ตารางและผลลัพธ์ Lcs

การแข่งขันที่กำลังจะถึง


เกมล่าสุด
LCK 2016 Summer Split
LCK 2016 Summer Split - 1
kt Rolster
kt Rolster
2 - 3
กับ
Samsung Galaxy
Samsung Galaxy
Samsung Galaxy
Samsung Galaxy
3 - 1
กับ
Afreeca Freecs
Afreeca FreecsAfreeca Freecs
Afreeca Freecs
3 - 2
กับ
Jin Air GreenWings
Jin Air GreenWings
bbq OLIVERS
bbq OLIVERS
3 - 0
กับ
CJ Entus
CJ Entus


bbq OLIVERS
bbq OLIVERS
1 - 3
กับ
KONGDOO MONSTER
KONGDOO MONSTERSBENU Korea
SBENU Korea
0 - 2
กับ
CJ Entus
CJ Entus

CJ Entus
CJ Entus
0 - 2
กับ
KONGDOO MONSTER
KONGDOO MONSTER

bbq OLIVERS
bbq OLIVERS
2 - 1
กับ
SBENU Korea
SBENU Korea


ROX Tigers
ROX Tigers
3 - 2
กับ
kt Rolster
kt Rolster
SK telecom T1
SK telecom T1
2 - 3
กับ
kt Rolster
kt Rolster
kt Rolster
kt Rolster
3 - 0
กับ
Samsung Galaxy
Samsung Galaxy


Samsung Galaxy
Samsung Galaxy
2 - 0
กับ
Afreeca Freecs
Afreeca Freecs

LCK 2016 Summer Split
LCK 2016 Summer Split - Week 11 - Day 6
kt Rolster
kt Rolster
2 - 0
กับ
Samsung Galaxy
Samsung Galaxy

Jin Air GreenWings
Jin Air GreenWings
2 - 1
กับ
bbq OLIVERS
bbq OLIVERS


LCK 2016 Summer Split
LCK 2016 Summer Split - Week 11 - Day 5
SK telecom T1
SK telecom T1
0 - 2
กับ
Longzhu Gaming
Longzhu Gaming

Afreeca Freecs
Afreeca Freecs
0 - 2
กับ
ROX Tigers
ROX Tigers

LCK 2016 Summer Split
LCK 2016 Summer Split - Week 11 - Day 4
kt Rolster
kt Rolster
2 - 0
กับ
CJ Entus
CJ Entus

LCK 2016 Summer Split
LCK 2016 Summer Split - Week 11 - Day 3
MVP
MVP
0 - 2
กับ
ROX Tigers
ROX Tigers

SK telecom T1
SK telecom T1
2 - 1
กับ
Jin Air GreenWings
Jin Air GreenWings


LCK 2016 Summer Split
LCK 2016 Summer Split - Week 11 - Day 2
bbq OLIVERS
bbq OLIVERS
1 - 2
กับ
CJ Entus
CJ Entus


LCK 2016 Summer Split
LCK 2016 Summer Split - Week 11 - Day 1
Samsung Galaxy
Samsung Galaxy
2 - 1
กับ
Afreeca Freecs
Afreeca Freecs


LCK 2016 Summer Split
LCK 2016 Summer Split - Week 10 - Day 6
CJ Entus
CJ Entus
0 - 2
กับ
ROX Tigers
ROX Tigers

MVP
MVP
1 - 2
กับ
Samsung Galaxy
Samsung Galaxy


LCK 2016 Summer Split
LCK 2016 Summer Split - Week 10 - Day 5
kt Rolster
kt Rolster
2 - 1
กับ
bbq OLIVERS
bbq OLIVERS


Longzhu Gaming
Longzhu Gaming
2 - 1
กับ
Afreeca Freecs
Afreeca Freecs


LCK 2016 Summer Split
LCK 2016 Summer Split - Week 10 - Day 4
MVP
MVP
2 - 0
กับ
Jin Air GreenWings
Jin Air GreenWings

LCK 2016 Summer Split
LCK 2016 Summer Split - Week 10 - Day 3
bbq OLIVERS
bbq OLIVERS
0 - 2
กับ
SK telecom T1
SK telecom T1

kt Rolster
kt Rolster
2 - 0
กับ
Longzhu Gaming
Longzhu Gaming

LCK 2016 Summer Split
LCK 2016 Summer Split - Week 10 - Day 2
Afreeca Freecs
Afreeca Freecs
1 - 2
กับ
Jin Air GreenWings
Jin Air GreenWings
LCK 2016 Summer Split
LCK 2016 Summer Split - Week 10 - Day 1
CJ Entus
CJ Entus
1 - 2
กับ
SK telecom T1
SK telecom T1


LCK 2016 Summer Split
LCK 2016 Summer Split - Week 9 - Day 6
bbq OLIVERS
bbq OLIVERS
2 - 1
กับ
MVP
MVP


Afreeca Freecs
Afreeca Freecs
2 - 0
กับ
SK telecom T1
SK telecom T1

LCK 2016 Summer Split
LCK 2016 Summer Split - Week 9 - Day 5
Samsung Galaxy
Samsung Galaxy
2 - 0
กับ
CJ Entus
CJ Entus

Longzhu Gaming
Longzhu Gaming
2 - 1
กับ
Jin Air GreenWings
Jin Air GreenWings


LCK 2016 Summer Split
LCK 2016 Summer Split - Week 9 - Day 4
ROX Tigers
ROX Tigers
2 - 0
กับ
bbq OLIVERS
bbq OLIVERS

LCK 2016 Summer Split
LCK 2016 Summer Split - Week 9 - Day 3
Afreeca Freecs
Afreeca Freecs
2 - 1
กับ
CJ Entus
CJ Entus


Samsung Galaxy
Samsung Galaxy
0 - 2
กับ
SK telecom T1
SK telecom T1

LCK 2016 Summer Split
LCK 2016 Summer Split - Week 9 - Day 2
kt Rolster
kt Rolster
2 - 0
กับ
MVP
MVP

LCK 2016 Summer Split
LCK 2016 Summer Split - Week 9 - Day 1
Longzhu Gaming
Longzhu Gaming
0 - 2
กับ
ROX Tigers
ROX Tigers

LCK 2016 Summer Split
LCK 2016 Summer Split - Week 8 - Day 6
Longzhu Gaming
Longzhu Gaming
2 - 1
กับ
bbq OLIVERS
bbq OLIVERS


Samsung Galaxy
Samsung Galaxy
0 - 2
กับ
ROX Tigers
ROX Tigers