ตารางและผลลัพธ์ Lcs

การแข่งขันที่กำลังจะถึง


เกมล่าสุด
LMS 2016 Summer Split
LMS 2016 Summer Split - 2
WAYI SPIDER
WAYI SPIDER
3 - 1
กับ
NonHK
NonHKLMS 2016 Summer Split
LMS 2016 Summer Split - 1
eXtreme Gamers
eXtreme Gamers
3 - 1
กับ
WingsOflibeRty
WingsOflibeRtyahq e-Sports Club
ahq e-Sports Club
3 - 0
กับ
Machi Esports
Machi Esports


CTBC J Team
CTBC J Team
2 - 3
กับ
Machi Esports
Machi Esports
ahq e-Sports Club
ahq e-Sports Club
3 - 0
กับ
Hong Kong Attitude
Hong Kong Attitude


CTBC J Team
CTBC J Team
0 - 3
กับ
Flash Wolves
Flash Wolves


Flash Wolves
Flash Wolves
3 - 2
กับ
ahq e-Sports Club
ahq e-Sports Club
ahq e-Sports Club
ahq e-Sports Club
3 - 0
กับ
Hong Kong Attitude
Hong Kong Attitude


LMS 2016 Summer Split
LMS 2016 Summer Split - Week 8 - Day 3
CTBC J Team
CTBC J Team
1 - 1
กับ
Hong Kong Attitude
Hong Kong Attitude
Machi Esports
Machi Esports
0 - 2
กับ
Flash Wolves
Flash Wolves

eXtreme Gamers
eXtreme Gamers
1 - 1
กับ
WAYI SPIDER
WAYI SPIDER

LMS 2016 Summer Split
LMS 2016 Summer Split - Week 8 - Day 2
ahq e-Sports Club
ahq e-Sports Club
1 - 1
กับ
Flash Wolves
Flash Wolves

Hong Kong Attitude
Hong Kong Attitude
1 - 1
กับ
Fire Ball
Fire Ball

Machi Esports
Machi Esports
1 - 1
กับ
WAYI SPIDER
WAYI SPIDER

LMS 2016 Summer Split
LMS 2016 Summer Split - Week 8 - Day 1
CTBC J Team
CTBC J Team
1 - 1
กับ
ahq e-Sports Club
ahq e-Sports Club

Fire Ball
Fire Ball
0 - 2
กับ
eXtreme Gamers
eXtreme Gamers

LMS 2016 Summer Split
LMS 2016 Summer Split - Week 7 - Day 3
ahq e-Sports Club
ahq e-Sports Club
2 - 0
กับ
Machi Esports
Machi Esports

CTBC J Team
CTBC J Team
2 - 0
กับ
Fire Ball
Fire Ball

eXtreme Gamers
eXtreme Gamers
0 - 2
กับ
Hong Kong Attitude
Hong Kong Attitude

LMS 2016 Summer Split
LMS 2016 Summer Split - Week 7 - Day 2
eXtreme Gamers
eXtreme Gamers
0 - 2
กับ
Flash Wolves
Flash Wolves

Hong Kong Attitude
Hong Kong Attitude
2 - 0
กับ
Machi Esports
Machi Esports

WAYI SPIDER
WAYI SPIDER
0 - 2
กับ
CTBC J Team
CTBC J Team

LMS 2016 Summer Split
LMS 2016 Summer Split - Week 7 - Day 1
WAYI SPIDER
WAYI SPIDER
0 - 2
กับ
Flash Wolves
Flash Wolves

Fire Ball
Fire Ball
1 - 1
กับ
ahq e-Sports Club
ahq e-Sports Club

LMS 2016 Summer Split
LMS 2016 Summer Split - Week 6 - Day 3
ahq e-Sports Club
ahq e-Sports Club
2 - 0
กับ
eXtreme Gamers
eXtreme Gamers

WAYI SPIDER
WAYI SPIDER
1 - 1
กับ
Hong Kong Attitude
Hong Kong Attitude

Fire Ball
Fire Ball
1 - 1
กับ
Machi Esports
Machi Esports

LMS 2016 Summer Split
LMS 2016 Summer Split - Week 6 - Day 2
Flash Wolves
Flash Wolves
1 - 1
กับ
Hong Kong Attitude
Hong Kong Attitude

ahq e-Sports Club
ahq e-Sports Club
2 - 0
กับ
WAYI SPIDER
WAYI SPIDER

eXtreme Gamers
eXtreme Gamers
0 - 2
กับ
CTBC J Team
CTBC J Team

LMS 2016 Summer Split
LMS 2016 Summer Split - Week 6 - Day 1
Flash Wolves
Flash Wolves
2 - 0
กับ
Fire Ball
Fire Ball

Machi Esports
Machi Esports
0 - 2
กับ
CTBC J Team
CTBC J Team

LMS 2016 Summer Split
LMS 2016 Summer Split - Week 5 - Day 3
Flash Wolves
Flash Wolves
1 - 1
กับ
CTBC J Team
CTBC J Team

Machi Esports
Machi Esports
1 - 1
กับ
eXtreme Gamers
eXtreme Gamers

WAYI SPIDER
WAYI SPIDER
0 - 2
กับ
Fire Ball
Fire Ball

LMS 2016 Summer Split
LMS 2016 Summer Split - Week 5 - Day 2
Hong Kong Attitude
Hong Kong Attitude
0 - 2
กับ
ahq e-Sports Club
ahq e-Sports Club
Machi Esports
Machi Esports
1 - 1
กับ
Fire Ball
Fire Ball

CTBC J Team
CTBC J Team
2 - 0
กับ
Flash Wolves
Flash Wolves

LMS 2016 Summer Split
LMS 2016 Summer Split - Week 5 - Day 1
Hong Kong Attitude
Hong Kong Attitude
2 - 0
กับ
WAYI SPIDER
WAYI SPIDER

eXtreme Gamers
eXtreme Gamers
0 - 2
กับ
ahq e-Sports Club
ahq e-Sports Club

LMS 2016 Summer Split
LMS 2016 Summer Split - Week 4 - Day 3
Flash Wolves
Flash Wolves
2 - 0
กับ
Machi Esports
Machi Esports

Fire Ball
Fire Ball
0 - 2
กับ
CTBC J Team
CTBC J Team

LMS 2016 Summer Split
LMS 2016 Summer Split - Week 4 - Day 2
ahq e-Sports Club
ahq e-Sports Club
2 - 0
กับ
Hong Kong Attitude
Hong Kong Attitude

WAYI SPIDER
WAYI SPIDER
0 - 2
กับ
eXtreme Gamers
eXtreme Gamers

LMS 2016 Summer Split
LMS 2016 Summer Split - Week 4 - Day 1
Fire Ball
Fire Ball
1 - 1
กับ
Hong Kong Attitude
Hong Kong Attitude

ahq e-Sports Club
ahq e-Sports Club
0 - 2
กับ
CTBC J Team
CTBC J Team

LMS 2016 Summer Split
LMS 2016 Summer Split - Week 3 - Day 3
Hong Kong Attitude
Hong Kong Attitude
0 - 2
กับ
Flash Wolves
Flash Wolves

Machi Esports
Machi Esports
0 - 2
กับ
ahq e-Sports Club
ahq e-Sports Club

LMS 2016 Summer Split
LMS 2016 Summer Split - Week 3 - Day 2
Flash Wolves
Flash Wolves
2 - 0
กับ
eXtreme Gamers
eXtreme Gamers

CTBC J Team
CTBC J Team
2 - 0
กับ
WAYI SPIDER
WAYI SPIDER

LMS 2016 Summer Split
LMS 2016 Summer Split - Week 3 - Day 1
eXtreme Gamers
eXtreme Gamers
0 - 2
กับ
Fire Ball
Fire Ball

WAYI SPIDER
WAYI SPIDER
0 - 2
กับ
Machi Esports
Machi Esports