ตารางและผลลัพธ์ Lcsการแข่งขันที่กำลังจะถึง

เกมล่าสุด
LJL 2018 Spring Split
LJL 2018 Spring Split - FINALS
DetonatioN FocusMe
DetonatioN FocusMe
0 - 3
กับ
PENTAGRAM
PENTAGRAM


LJL 2018 Spring Split
LJL 2018 Spring Split - SEMIFINAL
PENTAGRAM
PENTAGRAM
3 - 1
กับ
Unsold Stuff Gaming
Unsold Stuff Gaming
LJL 2018 Spring Split
LJL 2018 Spring Split - 2
Rascal Jester
Rascal Jester
1 - 3
กับ
SCARZ Burning Core
SCARZ Burning Core
LJL 2018 Spring Split
LJL 2018 Spring Split - 1
7th heaven
7th heaven
1 - 3
กับ
Crest Gaming Act
Crest Gaming Act
LJL 2018 Spring Split
LJL 2018 Spring Split - Round 10 - Day 2
7th heaven
7th heaven
2 - 1
กับ
V3 Esports
V3 Esports
DetonatioN FocusMe
DetonatioN FocusMe
2 - 1
กับ
Unsold Stuff Gaming
Unsold Stuff Gaming
LJL 2018 Spring Split
LJL 2018 Spring Split - Round 10 - Day 1
PENTAGRAM
PENTAGRAM
2 - 0
กับ
Rascal Jester
Rascal Jester
LJL 2018 Spring Split
LJL 2018 Spring Split - Round 9 - Day 2
Rascal Jester
Rascal Jester
2 - 1
กับ
7th heaven
7th heaven
Unsold Stuff Gaming
Unsold Stuff Gaming
0 - 2
กับ
PENTAGRAM
PENTAGRAM
LJL 2018 Spring Split
LJL 2018 Spring Split - Round 9 - Day 1
V3 Esports
V3 Esports
0 - 2
กับ
DetonatioN FocusMe
DetonatioN FocusMe
LJL 2018 Spring Split
LJL 2018 Spring Split - Round 8 - Day 1
V3 Esports
V3 Esports
0 - 2
กับ
Unsold Stuff Gaming
Unsold Stuff Gaming
PENTAGRAM
PENTAGRAM
2 - 0
กับ
7th heaven
7th heaven
DetonatioN FocusMe
DetonatioN FocusMe
2 - 0
กับ
Rascal Jester
Rascal Jester
LJL 2018 Spring Split
LJL 2018 Spring Split - Round 7 - Day 1
DetonatioN FocusMe
DetonatioN FocusMe
2 - 1
กับ
PENTAGRAM
PENTAGRAM
Rascal Jester
Rascal Jester
1 - 2
กับ
V3 Esports
V3 Esports
Unsold Stuff Gaming
Unsold Stuff Gaming
2 - 1
กับ
7th heaven
7th heaven
LJL 2018 Spring Split
LJL 2018 Spring Split - Round 6 - Day 2
V3 Esports
V3 Esports
1 - 2
กับ
PENTAGRAM
PENTAGRAM
7th heaven
7th heaven
0 - 2
กับ
DetonatioN FocusMe
DetonatioN FocusMe
LJL 2018 Spring Split
LJL 2018 Spring Split - Round 6 - Day 1
Rascal Jester
Rascal Jester
0 - 2
กับ
Unsold Stuff Gaming
Unsold Stuff Gaming
LJL 2018 Spring Split
LJL 2018 Spring Split - Round 5 - Day 1
Unsold Stuff Gaming
Unsold Stuff Gaming
0 - 2
กับ
DetonatioN FocusMe
DetonatioN FocusMe
Rascal Jester
Rascal Jester
1 - 2
กับ
PENTAGRAM
PENTAGRAM
V3 Esports
V3 Esports
2 - 0
กับ
7th heaven
7th heaven
LJL 2018 Spring Split
LJL 2018 Spring Split - Round 4 - Day 1
7th heaven
7th heaven
1 - 2
กับ
Rascal Jester
Rascal Jester
PENTAGRAM
PENTAGRAM
1 - 2
กับ
Unsold Stuff Gaming
Unsold Stuff Gaming
DetonatioN FocusMe
DetonatioN FocusMe
2 - 0
กับ
V3 Esports
V3 Esports
LJL 2018 Spring Split
LJL 2018 Spring Split - Round 3 - Day 2
Rascal Jester
Rascal Jester
0 - 2
กับ
DetonatioN FocusMe
DetonatioN FocusMe
Unsold Stuff Gaming
Unsold Stuff Gaming
1 - 2
กับ
V3 Esports
V3 Esports
LJL 2018 Spring Split
LJL 2018 Spring Split - Round 3 - Day 1
7th heaven
7th heaven
2 - 0
กับ
PENTAGRAM
PENTAGRAM
LJL 2018 Spring Split
LJL 2018 Spring Split - Round 2 - Day 2
PENTAGRAM
PENTAGRAM
0 - 2
กับ
DetonatioN FocusMe
DetonatioN FocusMe
7th heaven
7th heaven
0 - 2
กับ
Unsold Stuff Gaming
Unsold Stuff Gaming
LJL 2018 Spring Split
LJL 2018 Spring Split - Round 2 - Day 1
V3 Esports
V3 Esports
1 - 2
กับ
Rascal Jester
Rascal Jester
LJL 2018 Spring Split
LJL 2018 Spring Split - Round 1 - Day 2
DetonatioN FocusMe
DetonatioN FocusMe
2 - 1
กับ
7th heaven
7th heaven
Unsold Stuff Gaming
Unsold Stuff Gaming
2 - 0
กับ
Rascal Jester
Rascal Jester
LJL 2018 Spring Split
LJL 2018 Spring Split - Round 1 - Day 1
PENTAGRAM
PENTAGRAM
2 - 1
กับ
V3 Esports
V3 Esports