รีเพลย์ Lcs

Day 8 - block

SK telecom T1
SK telecom T1 SK telecom T1
The 2017 World Championship - Day 8 - block
Edward Gaming Edward Gaming
Edward Gaming
2 / 2 / 6
- / - / -
Gargoyle StoneplateRavenous HydraWarden's MailSpirit Visage
Mercury's TreadsFrozen HeartWarding Totem (เครื่องประดับ)
Righteous GloryGargoyle StoneplateWarden's MailNinja Tabi
Spirit VisageDoran's ShieldWarding Totem (เครื่องประดับ)
0 / 2 / 3
- / - / -
2 / 1 / 7
- / - / -
Enchantment: CinderhulkRanduin's OmenControl WardNegatron Cloak
Warmog's ArmorMercury's TreadsOracle Alteration
Randuin's OmenEnchantment: CinderhulkLocket of the Iron SolariControl Ward
Chain VestMercury's TreadsOracle Alteration
2 / 2 / 2
- / - / -
1 / 1 / 9
- / - / -
Needlessly Large RodMorellonomiconSorcerer's ShoesThe Dark Seal
Banshee's VeilLiandry's TormentWarding Totem (เครื่องประดับ)
Zhonya's HourglassHextech GunbladeMorellonomiconControl Ward
Void StaffMercury's TreadsOracle Alteration
3 / 2 / 2
- / - / -
5 / 1 / 4
- / - / -
Mortal ReminderRunaan's HurricaneQuicksilver SashInfinity Edge
Statikk ShivBerserker's GreavesFarsight Alteration
Blade of the Ruined KingStatikk ShivNinja TabiRapid Firecannon
Infinity EdgeMortal ReminderFarsight Alteration
1 / 3 / 1
- / - / -
0 / 1 / 10
- / - / -
Eye of the OasisControl WardForbidden IdolLocket of the Iron Solari
Ardent CenserRedemptionOracle Alteration
Eye of the OasisRedemptionControl WardIonian Boots of Lucidity
Ardent CenserForbidden IdolOracle Alteration
0 / 1 / 2
- / - / -
10/15/17

Day 8 - block

Cloud9
Cloud9 Cloud9
The 2017 World Championship - Day 8 - block
ahq e-Sports Club ahq e-Sports Club
ahq e-Sports Club
0 / 1 / 4
- / - / -
Mercury's TreadsThe Black CleaverFrozen MalletDoran's Shield
Warding Totem (เครื่องประดับ)
Spectre's CowlRighteous GloryNinja TabiDoran's Ring
KindlegemDoran's ShieldWarding Totem (เครื่องประดับ)
1 / 2 / 0
- / - / -
0 / 0 / 7
- / - / -
Randuin's OmenEnchantment: CinderhulkRefillable PotionMercury's Treads
Null-Magic MantleOracle Alteration
Mercury's TreadsEnchantment: CinderhulkWarden's MailGiant's Belt
Control WardOracle Alteration
0 / 1 / 0
- / - / -
5 / 0 / 3
- / - / -
Hextech GunbladeZhonya's HourglassCorrupting PotionSorcerer's Shoes
The Dark SealWarding Totem (เครื่องประดับ)
Hextech Protobelt-01Doran's RingSeeker's ArmguardThe Dark Seal
Mercury's TreadsFiendish CodexOracle Alteration
0 / 2 / 0
- / - / -
3 / 0 / 4
- / - / -
Doran's BladeInfinity EdgeStatikk ShivBoots of Speed
ZealDaggerFarsight Alteration
PickaxeCloak of AgilityExecutioner's CallingRunaan's Hurricane
Doran's ShieldBerserker's GreavesFarsight Alteration
0 / 3 / 0
- / - / -
0 / 0 / 7
- / - / -
Eye of the OasisArdent CenserForbidden IdolCrystalline Bracer
Oracle Alteration
Total Biscuit of RejuvenationSightstoneControl WardNomad's Medallion
Ardent CenserIonian Boots of LucidityOracle Alteration
0 / 0 / 0
- / - / -
10/15/17

Day 8 - block

Cloud9
Cloud9 Cloud9
The 2017 World Championship - Day 8 - block
SK telecom T1 SK telecom T1
SK telecom T1
2 / 2 / 5
- / - / -
Righteous GloryGargoyle StoneplateKnight's VowSpirit Visage
Ninja TabiBramble VestWarding Totem (เครื่องประดับ)
Guardian AngelYoumuu's GhostbladeDuskblade of DraktharrMercury's Treads
MuramanaThe Black CleaverWarding Totem (เครื่องประดับ)
5 / 2 / 2
- / - / -
1 / 3 / 2
- / - / -
Enchantment: WarriorNinja TabiTrinity ForceMaw of Malmortius
Long SwordOracle Alteration
Enchantment: CinderhulkKnight's VowGargoyle StoneplateWarden's Mail
Ruby CrystalNinja TabiOracle Alteration
1 / 3 / 7
- / - / -
2 / 3 / 4
- / - / -
Zhonya's HourglassControl WardSorcerer's ShoesLiandry's Torment
Void StaffMorellonomiconFarsight Alteration
Hextech Protobelt-01Zhonya's HourglassNeedlessly Large RodLich Bane
Mercury's TreadsVoid StaffFarsight Alteration
4 / 2 / 6
- / - / -
3 / 2 / 4
- / - / -
Targon's BraceInfinity EdgeEssence ReaverBerserker's Greaves
Runaan's HurricaneLord Dominik's RegardsFarsight Alteration
Runaan's HurricaneMortal ReminderQuicksilver SashInfinity Edge
Statikk ShivNinja TabiFarsight Alteration
2 / 0 / 6
- / - / -
0 / 2 / 6
- / - / -
Locket of the Iron SolariEye of the OasisRedemptionControl Ward
Ardent CenserForbidden IdolOracle Alteration
Eye of the OasisArdent CenserIonian Boots of LucidityMikael's Crucible
Locket of the Iron SolariRedemptionOracle Alteration
0 / 1 / 9
- / - / -
10/15/17

Day 8 - block

ahq e-Sports Club
ahq e-Sports Club ahq e-Sports Club
The 2017 World Championship - Day 8 - block
Edward Gaming Edward Gaming
Edward Gaming
1 / 1 / 0
- / - / -
Youmuu's GhostbladeLong SwordThe Black CleaverDoran's Blade
Mercury's TreadsSerrated DirkWarding Totem (เครื่องประดับ)
Righteous GloryWarden's MailSpectre's CowlMercury's Treads
Bramble VestDoran's ShieldWarding Totem (เครื่องประดับ)
0 / 0 / 2
- / - / -
0 / 3 / 1
- / - / -
Boots of SpeedEnchantment: CinderhulkWarmog's ArmorCloth Armor
Oracle Alteration
Refillable PotionEnchantment: CinderhulkAdaptive HelmMercury's Treads
Oracle Alteration
0 / 1 / 6
- / - / -
0 / 2 / 1
- / - / -
Blasting WandSeraph's EmbraceRod of AgesMercury's Treads
Amplifying TomeFarsight Alteration
MorellonomiconBanshee's VeilVoid StaffSorcerer's Shoes
Oracle Alteration
3 / 0 / 2
- / - / -
0 / 3 / 0
- / - / -
Guinsoo's RagebladeZealDaggerDoran's Shield
DaggerNinja TabiFarsight Alteration
Executioner's CallingBerserker's GreavesRunaan's HurricaneRelic Shield
Statikk ShivInfinity EdgeFarsight Alteration
8 / 0 / 1
- / - / -
0 / 2 / 0
- / - / -
Refillable PotionEye of the OasisRuby CrystalArdent Censer
Oracle Alteration
Eye of the OasisMikael's CrucibleControl WardArdent Censer
Ionian Boots of LucidityRuby CrystalOracle Alteration
0 / 0 / 9
- / - / -
10/15/17

Day 8 - block

Edward Gaming
Edward Gaming Edward Gaming
The 2017 World Championship - Day 8 - block
Cloud9 Cloud9
Cloud9
2 / 1 / 13
- / - / -
Righteous GloryGargoyle StoneplateGiant's BeltMercury's Treads
Spirit VisageDoran's ShieldWarding Totem (เครื่องประดับ)
Control WardRighteous GloryGargoyle StoneplateBramble Vest
Abyssal MaskNinja TabiWarding Totem (เครื่องประดับ)
1 / 3 / 4
- / - / -
7 / 2 / 13
- / - / -
Refillable PotionControl WardEnchantment: WarriorDuskblade of Draktharr
The Black CleaverMercury's TreadsOracle Alteration
Enchantment: WarriorPhantom DancerMercury's TreadsThe Black Cleaver
Long SwordOracle Alteration
2 / 5 / 2
- / - / -
5 / 1 / 13
- / - / -
Righteous GloryGargoyle StoneplateRanduin's OmenAbyssal Mask
Ninja TabiOracle Alteration
Seraph's EmbraceZhonya's HourglassIonian Boots of LucidityRod of Ages
Void StaffFarsight Alteration
3 / 4 / 2
- / - / -
8 / 1 / 9
- / - / -
Mortal ReminderStatikk ShivBerserker's GreavesInfinity Edge
Vampiric ScepterRapid FirecannonFarsight Alteration
Blade of the Ruined KingRunaan's HurricaneTargon's BraceNinja Tabi
Guinsoo's RagebladeFarsight Alteration
0 / 6 / 3
- / - / -
0 / 1 / 20
- / - / -
Eye of the OasisRedemptionLocket of the Iron SolariArdent Censer
Ionian Boots of LucidityOracle Alteration
RedemptionEye of the OasisMikael's CrucibleArdent Censer
Oracle Alteration
0 / 4 / 5
- / - / -
10/15/17