ตารางและผลลัพธ์ Lcs

การแข่งขันที่กำลังจะถึง


เกมล่าสุด
CBLoL 2018 Primeira Etapa
CBLoL 2018 Primeira Etapa - Final
KaBuM! e-Sports
KaBuM! e-Sports
3 - 2
กับ
Vivo Keyd
Vivo Keyd
CBLoL 2018 Primeira Etapa
CBLoL 2018 Primeira Etapa - Rodada 3
Red Canids
Red Canids
2 - 3
กับ
Vivo Keyd
Vivo Keyd
CBLoL 2018 Primeira Etapa
CBLoL 2018 Primeira Etapa - Rodada 2
Vivo Keyd
Vivo Keyd
3 - 0
กับ
CNB e-Sports Club
CNB e-Sports Club


CBLoL 2018 Primeira Etapa
CBLoL 2018 Primeira Etapa - Rodada 1
CNB e-Sports Club
CNB e-Sports Club
3 - 2
กับ
ProGaming Esports
ProGaming Esports
CBLoL 2018 Primeira Etapa
CBLoL 2018 Primeira Etapa - Dia 2
paiN Gaming
paiN Gaming
0 - 2
กับ
Red Canids
Red Canids

INTZ e-Sports Club
INTZ e-Sports Club
0 - 2
กับ
KaBuM! e-Sports
KaBuM! e-Sports

CBLoL 2018 Primeira Etapa
CBLoL 2018 Primeira Etapa - Dia 1
Vivo Keyd
Vivo Keyd
0 - 2
กับ
CNB e-Sports Club
CNB e-Sports Club

ProGaming Esports
ProGaming Esports
0 - 2
กับ
Team One e-Sports
Team One e-Sports
CBLoL 2018 Primeira Etapa
CBLoL 2018 Primeira Etapa - Dia 2
KaBuM! e-Sports
KaBuM! e-Sports
0 - 2
กับ
Vivo Keyd
Vivo Keyd

Team One e-Sports
Team One e-Sports
0 - 2
กับ
CNB e-Sports Club
CNB e-Sports Club

CBLoL 2018 Primeira Etapa
CBLoL 2018 Primeira Etapa - Dia 1
ProGaming Esports
ProGaming Esports
2 - 1
กับ
paiN Gaming
paiN Gaming

Red Canids
Red Canids
2 - 1
กับ
INTZ e-Sports Club
INTZ e-Sports Club


CBLoL 2018 Primeira Etapa
CBLoL 2018 Primeira Etapa - Dia 2
ProGaming Esports
ProGaming Esports
1 - 2
กับ
CNB e-Sports Club
CNB e-Sports Club


paiN Gaming
paiN Gaming
1 - 2
กับ
INTZ e-Sports Club
INTZ e-Sports Club


CBLoL 2018 Primeira Etapa
CBLoL 2018 Primeira Etapa - Dia 1
Red Canids
Red Canids
2 - 0
กับ
Vivo Keyd
Vivo Keyd

Team One e-Sports
Team One e-Sports
0 - 2
กับ
KaBuM! e-Sports
KaBuM! e-Sports

CBLoL 2018 Primeira Etapa
CBLoL 2018 Primeira Etapa - Dia 2
INTZ e-Sports Club
INTZ e-Sports Club
2 - 0
กับ
CNB e-Sports Club
CNB e-Sports Club

Red Canids
Red Canids
2 - 0
กับ
Team One e-Sports
Team One e-Sports

CBLoL 2018 Primeira Etapa
CBLoL 2018 Primeira Etapa - Dia 1
ProGaming Esports
ProGaming Esports
1 - 2
กับ
KaBuM! e-Sports
KaBuM! e-Sports


paiN Gaming
paiN Gaming
1 - 2
กับ
Vivo Keyd
Vivo Keyd


CBLoL 2018 Primeira Etapa
CBLoL 2018 Primeira Etapa - Dia 2
ProGaming Esports
ProGaming Esports
2 - 0
กับ
INTZ e-Sports Club
INTZ e-Sports Club

Red Canids
Red Canids
0 - 2
กับ
KaBuM! e-Sports
KaBuM! e-Sports

CBLoL 2018 Primeira Etapa
CBLoL 2018 Primeira Etapa - Dia 1
Team One e-Sports
Team One e-Sports
0 - 2
กับ
Vivo Keyd
Vivo Keyd

paiN Gaming
paiN Gaming
1 - 2
กับ
CNB e-Sports Club
CNB e-Sports Club


CBLoL 2018 Primeira Etapa
CBLoL 2018 Primeira Etapa - Dia 2
paiN Gaming
paiN Gaming
1 - 2
กับ
KaBuM! e-Sports
KaBuM! e-Sports


ProGaming Esports
ProGaming Esports
2 - 0
กับ
Vivo Keyd
Vivo Keyd

CBLoL 2018 Primeira Etapa
CBLoL 2018 Primeira Etapa - Dia 1
INTZ e-Sports Club
INTZ e-Sports Club
1 - 2
กับ
Team One e-Sports
Team One e-Sports


Red Canids
Red Canids
2 - 0
กับ
CNB e-Sports Club
CNB e-Sports Club

CBLoL 2018 Primeira Etapa
CBLoL 2018 Primeira Etapa - Dia 2
ProGaming Esports
ProGaming Esports
1 - 2
กับ
Red Canids
Red Canids


paiN Gaming
paiN Gaming
2 - 0
กับ
Team One e-Sports
Team One e-Sports

CBLoL 2018 Primeira Etapa
CBLoL 2018 Primeira Etapa - Dia 1
KaBuM! e-Sports
KaBuM! e-Sports
2 - 0
กับ
CNB e-Sports Club
CNB e-Sports Club
INTZ e-Sports Club
INTZ e-Sports Club
0 - 2
กับ
Vivo Keyd
Vivo Keyd