ตารางและผลลัพธ์ Lcs

การแข่งขันที่กำลังจะถึง


เกมล่าสุด
League of Legends: League of Origin
League of Legends: League of Origin - 1
Team NSW
Team NSW
1 - 3
กับ
Team VIC
Team VIC
Team NZ
Team NZ
1 - 2
กับ
Team VIC
Team VIC
League of Legends: League of Origin
League of Legends: League of Origin - Round 1 - Day 1
Team NSW
Team NSW
1 - 0
กับ
Team NZ
Team NZ
Team NZ
Team NZ
1 - 0
กับ
Team VIC
Team VIC
Team VIC
Team VIC
0 - 1
กับ
Team NSW
Team NSW
Team NZ
Team NZ
1 - 0
กับ
Team QLD
Team QLD
Team VIC
Team VIC
1 - 0
กับ
Team QLD
Team QLD
Team NSW
Team NSW
0 - 1
กับ
Team NZ
Team NZ
Team VIC
Team VIC
1 - 0
กับ
Team NZ
Team NZ
Team NSW
Team NSW
1 - 0
กับ
Team QLD
Team QLD