ตารางและผลลัพธ์ Lcs

การแข่งขันที่กำลังจะถึง


เกมล่าสุด
CDL 2018 apertura
CDL 2018 apertura - 2
Elite Wolves
Elite Wolves
3 - 2
กับ
Pixel Esports Club
Pixel Esports Club
CDL 2018 apertura
CDL 2018 apertura - 1
Lyon Gaming
Lyon Gaming
0 - 3
กับ
PEX Team
PEX Team


CDL 2018 apertura
CDL 2018 apertura - 2
Pixel Esports Club
Pixel Esports Club
3 - 1
กับ
PEX Team
PEX TeamCDL 2018 apertura
CDL 2018 apertura - 1
Lyon Gaming
Lyon Gaming
2 - 3
กับ
Elite Wolves
Elite Wolves
CDL 2018 apertura
CDL 2018 apertura - Week 10 - Day 1
Ordo Equitum
Ordo Equitum
0 - 2
กับ
Elite Wolves
Elite Wolves
PEX Team
PEX Team
0 - 2
กับ
Pixel Esports Club
Pixel Esports Club

Fuego
Fuego
0 - 2
กับ
Lyon Gaming
Lyon Gaming
CDL 2018 apertura
CDL 2018 apertura - Week 9 - Day 1
Lyon Gaming
Lyon Gaming
1 - 1
กับ
Pixel Esports Club
Pixel Esports Club

Elite Wolves
Elite Wolves
1 - 1
กับ
Fuego
Fuego
Ordo Equitum
Ordo Equitum
1 - 1
กับ
PEX Team
PEX Team

CDL 2018 apertura
CDL 2018 apertura - Week 8 - Day 1
Pixel Esports Club
Pixel Esports Club
1 - 1
กับ
Fuego
Fuego
Elite Wolves
Elite Wolves
0 - 2
กับ
PEX Team
PEX Team
Lyon Gaming
Lyon Gaming
2 - 0
กับ
Ordo Equitum
Ordo Equitum

CDL 2018 apertura
CDL 2018 apertura - Week 7 - Day 1
PEX Team
PEX Team
1 - 1
กับ
Fuego
Fuego
Pixel Esports Club
Pixel Esports Club
2 - 0
กับ
Ordo Equitum
Ordo Equitum

Elite Wolves
Elite Wolves
0 - 2
กับ
Lyon Gaming
Lyon Gaming
CDL 2018 apertura
CDL 2018 apertura - Week 6 - Day 1
PEX Team
PEX Team
2 - 0
กับ
Lyon Gaming
Lyon Gaming

Fuego
Fuego
0 - 2
กับ
Ordo Equitum
Ordo Equitum
Pixel Esports Club
Pixel Esports Club
1 - 1
กับ
Elite Wolves
Elite Wolves
CDL 2018 apertura
CDL 2018 apertura - Week 5 - Day 1
Elite Wolves
Elite Wolves
2 - 0
กับ
Ordo Equitum
Ordo Equitum
Lyon Gaming
Lyon Gaming
1 - 1
กับ
Fuego
Fuego
Pixel Esports Club
Pixel Esports Club
1 - 1
กับ
PEX Team
PEX Team

CDL 2018 apertura
CDL 2018 apertura - Week 4 - Day 1
Pixel Esports Club
Pixel Esports Club
0 - 2
กับ
Lyon Gaming
Lyon Gaming

PEX Team
PEX Team
0 - 2
กับ
Ordo Equitum
Ordo Equitum
Fuego
Fuego
1 - 1
กับ
Elite Wolves
Elite Wolves
CDL 2018 apertura
CDL 2018 apertura - Week 3 - Day 1
Fuego
Fuego
0 - 2
กับ
Pixel Esports Club
Pixel Esports Club
Ordo Equitum
Ordo Equitum
1 - 1
กับ
Lyon Gaming
Lyon Gaming

PEX Team
PEX Team
1 - 1
กับ
Elite Wolves
Elite Wolves
CDL 2018 apertura
CDL 2018 apertura - Week 2 - Day 1
Fuego
Fuego
0 - 2
กับ
PEX Team
PEX Team
Lyon Gaming
Lyon Gaming
0 - 2
กับ
Elite Wolves
Elite Wolves
Ordo Equitum
Ordo Equitum
1 - 1
กับ
Pixel Esports Club
Pixel Esports Club

CDL 2018 apertura
CDL 2018 apertura - Week 1 - Day 1
Lyon Gaming
Lyon Gaming
1 - 1
กับ
PEX Team
PEX Team

Elite Wolves
Elite Wolves
1 - 1
กับ
Pixel Esports Club
Pixel Esports Club
Ordo Equitum
Ordo Equitum
0 - 2
กับ
Fuego
Fuego