เกมล่าสุด
Ashe แพ้
EU CS 2017 Summer Split - Week 5 - Day 1
0 /
4 /
3
Doran's ShieldInfinity EdgeRunaan's HurricaneBerserker's Greaves
ZealFarsight Alteration
233 มินเนี่ยน
9k ทอง
9 วอร์ด
Caitlyn แพ้
EU CS 2017 Summer Split - Week 5 - Day 1
5 /
4 /
3
Phantom DancerRapid FirecannonMercurial ScimitarInfinity Edge
Statikk ShivMortal ReminderFarsight Alteration
494 มินเนี่ยน
22k ทอง
19 วอร์ด
Kog'Maw ชนะ
EU CS 2017 Summer Split - Week 3 - Day 1
6 /
1 /
9
Berserker's GreavesMercurial ScimitarBlade of the Ruined KingWit's End
Guinsoo's RagebladeFarsight Alteration
342 มินเนี่ยน
17k ทอง
12 วอร์ด
Tristana แพ้
EU CS 2017 Summer Split - Week 3 - Day 1
3 /
3 /
3
Phantom DancerInfinity EdgeRapid FirecannonStatikk Shiv
The BloodthirsterLord Dominik's RegardsFarsight Alteration
628 มินเนี่ยน
24k ทอง
18 วอร์ด
Caitlyn ชนะ
EU CS 2017 Summer Split - Week 2 - Day 1
2 /
2 /
8
Phantom DancerInfinity EdgeMercurial ScimitarStatikk Shiv
Rapid FirecannonLord Dominik's RegardsFarsight Alteration
511 มินเนี่ยน
23k ทอง
21 วอร์ด
Tristana แพ้
EU CS 2017 Summer Split - Week 2 - Day 1
1 /
2 /
1
Berserker's GreavesDoran's BladeInfinity EdgeStatikk Shiv
ZealDaggerFarsight Alteration
252 มินเนี่ยน
10k ทอง
12 วอร์ด
Ezreal แพ้
EU CS 2016 Summer Split - 1
2 /
3 /
2
Doran's BladeMuramanaIceborn GauntletHexdrinker
Serrated DirkIonian Boots of LucidityFarsight Alteration
218 มินเนี่ยน
10k ทอง
12 วอร์ด
Caitlyn แพ้
EU CS 2016 Summer Split - 1
0 /
6 /
1
Berserker's GreavesDoran's BladeCloak of AgilityB. F. Sword
Runaan's HurricaneFarsight Alteration
172 มินเนี่ยน
7k ทอง
7 วอร์ด
Ashe แพ้
EU CS 2016 Summer Split - 1
2 /
7 /
3
Berserker's GreavesRunaan's HurricaneMercurial ScimitarInfinity Edge
Essence ReaverFarsight Alteration
355 มินเนี่ยน
15k ทอง
14 วอร์ด
Ezreal ชนะ
EU CS 2016 Summer Split - Week 5 - Day 1
2 /
2 /
6
Ionian Boots of LucidityMuramanaTrinity ForceHexdrinker
Vampiric ScepterSerrated DirkFarsight Alteration
261 มินเนี่ยน
13k ทอง
13 วอร์ด
Caitlyn ชนะ
EU CS 2016 Summer Split - Week 5 - Day 1
7 /
1 /
5
Berserker's GreavesInfinity EdgeMercurial ScimitarRapid Firecannon
Lord Dominik's RegardsRunaan's HurricaneFarsight Alteration
436 มินเนี่ยน
21k ทอง
20 วอร์ด
Caitlyn แพ้
EU CS 2016 Summer Split - Week 4 - Day 1
1 /
7 /
3
Berserker's GreavesDoran's BladeMaw of MalmortiusInfinity Edge
Runaan's HurricaneLast WhisperFarsight Alteration
297 มินเนี่ยน
13k ทอง
15 วอร์ด
Ashe ชนะ
EU CS 2016 Summer Split - Week 4 - Day 1
7 /
1 /
8
Berserker's GreavesInfinity EdgeRunaan's HurricaneVampiric Scepter
Phantom DancerLord Dominik's RegardsFarsight Alteration
380 มินเนี่ยน
19k ทอง
17 วอร์ด
Twitch แพ้
EU CS 2016 Summer Split - Week 3 - Day 1
4 /
3 /
2
Berserker's GreavesDoran's BladeYoumuu's GhostbladeRunaan's Hurricane
Infinity EdgeFarsight Alteration
271 มินเนี่ยน
12k ทอง
10 วอร์ด
Caitlyn แพ้
EU CS 2016 Summer Split - Week 3 - Day 1
2 /
4 /
3
Berserker's GreavesRapid FirecannonMercurial ScimitarInfinity Edge
Runaan's HurricaneMortal ReminderFarsight Alteration
445 มินเนี่ยน
22k ทอง
20 วอร์ด
Ashe ชนะ
EU CS 2016 Summer Split - Week 2 - Day 1
3 /
2 /
6
Berserker's GreavesInfinity EdgeQuicksilver SashRunaan's Hurricane
Lord Dominik's RegardsEssence ReaverFarsight Alteration
338 มินเนี่ยน
17k ทอง
18 วอร์ด
Ashe แพ้
EU CS 2016 Summer Split - Week 2 - Day 1
5 /
3 /
3
Berserker's GreavesVampiric ScepterInfinity EdgeEssence Reaver
Runaan's HurricaneMortal ReminderFarsight Alteration
366 มินเนี่ยน
17k ทอง
15 วอร์ด
Sivir แพ้
EU CS 2016 Summer Split - Week 1 - Day 1
5 /
2 /
3
Mortal ReminderEssence ReaverPhantom DancerBerserker's Greaves
Infinity EdgeMaw of MalmortiusFarsight Alteration
420 มินเนี่ยน
18k ทอง
15 วอร์ด
Caitlyn แพ้
EU CS 2016 Summer Split - Week 1 - Day 1
2 /
4 /
1
Boots of SwiftnessInfinity EdgeRunaan's HurricaneMortal Reminder
Rapid FirecannonVampiric ScepterFarsight Alteration
397 มินเนี่ยน
16k ทอง
16 วอร์ด
Lucian แพ้
EU CS 2016 Spring Split - 1
2 /
7 /
7
Enchantment: FurorEssence ReaverBlade of the Ruined KingLord Dominik's Regards
Statikk ShivHexdrinkerFarsight Alteration
396 มินเนี่ยน
17k ทอง
19 วอร์ด
Lucian แพ้
EU CS 2016 Spring Split - 1
6 /
2 /
5
Ionian Boots of LucidityEssence ReaverInfinity EdgeStatikk Shiv
The BloodthirsterSterak's GageFarsight Alteration
390 มินเนี่ยน
19k ทอง
18 วอร์ด
Lucian ชนะ
EU CS 2016 Spring Split - 1
4 /
0 /
10
Ionian Boots of LucidityStatikk ShivEssence ReaverLord Dominik's Regards
Maw of MalmortiusVampiric ScepterFarsight Alteration
396 มินเนี่ยน
17k ทอง
17 วอร์ด
Ezreal แพ้
EU CS 2016 Spring Split - 1
6 /
2 /
6
Ionian Boots of LucidityBilgewater CutlassIceborn GauntletMuramana
Maw of MalmortiusDaggerFarsight Alteration
263 มินเนี่ยน
14k ทอง
14 วอร์ด
Lucian ชนะ
EU CS 2016 Spring Split - 1
2 /
0 /
4
Doran's BladeCullEssence ReaverIonian Boots of Lucidity
Statikk ShivB. F. SwordFarsight Alteration
215 มินเนี่ยน
12k ทอง
11 วอร์ด
Lucian แพ้
EU CS 2016 Spring Split - Week 5 - Day 1
1 /
3 /
4
Doran's BladeEssence ReaverRapid FirecannonIonian Boots of Lucidity
Long SwordB. F. SwordFarsight Alteration
225 มินเนี่ยน
10k ทอง
13 วอร์ด
Lucian แพ้
EU CS 2016 Spring Split - Week 5 - Day 1
3 /
3 /
2
Doran's BladeEssence ReaverRapid FirecannonIonian Boots of Lucidity
The BloodthirsterLast WhisperFarsight Alteration
333 มินเนี่ยน
13k ทอง
17 วอร์ด
Kalista ชนะ
EU CS 2016 Spring Split - Week 4 - Day 1
9 /
4 /
10
Enchantment: AlacritySerrated DirkBlade of the Ruined KingRunaan's Hurricane
The BloodthirsterHexdrinkerFarsight Alteration
289 มินเนี่ยน
16k ทอง
18 วอร์ด
Lucian ชนะ
EU CS 2016 Spring Split - Week 4 - Day 1
4 /
0 /
8
Ionian Boots of LucidityEssence ReaverRapid FirecannonThe Bloodthirster
Doran's BladeFarsight Alteration
241 มินเนี่ยน
13k ทอง
13 วอร์ด
Ezreal ชนะ
EU CS 2016 Spring Split - Week 3 - Day 1
7 /
1 /
3
Ionian Boots of LucidityIceborn GauntletMuramanaMaw of Malmortius
Vampiric ScepterDoran's BladeFarsight Alteration
240 มินเนี่ยน
13k ทอง
13 วอร์ด
Tristana ชนะ
EU CS 2016 Spring Split - Week 3 - Day 1
4 /
1 /
4
Berserker's GreavesInfinity EdgeRapid FirecannonDoran's Blade
Vampiric ScepterB. F. SwordFarsight Alteration
249 มินเนี่ยน
13k ทอง
12 วอร์ด
Ezreal ชนะ
EU CS 2016 Spring Split - Week 2 - Day 1
2 /
1 /
9
Maw of MalmortiusBlade of the Ruined KingMuramanaIceborn Gauntlet
Giant SlayerEnchantment: AlacrityFarsight Alteration
357 มินเนี่ยน
17k ทอง
19 วอร์ด
Ezreal แพ้
EU CS 2016 Spring Split - Week 2 - Day 1
2 /
2 /
2
Mercurial ScimitarMuramanaIonian Boots of LucidityMaw of Malmortius
Iceborn GauntletFarsight Alteration
347 มินเนี่ยน
14k ทอง
19 วอร์ด
Kalista ชนะ
EU CS 2016 Spring Split - Week 1 - Day 1
6 /
3 /
12
Berserker's GreavesRunaan's HurricaneBlade of the Ruined KingDoran's Blade
The BloodthirsterNull-Magic MantleFarsight Alteration
243 มินเนี่ยน
14k ทอง
15 วอร์ด
Ezreal ชนะ
EU CS 2016 Spring Split - Week 1 - Day 1
5 /
1 /
5
Ionian Boots of LucidityMaw of MalmortiusMuramanaIceborn Gauntlet
Farsight Alteration
187 มินเนี่ยน
12k ทอง
16 วอร์ด
การแข่งขันที่กำลังจะถึง
LEC
2019 LEC Summer Split
LEC
Splyce
Splyce

แชมป์เปี้ยน

ชื่อ เล่นมาแล้ว อัตราการชนะ KDA
Ezreal
Ezreal
7
7
7
57.1%
57.1%
57.1%
3.7 / 1.7 / 4.7
Caitlyn
Caitlyn
7
7
7
28.6%
28.6%
28.6%
2.7 / 4.0 / 3.4
Lucian
Lucian
7
7
7
42.9%
42.9%
42.9%
3.1 / 2.1 / 5.7
Ashe
Ashe
5
5
5
40.0%
40.0%
40.0%
3.4 / 3.4 / 4.6
Tristana
Tristana
3
3
3
33.3%
33.3%
33.3%
2.7 / 2.0 / 2.7
Kalista
Kalista
2
2
2
100.0%
100.0%
100.0%
7.5 / 3.5 / 11.0
Twitch
Twitch
1
1
1
0.0%
0.0%
0.0%
4.0 / 3.0 / 2.0
Kog'Maw
Kog'Maw
1
1
1
100.0%
100.0%
100.0%
6.0 / 1.0 / 9.0
Sivir
Sivir
1
1
1
0.0%
0.0%
0.0%
5.0 / 2.0 / 3.0
10
เล่นมาแล้ว
3.6 / 2.7 / 4.8
Kda เฉลี่ย

ทองนำหน้าเฉลี่ย

ครีปนำหน้าเฉลี่ย

ฆ่าเฉลี่ย + ช่วยเหลือ

ตายเฉลี่ย