ตารางและผลลัพธ์ Lcs

LCK 2018 LCK Spring Split
การแข่งขันที่กำลังจะถึง


เกมล่าสุด
2018 LCK Spring Split
2018 LCK Spring Split - 3
MVP
MVP
3 - 2
กับ
KONGDOO MONSTER
KONGDOO MONSTER
2018 LCK Spring Split
2018 LCK Spring Split - 2
MVP
MVP
1 - 3
กับ
Griffin
Griffin2018 LCK Spring Split
2018 LCK Spring Split - 1
KONGDOO MONSTER
KONGDOO MONSTER
2 - 1
กับ
Ever8 Winners
Ever8 Winners


KONGDOO MONSTER
KONGDOO MONSTER
0 - 2
กับ
Griffin
Griffin

MVP
MVP
2 - 1
กับ
Ever8 Winners
Ever8 Winners


2018 LCK Spring Split
2018 LCK Spring Split - block
KING-ZONE DragonX
KING-ZONE DragonX
3 - 1
กับ
Afreeca Freecs
Afreeca FreecsAfreeca Freecs
Afreeca Freecs
3 - 1
กับ
kt Rolster
kt Rolsterkt Rolster
kt Rolster
3 - 1
กับ
SK telecom T1
SK telecom T1SK telecom T1
SK telecom T1
2 - 1
กับ
KSV
KSV


2018 LCK Spring Split
2018 LCK Spring Split - Week 9 - Day 5
kt Rolster
kt Rolster
2 - 0
กับ
Afreeca Freecs
Afreeca Freecs

KONGDOO MONSTER
KONGDOO MONSTER
1 - 2
กับ
SK telecom T1
SK telecom T1


2018 LCK Spring Split
2018 LCK Spring Split - Week 9 - Day 4
ROX Tigers
ROX Tigers
1 - 2
กับ
Jin Air GreenWings
Jin Air GreenWings


KSV
KSV
1 - 2
กับ
KING-ZONE DragonX
KING-ZONE DragonX


2018 LCK Spring Split
2018 LCK Spring Split - Week 9 - Day 3
SK telecom T1
SK telecom T1
2 - 0
กับ
MVP
MVP

bbq OLIVERS
bbq OLIVERS
2 - 0
กับ
KONGDOO MONSTER
KONGDOO MONSTER

2018 LCK Spring Split
2018 LCK Spring Split - Week 9 - Day 2
KING-ZONE DragonX
KING-ZONE DragonX
2 - 0
กับ
Jin Air GreenWings
Jin Air GreenWings

KSV
KSV
1 - 2
กับ
ROX Tigers
ROX Tigers


2018 LCK Spring Split
2018 LCK Spring Split - Week 9 - Day 1
bbq OLIVERS
bbq OLIVERS
0 - 2
กับ
Afreeca Freecs
Afreeca Freecs

MVP
MVP
0 - 2
กับ
kt Rolster
kt Rolster

2018 LCK Spring Split
2018 LCK Spring Split - Week 8 - Day 5
KONGDOO MONSTER
KONGDOO MONSTER
0 - 2
กับ
ROX Tigers
ROX Tigers

KSV
KSV
0 - 2
กับ
SK telecom T1
SK telecom T1

2018 LCK Spring Split
2018 LCK Spring Split - Week 8 - Day 4
bbq OLIVERS
bbq OLIVERS
1 - 2
กับ
kt Rolster
kt Rolster


MVP
MVP
0 - 2
กับ
Afreeca Freecs
Afreeca Freecs

2018 LCK Spring Split
2018 LCK Spring Split - Week 8 - Day 3
KING-ZONE DragonX
KING-ZONE DragonX
2 - 0
กับ
kt Rolster
kt Rolster

Jin Air GreenWings
Jin Air GreenWings
1 - 2
กับ
Afreeca Freecs
Afreeca Freecs


2018 LCK Spring Split
2018 LCK Spring Split - Week 8 - Day 2
SK telecom T1
SK telecom T1
1 - 2
กับ
bbq OLIVERS
bbq OLIVERS


MVP
MVP
2 - 1
กับ
KONGDOO MONSTER
KONGDOO MONSTER


2018 LCK Spring Split
2018 LCK Spring Split - Week 8 - Day 1
KSV
KSV
2 - 1
กับ
Jin Air GreenWings
Jin Air GreenWings


ROX Tigers
ROX Tigers
1 - 2
กับ
KING-ZONE DragonX
KING-ZONE DragonX


2018 LCK Spring Split
2018 LCK Spring Split - Week 7 - Day 5
KING-ZONE DragonX
KING-ZONE DragonX
2 - 0
กับ
bbq OLIVERS
bbq OLIVERS

Afreeca Freecs
Afreeca Freecs
2 - 0
กับ
KONGDOO MONSTER
KONGDOO MONSTER

2018 LCK Spring Split
2018 LCK Spring Split - Week 7 - Day 4
kt Rolster
kt Rolster
1 - 2
กับ
KSV
KSV


MVP
MVP
1 - 2
กับ
Jin Air GreenWings
Jin Air GreenWings


2018 LCK Spring Split
2018 LCK Spring Split - Week 7 - Day 3
Afreeca Freecs
Afreeca Freecs
2 - 0
กับ
ROX Tigers
ROX Tigers

SK telecom T1
SK telecom T1
0 - 2
กับ
kt Rolster
kt Rolster

2018 LCK Spring Split
2018 LCK Spring Split - Week 7 - Day 2
bbq OLIVERS
bbq OLIVERS
0 - 2
กับ
KSV
KSV

Jin Air GreenWings
Jin Air GreenWings
2 - 0
กับ
KONGDOO MONSTER
KONGDOO MONSTER

2018 LCK Spring Split
2018 LCK Spring Split - Week 7 - Day 1
ROX Tigers
ROX Tigers
0 - 2
กับ
MVP
MVP

SK telecom T1
SK telecom T1
0 - 2
กับ
KING-ZONE DragonX
KING-ZONE DragonX

2018 LCK Spring Split
2018 LCK Spring Split - Week 6 - Day 5
KSV
KSV
1 - 2
กับ
MVP
MVP


SK telecom T1
SK telecom T1
2 - 1
กับ
Jin Air GreenWings
Jin Air GreenWings