ตารางและผลลัพธ์ Lcs

Turkey Challenger Series 2018 YL Yaz Mevsimi
การแข่งขันที่กำลังจะถึง


เกมล่าสุด
2018 YL Yaz Mevsimi
2018 YL Yaz Mevsimi - 1
Pars eSpor Kulübü
Pars eSpor Kulübü
0 - 3
กับ
Beşiktaş
Beşiktaş
Galakticos
Galakticos
3 - 2
กับ
OYUNHİZMETLERİ
OYUNHİZMETLERİ
Beşiktaş
Beşiktaş
3 - 1
กับ
OYUNHİZMETLERİ
OYUNHİZMETLERİ
2018 YL Yaz Mevsimi
2018 YL Yaz Mevsimi - 2
Pars eSpor Kulübü
Pars eSpor Kulübü
3 - 1
กับ
Galakticos
Galakticos2018 YL Yaz Mevsimi
2018 YL Yaz Mevsimi - 1
Galakticos
Galakticos
0 - 1
กับ
Pars eSpor Kulübü
Pars eSpor Kulübü
Pars eSpor Kulübü
Pars eSpor Kulübü
1 - 0
กับ
OYUNHİZMETLERİ
OYUNHİZMETLERİ
2018 YL Yaz Mevsimi
2018 YL Yaz Mevsimi - Week 5 - Day 1
Beşiktaş
Beşiktaş
1 - 0
กับ
OYUNHİZMETLERİ
OYUNHİZMETLERİ
OYUNHİZMETLERİ
OYUNHİZMETLERİ
1 - 0
กับ
Beşiktaş
Beşiktaş
Galakticos
Galakticos
1 - 0
กับ
Team Cappadocia
Team Cappadocia
Team Cappadocia
Team Cappadocia
1 - 0
กับ
Galakticos
Galakticos
Aftershock Esports
Aftershock Esports
0 - 1
กับ
Pars eSpor Kulübü
Pars eSpor Kulübü
Pars eSpor Kulübü
Pars eSpor Kulübü
1 - 0
กับ
Aftershock Esports
Aftershock Esports
2018 YL Yaz Mevsimi
2018 YL Yaz Mevsimi - Week 4 - Day 1
Aftershock Esports
Aftershock Esports
0 - 1
กับ
Beşiktaş
Beşiktaş
Beşiktaş
Beşiktaş
1 - 0
กับ
Aftershock Esports
Aftershock Esports
Galakticos
Galakticos
1 - 0
กับ
OYUNHİZMETLERİ
OYUNHİZMETLERİ
OYUNHİZMETLERİ
OYUNHİZMETLERİ
1 - 0
กับ
Galakticos
Galakticos
Team Cappadocia
Team Cappadocia
0 - 1
กับ
Pars eSpor Kulübü
Pars eSpor Kulübü
Pars eSpor Kulübü
Pars eSpor Kulübü
1 - 0
กับ
Team Cappadocia
Team Cappadocia
2018 YL Yaz Mevsimi
2018 YL Yaz Mevsimi - Week 3 - Day 1
Pars eSpor Kulübü
Pars eSpor Kulübü
0 - 1
กับ
Beşiktaş
Beşiktaş
Beşiktaş
Beşiktaş
1 - 0
กับ
Pars eSpor Kulübü
Pars eSpor Kulübü
OYUNHİZMETLERİ
OYUNHİZMETLERİ
1 - 0
กับ
Team Cappadocia
Team Cappadocia
Team Cappadocia
Team Cappadocia
1 - 0
กับ
OYUNHİZMETLERİ
OYUNHİZMETLERİ
Galakticos
Galakticos
1 - 0
กับ
Aftershock Esports
Aftershock Esports
Aftershock Esports
Aftershock Esports
0 - 1
กับ
Galakticos
Galakticos
2018 YL Yaz Mevsimi
2018 YL Yaz Mevsimi - Week 2 - Day 1
Pars eSpor Kulübü
Pars eSpor Kulübü
1 - 0
กับ
Galakticos
Galakticos
Galakticos
Galakticos
1 - 0
กับ
Pars eSpor Kulübü
Pars eSpor Kulübü
Team Cappadocia
Team Cappadocia
0 - 1
กับ
Beşiktaş
Beşiktaş
Beşiktaş
Beşiktaş
1 - 0
กับ
Team Cappadocia
Team Cappadocia
OYUNHİZMETLERİ
OYUNHİZMETLERİ
1 - 0
กับ
Aftershock Esports
Aftershock Esports
Aftershock Esports
Aftershock Esports
0 - 1
กับ
OYUNHİZMETLERİ
OYUNHİZMETLERİ
2018 YL Yaz Mevsimi
2018 YL Yaz Mevsimi - Week 1 - Day 1
Team Cappadocia
Team Cappadocia
1 - 0
กับ
Aftershock Esports
Aftershock Esports
Aftershock Esports
Aftershock Esports
0 - 1
กับ
Team Cappadocia
Team Cappadocia
OYUNHİZMETLERİ
OYUNHİZMETLERİ
1 - 0
กับ
Pars eSpor Kulübü
Pars eSpor Kulübü
Pars eSpor Kulübü
Pars eSpor Kulübü
1 - 0
กับ
OYUNHİZMETLERİ
OYUNHİZMETLERİ
Beşiktaş
Beşiktaş
1 - 0
กับ
Galakticos
Galakticos
Galakticos
Galakticos
1 - 0
กับ
Beşiktaş
Beşiktaş