ตารางและผลลัพธ์ Lcs

การแข่งขันที่กำลังจะถึง


เกมล่าสุด
OPL 2017 Split 1
OPL 2017 Split 1 - Sub Block 10
Dire Wolves
Dire Wolves
3 - 1
กับ
Legacy Esports
Legacy EsportsOPL 2017 Split 1
OPL 2017 Split 1 - Sub Block 1
Legacy Esports
Legacy Esports
3 - 2
กับ
Sin Gaming
Sin Gaming
OPL 2017 Split 1
OPL 2017 Split 1 - Sub Block 6
The Chiefs Esports Club
The Chiefs Esports Club
2 - 3
กับ
Sin Gaming
Sin Gaming
OPL 2017 Split 1
OPL 2017 Split 1 - Sub Block 5
Sin Gaming
Sin Gaming
3 - 2
กับ
Avant Gaming
Avant Gaming
OPL 2017 Split 1
OPL 2017 Split 1 - Week 10 - Day 2
Abyss eSports Club
Abyss eSports Club
0 - 2
กับ
Legacy Esports
Legacy Esports

Dire Wolves
Dire Wolves
2 - 0
กับ
Exile5
Exile5

OPL 2017 Split 1
OPL 2017 Split 1 - Week 10 - Day 1
Sin Gaming
Sin Gaming
1 - 2
กับ
Avant Gaming
Avant Gaming


The Chiefs Esports Club
The Chiefs Esports Club
2 - 0
กับ
TM
TM

OPL 2017 Split 1
OPL 2017 Split 1 - Week 9 - Day 2
TM
TM
2 - 1
กับ
Exile5
Exile5


Sin Gaming
Sin Gaming
2 - 0
กับ
Abyss eSports Club
Abyss eSports Club

OPL 2017 Split 1
OPL 2017 Split 1 - Week 9 - Day 1
Dire Wolves
Dire Wolves
2 - 0
กับ
The Chiefs Esports Club
The Chiefs Esports Club

Avant Gaming
Avant Gaming
0 - 2
กับ
Legacy Esports
Legacy Esports

OPL 2017 Split 1
OPL 2017 Split 1 - Week 8 - Day 2
Abyss eSports Club
Abyss eSports Club
1 - 2
กับ
Avant Gaming
Avant Gaming


Exile5
Exile5
0 - 2
กับ
The Chiefs Esports Club
The Chiefs Esports Club

OPL 2017 Split 1
OPL 2017 Split 1 - Week 8 - Day 1
Legacy Esports
Legacy Esports
0 - 2
กับ
Sin Gaming
Sin Gaming

Dire Wolves
Dire Wolves
2 - 0
กับ
TM
TM

OPL 2017 Split 1
OPL 2017 Split 1 - Week 7 - Day 2
Dire Wolves
Dire Wolves
2 - 0
กับ
Avant Gaming
Avant Gaming
Legacy Esports
Legacy Esports
2 - 0
กับ
TM
TM
OPL 2017 Split 1
OPL 2017 Split 1 - Week 7 - Day 1
Exile5
Exile5
1 - 2
กับ
Abyss eSports Club
Abyss eSports Club
Sin Gaming
Sin Gaming
1 - 2
กับ
The Chiefs Esports Club
The Chiefs Esports Club
OPL 2017 Split 1
OPL 2017 Split 1 - Week 6 - Day 2
Legacy Esports
Legacy Esports
2 - 0
กับ
The Chiefs Esports Club
The Chiefs Esports Club

TM
TM
1 - 2
กับ
Avant Gaming
Avant Gaming
OPL 2017 Split 1
OPL 2017 Split 1 - Week 6 - Day 1
Exile5
Exile5
0 - 2
กับ
Sin Gaming
Sin Gaming
Dire Wolves
Dire Wolves
2 - 0
กับ
Abyss eSports Club
Abyss eSports Club
OPL 2017 Split 1
OPL 2017 Split 1 - Week 5 - Day 2
Dire Wolves
Dire Wolves
2 - 1
กับ
Sin Gaming
Sin Gaming
Legacy Esports
Legacy Esports
2 - 0
กับ
Exile5
Exile5
OPL 2017 Split 1
OPL 2017 Split 1 - Week 5 - Day 1
Avant Gaming
Avant Gaming
0 - 2
กับ
The Chiefs Esports Club
The Chiefs Esports Club
TM
TM
1 - 2
กับ
Abyss eSports Club
Abyss eSports Club
OPL 2017 Split 1
OPL 2017 Split 1 - Week 4 - Day 2
Abyss eSports Club
Abyss eSports Club
0 - 2
กับ
The Chiefs Esports Club
The Chiefs Esports Club
Sin Gaming
Sin Gaming
1 - 2
กับ
TM
TM


OPL 2017 Split 1
OPL 2017 Split 1 - Week 4 - Day 1
Legacy Esports
Legacy Esports
2 - 1
กับ
Dire Wolves
Dire Wolves
Exile5
Exile5
0 - 2
กับ
Avant Gaming
Avant Gaming
OPL 2017 Split 1
OPL 2017 Split 1 - Week 3 - Day 2
Dire Wolves
Dire Wolves
2 - 0
กับ
TM
TM

The Chiefs Esports Club
The Chiefs Esports Club
2 - 0
กับ
Exile5
Exile5

OPL 2017 Split 1
OPL 2017 Split 1 - Week 3 - Day 1
Abyss eSports Club
Abyss eSports Club
0 - 2
กับ
Avant Gaming
Avant Gaming
Sin Gaming
Sin Gaming
2 - 1
กับ
Legacy Esports
Legacy Esports