ตารางและผลลัพธ์ Lcsการแข่งขันที่กำลังจะถึง

เกมล่าสุด
LJL 2018 Summer Split
LJL 2018 Summer Split - 1
DetonatioN FocusMe
DetonatioN FocusMe
3 - 1
กับ
Unsold Stuff Gaming
Unsold Stuff GamingLJL 2018 Summer Split
LJL 2018 Summer Split - 2
V3 Esports
V3 Esports
3 - 0
กับ
AKIHABARA ENCOUNT
AKIHABARA ENCOUNT
LJL 2018 Summer Split
LJL 2018 Summer Split - 1
Crest Gaming Act
Crest Gaming Act
3 - 0
กับ
BowQen Blackbucks
BowQen Blackbucks
LJL 2018 Summer Split
LJL 2018 Summer Split - semifinals
Unsold Stuff Gaming
Unsold Stuff Gaming
3 - 0
กับ
PENTAGRAM
PENTAGRAM


LJL 2018 Summer Split
LJL 2018 Summer Split - Round 10 - Day 1
Crest Gaming Act
Crest Gaming Act
2 - 0
กับ
V3 Esports
V3 Esports
PENTAGRAM
PENTAGRAM
2 - 0
กับ
Burning Core
Burning Core
DetonatioN FocusMe
DetonatioN FocusMe
2 - 0
กับ
Unsold Stuff Gaming
Unsold Stuff Gaming

LJL 2018 Summer Split
LJL 2018 Summer Split - Round 9 - Day 1
Burning Core
Burning Core
2 - 1
กับ
Crest Gaming Act
Crest Gaming Act
Unsold Stuff Gaming
Unsold Stuff Gaming
2 - 1
กับ
PENTAGRAM
PENTAGRAM


V3 Esports
V3 Esports
0 - 2
กับ
DetonatioN FocusMe
DetonatioN FocusMe
LJL 2018 Summer Split
LJL 2018 Summer Split - Round 8 - Day 1
V3 Esports
V3 Esports
1 - 2
กับ
Unsold Stuff Gaming
Unsold Stuff Gaming
PENTAGRAM
PENTAGRAM
1 - 2
กับ
Crest Gaming Act
Crest Gaming Act
DetonatioN FocusMe
DetonatioN FocusMe
2 - 0
กับ
Burning Core
Burning Core
LJL 2018 Summer Split
LJL 2018 Summer Split - Round 7 - Day 1
V3 Esports
V3 Esports
2 - 1
กับ
PENTAGRAM
PENTAGRAM
Crest Gaming Act
Crest Gaming Act
0 - 2
กับ
DetonatioN FocusMe
DetonatioN FocusMe
Burning Core
Burning Core
1 - 2
กับ
Unsold Stuff Gaming
Unsold Stuff Gaming
LJL 2018 Summer Split
LJL 2018 Summer Split - Round 6 - Day 2
DetonatioN FocusMe
DetonatioN FocusMe
2 - 0
กับ
PENTAGRAM
PENTAGRAM
Unsold Stuff Gaming
Unsold Stuff Gaming
2 - 1
กับ
Crest Gaming Act
Crest Gaming Act
LJL 2018 Summer Split
LJL 2018 Summer Split - Round 6 - Day 1
V3 Esports
V3 Esports
1 - 2
กับ
Burning Core
Burning Core
LJL 2018 Summer Split
LJL 2018 Summer Split - Round 5 - Day 1
Unsold Stuff Gaming
Unsold Stuff Gaming
2 - 1
กับ
DetonatioN FocusMe
DetonatioN FocusMe
Burning Core
Burning Core
1 - 2
กับ
PENTAGRAM
PENTAGRAM
V3 Esports
V3 Esports
2 - 0
กับ
Crest Gaming Act
Crest Gaming Act
LJL 2018 Summer Split
LJL 2018 Summer Split - Round 4 - Day 1
Crest Gaming Act
Crest Gaming Act
2 - 1
กับ
Burning Core
Burning Core
DetonatioN FocusMe
DetonatioN FocusMe
2 - 0
กับ
V3 Esports
V3 Esports
PENTAGRAM
PENTAGRAM
2 - 0
กับ
Unsold Stuff Gaming
Unsold Stuff Gaming
LJL 2018 Summer Split
LJL 2018 Summer Split - Round 3 - Day 2
Burning Core
Burning Core
0 - 2
กับ
DetonatioN FocusMe
DetonatioN FocusMe
LJL 2018 Summer Split
LJL 2018 Summer Split - Round 3 - Day 1
Crest Gaming Act
Crest Gaming Act
0 - 2
กับ
PENTAGRAM
PENTAGRAM
LJL 2018 Summer Split
LJL 2018 Summer Split - Round 3 - Day 2
Unsold Stuff Gaming
Unsold Stuff Gaming
0 - 2
กับ
V3 Esports
V3 Esports
LJL 2018 Summer Split
LJL 2018 Summer Split - Round 2 - Day 1
DetonatioN FocusMe
DetonatioN FocusMe
2 - 0
กับ
Crest Gaming Act
Crest Gaming Act
PENTAGRAM
PENTAGRAM
2 - 1
กับ
V3 Esports
V3 Esports
Unsold Stuff Gaming
Unsold Stuff Gaming
1 - 2
กับ
Burning Core
Burning Core
LJL 2018 Summer Split
LJL 2018 Summer Split - Round 1 - Day 1
PENTAGRAM
PENTAGRAM
0 - 2
กับ
DetonatioN FocusMe
DetonatioN FocusMe

Crest Gaming Act
Crest Gaming Act
1 - 2
กับ
Unsold Stuff Gaming
Unsold Stuff Gaming
Burning Core
Burning Core
2 - 1
กับ
V3 Esports
V3 Esports