ตารางและผลลัพธ์ Lcs

LCK LCK 2017 Spring Split
การแข่งขันที่กำลังจะถึง


เกมล่าสุด
LCK 2017 Spring Split
LCK 2017 Spring Split - 3
KONGDOO MONSTER
KONGDOO MONSTER
1 - 3
กับ
Ever8 Winners
Ever8 WinnersLCK 2017 Spring Split
LCK 2017 Spring Split - 2
Jin Air GreenWings
Jin Air GreenWings
3 - 1
กับ
KONGDOO MONSTER
KONGDOO MONSTERLCK 2017 Spring Split
LCK 2017 Spring Split - 1
CJ Entus
CJ Entus
0 - 2
กับ
Ever8 Winners
Ever8 Winners

KONGDOO MONSTER
KONGDOO MONSTER
2 - 1
กับ
CJ Entus
CJ Entus


Jin Air GreenWings
Jin Air GreenWings
2 - 0
กับ
Ever8 Winners
Ever8 Winners

SK telecom T1
SK telecom T1
3 - 0
กับ
kt Rolster
kt Rolster


Samsung Galaxy
Samsung Galaxy
0 - 3
กับ
kt Rolster
kt Rolster


kt Rolster
kt Rolster
3 - 0
กับ
MVP
MVP


Afreeca Freecs
Afreeca Freecs
0 - 2
กับ
MVP
MVP

LCK 2017 Spring Split
LCK 2017 Spring Split - Week 10 - Day 5
Afreeca Freecs
Afreeca Freecs
1 - 0
กับ
MVP
MVP
Jin Air GreenWings
Jin Air GreenWings
2 - 1
กับ
bbq OLIVERS
bbq OLIVERS


kt Rolster
kt Rolster
2 - 0
กับ
Longzhu Gaming
Longzhu Gaming

LCK 2017 Spring Split
LCK 2017 Spring Split - Week 10 - Day 4
MVP
MVP
0 - 2
กับ
SK telecom T1
SK telecom T1

ROX Tigers
ROX Tigers
0 - 2
กับ
Samsung Galaxy
Samsung Galaxy

LCK 2017 Spring Split
LCK 2017 Spring Split - Week 10 - Day 3
Afreeca Freecs
Afreeca Freecs
1 - 2
กับ
kt Rolster
kt Rolster


Longzhu Gaming
Longzhu Gaming
1 - 2
กับ
KONGDOO MONSTER
KONGDOO MONSTER


LCK 2017 Spring Split
LCK 2017 Spring Split - Week 10 - Day 2
MVP
MVP
0 - 2
กับ
Samsung Galaxy
Samsung Galaxy

ROX Tigers
ROX Tigers
1 - 2
กับ
SK telecom T1
SK telecom T1


LCK 2017 Spring Split
LCK 2017 Spring Split - Week 10 - Day 1
Jin Air GreenWings
Jin Air GreenWings
0 - 2
กับ
Afreeca Freecs
Afreeca Freecs

KONGDOO MONSTER
KONGDOO MONSTER
1 - 2
กับ
bbq OLIVERS
bbq OLIVERS


LCK 2017 Spring Split
LCK 2017 Spring Split - Week 9 - Day 5
kt Rolster
kt Rolster
1 - 2
กับ
KONGDOO MONSTER
KONGDOO MONSTER


Afreeca Freecs
Afreeca Freecs
2 - 0
กับ
Longzhu Gaming
Longzhu Gaming

LCK 2017 Spring Split
LCK 2017 Spring Split - Week 9 - Day 4
MVP
MVP
1 - 2
กับ
ROX Tigers
ROX Tigers


Samsung Galaxy
Samsung Galaxy
2 - 0
กับ
SK telecom T1
SK telecom T1

LCK 2017 Spring Split
LCK 2017 Spring Split - Week 9 - Day 3
Afreeca Freecs
Afreeca Freecs
2 - 1
กับ
bbq OLIVERS
bbq OLIVERS


Jin Air GreenWings
Jin Air GreenWings
2 - 1
กับ
KONGDOO MONSTER
KONGDOO MONSTER


LCK 2017 Spring Split
LCK 2017 Spring Split - Week 9 - Day 2
SK telecom T1
SK telecom T1
2 - 1
กับ
Longzhu Gaming
Longzhu Gaming


kt Rolster
kt Rolster
1 - 2
กับ
MVP
MVP


LCK 2017 Spring Split
LCK 2017 Spring Split - Week 9 - Day 1
bbq OLIVERS
bbq OLIVERS
1 - 2
กับ
ROX Tigers
ROX Tigers


Samsung Galaxy
Samsung Galaxy
2 - 0
กับ
Jin Air GreenWings
Jin Air GreenWings

LCK 2017 Spring Split
LCK 2017 Spring Split - Week 8 - Day 5
ROX Tigers
ROX Tigers
2 - 0
กับ
Afreeca Freecs
Afreeca Freecs

KONGDOO MONSTER
KONGDOO MONSTER
0 - 2
กับ
Samsung Galaxy
Samsung Galaxy

LCK 2017 Spring Split
LCK 2017 Spring Split - Week 8 - Day 4
bbq OLIVERS
bbq OLIVERS
0 - 2
กับ
SK telecom T1
SK telecom T1

MVP
MVP
2 - 1
กับ
Jin Air GreenWings
Jin Air GreenWings


LCK 2017 Spring Split
LCK 2017 Spring Split - Week 8 - Day 3
Samsung Galaxy
Samsung Galaxy
2 - 1
กับ
kt Rolster
kt Rolster


Longzhu Gaming
Longzhu Gaming
2 - 1
กับ
ROX Tigers
ROX Tigers


LCK 2017 Spring Split
LCK 2017 Spring Split - Week 8 - Day 2
KONGDOO MONSTER
KONGDOO MONSTER
0 - 2
กับ
MVP
MVP

SK telecom T1
SK telecom T1
2 - 1
กับ
Afreeca Freecs
Afreeca Freecs


LCK 2017 Spring Split
LCK 2017 Spring Split - Week 8 - Day 1
Jin Air GreenWings
Jin Air GreenWings
1 - 2
กับ
kt Rolster
kt Rolster


Longzhu Gaming
Longzhu Gaming
2 - 1
กับ
bbq OLIVERS
bbq OLIVERS


LCK 2017 Spring Split
LCK 2017 Spring Split - Week 7 - Day 5
Samsung Galaxy
Samsung Galaxy
2 - 0
กับ
Longzhu Gaming
Longzhu Gaming

kt Rolster
kt Rolster
2 - 0
กับ
ROX Tigers
ROX Tigers

LCK 2017 Spring Split
LCK 2017 Spring Split - Week 7 - Day 4
SK telecom T1
SK telecom T1
2 - 0
กับ
KONGDOO MONSTER
KONGDOO MONSTER

Afreeca Freecs
Afreeca Freecs
2 - 0
กับ
MVP
MVP