ตารางและผลลัพธ์ Lcs

การแข่งขันที่กำลังจะถึง


เกมล่าสุด
LCK 2017 Summer Split
LCK 2017 Summer Split - 3
bbq OLIVERS
bbq OLIVERS
3 - 0
กับ
CJ Entus
CJ Entus


LCK 2017 Summer Split
LCK 2017 Summer Split - 2
bbq OLIVERS
bbq OLIVERS
1 - 3
กับ
KONGDOO MONSTER
KONGDOO MONSTERLCK 2017 Summer Split
LCK 2017 Summer Split - 1
Ever8 Winners
Ever8 Winners
1 - 2
กับ
CJ Entus
CJ Entus


Ever8 Winners
Ever8 Winners
1 - 2
กับ
KONGDOO MONSTER
KONGDOO MONSTER


bbq OLIVERS
bbq OLIVERS
2 - 1
กับ
CJ Entus
CJ Entus


LCK 2017 Summer Split
LCK 2017 Summer Split - 3
kt Rolster
kt Rolster
0 - 3
กับ
Samsung Galaxy
Samsung Galaxy


LCK 2017 Summer Split
LCK 2017 Summer Split - 2
Samsung Galaxy
Samsung Galaxy
3 - 2
กับ
Afreeca Freecs
Afreeca Freecs
LCK 2017 Summer Split
LCK 2017 Summer Split - 1
Afreeca Freecs
Afreeca Freecs
3 - 2
กับ
MVP
MVP
LCK 2017 Summer Split
LCK 2017 Summer Split - block
Longzhu Gaming
Longzhu Gaming
3 - 1
กับ
SK telecom T1
SK telecom T1kt Rolster
kt Rolster
2 - 3
กับ
SK telecom T1
SK telecom T1
Samsung Galaxy
Samsung Galaxy
0 - 3
กับ
SK telecom T1
SK telecom T1


SK telecom T1
SK telecom T1
2 - 0
กับ
Afreeca Freecs
Afreeca Freecs

LCK 2017 Summer Split
LCK 2017 Summer Split - Week 9 - 5
Longzhu Gaming
Longzhu Gaming
2 - 0
กับ
Samsung Galaxy
Samsung Galaxy

SK telecom T1
SK telecom T1
2 - 1
กับ
bbq OLIVERS
bbq OLIVERS


LCK 2017 Summer Split
LCK 2017 Summer Split - Week 9 - 4
Afreeca Freecs
Afreeca Freecs
2 - 0
กับ
Jin Air Greenwings
Jin Air Greenwings

MVP
MVP
0 - 2
กับ
Ever8 Winners
Ever8 Winners

LCK 2017 Summer Split
LCK 2017 Summer Split - Week 9 - 3
ROX Tigers
ROX Tigers
2 - 1
กับ
bbq OLIVERS
bbq OLIVERS


SK telecom T1
SK telecom T1
2 - 1
กับ
kt Rolster
kt Rolster


LCK 2017 Summer Split
LCK 2017 Summer Split - Week 9 - 2
MVP
MVP
2 - 1
กับ
Afreeca Freecs
Afreeca Freecs


Ever8 Winners
Ever8 Winners
0 - 2
กับ
Jin Air Greenwings
Jin Air Greenwings

LCK 2017 Summer Split
LCK 2017 Summer Split - Week 9 - Day 1
Samsung Galaxy
Samsung Galaxy
2 - 1
กับ
ROX Tigers
ROX Tigers


kt Rolster
kt Rolster
2 - 0
กับ
Longzhu Gaming
Longzhu Gaming

LCK 2017 Summer Split
LCK 2017 Summer Split - Week 8 - 5
Afreeca Freecs
Afreeca Freecs
2 - 0
กับ
Ever8 Winners
Ever8 Winners

Jin Air Greenwings
Jin Air Greenwings
1 - 2
กับ
MVP
MVP


LCK 2017 Summer Split
LCK 2017 Summer Split - Week 8 - 4
SK telecom T1
SK telecom T1
2 - 0
กับ
ROX Tigers
ROX Tigers

kt Rolster
kt Rolster
2 - 1
กับ
bbq OLIVERS
bbq OLIVERS


LCK 2017 Summer Split
LCK 2017 Summer Split - Week 8 - 3
Longzhu Gaming
Longzhu Gaming
2 - 1
กับ
Jin Air Greenwings
Jin Air Greenwings


Samsung Galaxy
Samsung Galaxy
2 - 0
กับ
Afreeca Freecs
Afreeca Freecs

LCK 2017 Summer Split
LCK 2017 Summer Split - Week 8 - 2
Ever8 Winners
Ever8 Winners
0 - 2
กับ
SK telecom T1
SK telecom T1

MVP
MVP
2 - 1
กับ
bbq OLIVERS
bbq OLIVERS


LCK 2017 Summer Split
LCK 2017 Summer Split - Week 8 - Day 1
ROX Tigers
ROX Tigers
0 - 2
กับ
Longzhu Gaming
Longzhu Gaming

Samsung Galaxy
Samsung Galaxy
1 - 2
กับ
kt Rolster
kt Rolster


LCK 2017 Summer Split
LCK 2017 Summer Split - Week 7 - 5
Jin Air Greenwings
Jin Air Greenwings
2 - 0
กับ
ROX Tigers
ROX Tigers

kt Rolster
kt Rolster
2 - 1
กับ
Afreeca Freecs
Afreeca Freecs


LCK 2017 Summer Split
LCK 2017 Summer Split - Week 7 - 4
Ever8 Winners
Ever8 Winners
0 - 2
กับ
Longzhu Gaming
Longzhu Gaming

Samsung Galaxy
Samsung Galaxy
1 - 2
กับ
MVP
MVP


LCK 2017 Summer Split
LCK 2017 Summer Split - Week 7 - 3
Samsung Galaxy
Samsung Galaxy
2 - 0
กับ
bbq OLIVERS
bbq OLIVERS

Longzhu Gaming
Longzhu Gaming
2 - 0
กับ
SK telecom T1
SK telecom T1