ตารางและผลลัพธ์ Lcs

การแข่งขันที่กำลังจะถึง


เกมล่าสุด
OPL 2016 Summer Split
OPL 2016 Summer Split - 1
Legacy Esports
Legacy Esports
0 - 3
กับ
The Chiefs Esports Club
The Chiefs Esports Club


OPL 2016 Summer Split
OPL 2016 Summer Split - 2
Dire Wolves
Dire Wolves
0 - 3
กับ
The Chiefs Esports Club
The Chiefs Esports Club
OPL 2016 Summer Split
OPL 2016 Summer Split - 1
Legacy Esports
Legacy Esports
3 - 0
กับ
Avant Gaming
Avant Gaming
OPL 2016 Summer Split
OPL 2016 Summer Split - Week 10 - Day 2
Dire Wolves
Dire Wolves
2 - 0
กับ
Legacy Esports
Legacy Esports

TM
TM
2 - 1
กับ
Sin Gaming
Sin Gaming


OPL 2016 Summer Split
OPL 2016 Summer Split - Week 10 - Day 1
The Chiefs Esports Club
The Chiefs Esports Club
2 - 1
กับ
Avant Gaming
Avant Gaming


Abyss eSports Club
Abyss eSports Club
2 - 0
กับ
Hellions e-Sports Club
Hellions e-Sports Club

OPL 2016 Summer Split
OPL 2016 Summer Split - Week 9 - Day 2
Sin Gaming
Sin Gaming
0 - 2
กับ
The Chiefs Esports Club
The Chiefs Esports Club

Dire Wolves
Dire Wolves
2 - 0
กับ
Hellions e-Sports Club
Hellions e-Sports Club

OPL 2016 Summer Split
OPL 2016 Summer Split - Week 9 - Day 1
TM
TM
2 - 1
กับ
Avant Gaming
Avant Gaming


Legacy Esports
Legacy Esports
2 - 0
กับ
Abyss eSports Club
Abyss eSports Club

OPL 2016 Summer Split
OPL 2016 Summer Split - Week 8 - Day 2
TM
TM
0 - 2
กับ
The Chiefs Esports Club
The Chiefs Esports Club

Sin Gaming
Sin Gaming
1 - 2
กับ
Avant Gaming
Avant Gaming


OPL 2016 Summer Split
OPL 2016 Summer Split - Week 8 - Day 1
Hellions e-Sports Club
Hellions e-Sports Club
0 - 2
กับ
Legacy Esports
Legacy Esports

Dire Wolves
Dire Wolves
0 - 2
กับ
Abyss eSports Club
Abyss eSports Club

OPL 2016 Summer Split
OPL 2016 Summer Split - Week 7 - Day 3
The Chiefs Esports Club
The Chiefs Esports Club
0 - 2
กับ
Abyss eSports Club
Abyss eSports Club

TM
TM
2 - 0
กับ
Hellions e-Sports Club
Hellions e-Sports Club

OPL 2016 Summer Split
OPL 2016 Summer Split - Week 7 - Day 2
Sin Gaming
Sin Gaming
1 - 2
กับ
Legacy Esports
Legacy Esports


Hellions e-Sports Club
Hellions e-Sports Club
0 - 2
กับ
Avant Gaming
Avant Gaming

OPL 2016 Summer Split
OPL 2016 Summer Split - Week 7 - Day 1
Dire Wolves
Dire Wolves
2 - 1
กับ
The Chiefs Esports Club
The Chiefs Esports Club


TM
TM
1 - 2
กับ
Abyss eSports Club
Abyss eSports Club


OPL 2016 Summer Split
OPL 2016 Summer Split - Week 6 - Day 2
Legacy Esports
Legacy Esports
2 - 1
กับ
The Chiefs Esports Club
The Chiefs Esports Club


Abyss eSports Club
Abyss eSports Club
1 - 2
กับ
Avant Gaming
Avant Gaming

OPL 2016 Summer Split
OPL 2016 Summer Split - Week 6 - Day 1
Sin Gaming
Sin Gaming
2 - 0
กับ
Hellions e-Sports Club
Hellions e-Sports Club

TM
TM
0 - 2
กับ
Dire Wolves
Dire Wolves

OPL 2016 Summer Split
OPL 2016 Summer Split - Week 5 - Day 2
Sin Gaming
Sin Gaming
2 - 1
กับ
Abyss eSports Club
Abyss eSports Club


TM
TM
1 - 2
กับ
Legacy Esports
Legacy Esports


OPL 2016 Summer Split
OPL 2016 Summer Split - Week 5 - Day 1
Dire Wolves
Dire Wolves
2 - 1
กับ
Avant Gaming
Avant Gaming
Hellions e-Sports Club
Hellions e-Sports Club
0 - 2
กับ
The Chiefs Esports Club
The Chiefs Esports Club

OPL 2016 Summer Split
OPL 2016 Summer Split - Week 4 - Day 1
Sin Gaming
Sin Gaming
1 - 2
กับ
Dire Wolves
Dire Wolves


Legacy Esports
Legacy Esports
1 - 2
กับ
Avant Gaming
Avant Gaming


OPL 2016 Summer Split
OPL 2016 Summer Split - Week 3 - Day 2
Avant Gaming
Avant Gaming
1 - 2
กับ
The Chiefs Esports Club
The Chiefs Esports Club


Hellions e-Sports Club
Hellions e-Sports Club
0 - 2
กับ
Dire Wolves
Dire Wolves

OPL 2016 Summer Split
OPL 2016 Summer Split - Week 3 - Day 1
Abyss eSports Club
Abyss eSports Club
1 - 2
กับ
Legacy Esports
Legacy Esports


TM
TM
2 - 1
กับ
Sin Gaming
Sin Gaming


OPL 2016 Summer Split
OPL 2016 Summer Split - Week 2 - Day 2
Avant Gaming
Avant Gaming
2 - 0
กับ
Sin Gaming
Sin Gaming

TM
TM
0 - 2
กับ
The Chiefs Esports Club
The Chiefs Esports Club