 2
กับ
The Chiefs Esports Club
The Chiefs Esports Club

OPL 2018 Split 1
OPL 2018 Split 1 - Week 7 - Day 1
Bombers
Bombers
2 - 1
กับ
Sin Gaming
Sin Gaming


Tectonic
Tectonic
0 - 2
กับ
Avant Gaming
Avant Gaming

OPL 2018 Split 1
OPL 2018 Split 1 - Week 6 - Day 3
Tectonic
Tectonic
0 - 2
กับ
Bombers
Bombers

Sin Gaming
Sin Gaming
0 - 2
กับ
The Chiefs Esports Club
The Chiefs Esports Club

OPL 2018 Split 1
OPL 2018 Split 1 - Week 6 - Day 2
Legacy Esports
Legacy Esports
1 - 2
กับ
Dire Wolves
Dire Wolves


Avant Gaming
Avant Gaming
0 - 2
กับ
Order
Order

OPL 2018 Split 1
OPL 2018 Split 1 - Week 6 - Day 1
Sin Gaming
Sin Gaming
0 - 2
กับ
Order
Order

Tectonic
Tectonic
0 - 2
กับ
The Chiefs Esports Club
The Chiefs Esports Club

OPL 2018 Split 1
OPL 2018 Split 1 - Week 5 - Day 3
Legacy Esports
Legacy Esports
2 - 0
กับ
Tectonic
Tectonic

Sin Gaming
Sin Gaming
0 - 2
กับ
Dire Wolves
Dire Wolves

OPL 2018 Split 1
OPL 2018 Split 1 - Week 5 - Day 2
The Chiefs Esports Club
The Chiefs Esports Club
2 - 0
กับ
Avant Gaming
Avant Gaming

Bombers
Bombers
0 - 2
กับ
Order
Order

OPL 2018 Split 1
OPL 2018 Split 1 - Week 5 - Day 1
Bombers
Bombers
0 - 2
กับ
Dire Wolves
Dire Wolves

Legacy Esports
Legacy Esports
1 - 2
กับ
Avant Gaming
Avant Gaming


OPL 2018 Split 1
OPL 2018 Split 1 - Week 4 - Day 2
Order
Order
1 - 2
กับ
Dire Wolves
Dire Wolves


Sin Gaming
Sin Gaming
2 - 1
กับ
Bombers
Bombers


OPL 2018 Split 1
OPL 2018 Split 1 - Week 4 - Day 1
Legacy Esports
Legacy Esports
1 - 2
กับ
The Chiefs Esports Club
The Chiefs Esports Club


Tectonic
Tectonic
1 - 2
กับ
Avant Gaming
Avant Gaming


OPL 2018 Split 1
OPL 2018 Split 1 - Week 3 - Day 2
Bombers
Bombers
0 - 2
กับ
Dire Wolves
Dire Wolves

Legacy Esports
Legacy Esports
0 - 2
กับ
Avant Gaming
Avant Gaming

OPL 2018 Split 1
OPL 2018 Split 1 - Week 3 - Day 1
Order
Order
2 - 0
กับ
Sin Gaming
Sin Gaming

The Chiefs Esports Club
The Chiefs Esports Club
2 - 0
กับ
Tectonic
Tectonic

OPL 2018 Split 1
OPL 2018 Split 1 - Week 2 - Day 2
Legacy Esports
Legacy Esports
2 - 0
กับ
Tectonic
Tectonic

Sin Gaming
Sin Gaming
0 - 2
กับ
Dire Wolves
Dire Wolves

OPL 2018 Split 1
OPL 2018 Split 1 - Week 2 - Day 1
The Chiefs Esports Club
The Chiefs Esports Club
2 - 0
กับ
Avant Gaming
Avant Gaming

Order
Order
2 - 0
กับ
Bombers
Bombers

OPL 2018 Split 1
OPL 2018 Split 1 - Week 1 - Day 2
Avant Gaming
Avant Gaming
2 - 0
กับ
Bombers
Bombers

Legacy Esports
Legacy Esports
2 - 0
กับ
Sin Gaming
Sin Gaming