เกมล่าสุด

เกมล่าสุด
Jarvan IV
Jarvan IV
แพ้
2019 Mid-Season Invitational - Group stage day 5 - Group stage day 5
1 / 3 / 9
163 CS
Enchantment: CinderhulkBlack CleaverNinja Tabi
Broken StopwatchCloth ArmorOracle Lens
Enchantment: CinderhulkBlack CleaverNinja TabiBroken Stopwatch
Cloth ArmorOracle Lens
Jarvan IV
Jarvan IV
ชนะ
2019 Mid-Season Invitational - Group stage day 5 - Group stage day 5
1 / 3 / 17
159 CS
Enchantment: CinderhulkBroken StopwatchMercury's Treads
Black CleaverChain VestOracle Lens
Enchantment: CinderhulkBroken StopwatchMercury's TreadsBlack Cleaver
Chain VestOracle Lens
Kayn
Kayn
แพ้
2019 Mid-Season Invitational - Group stage day 4 - Group stage day 4
2 / 4 / 1
126 CS
Enchantment: WarriorBlack CleaverControl Ward
Ninja TabiOracle Lens
Enchantment: WarriorBlack CleaverControl WardNinja Tabi
Oracle Lens
Jarvan IV
Jarvan IV
แพ้
2019 Mid-Season Invitational - Group stage day 4 - Group stage day 4
1 / 1 / 2
150 CS
Enchantment: CinderhulkAdaptive HelmControl Ward
Cloth ArmorMercury's TreadsOracle Lens
Enchantment: CinderhulkAdaptive HelmControl WardCloth Armor
Mercury's TreadsOracle Lens
Jarvan IV
Jarvan IV
แพ้
2019 Mid-Season Invitational - Group stage day 3 - Group stage day 3
2 / 2 / 6
134 CS
Enchantment: CinderhulkControl WardNinja Tabi
Black CleaverCloth ArmorOracle Lens
Enchantment: CinderhulkControl WardNinja TabiBlack Cleaver
Cloth ArmorOracle Lens
Rek'Sai
Rek'Sai
ชนะ
2019 Mid-Season Invitational - Group stage day 3 - Group stage day 3
10 / 1 / 12
184 CS
Enchantment: WarriorGuardian AngelCaulfield's Warhammer
Black CleaverMercury's TreadsHexdrinker
Oracle Lens
Enchantment: WarriorGuardian AngelCaulfield's WarhammerBlack Cleaver
Mercury's TreadsHexdrinkerOracle Lens
Gragas
Gragas
ชนะ
2019 Mid-Season Invitational - 2
4 / 3 / 10
165 CS
Mercury's TreadsZhonya's HourglassControl Ward
MorellonomiconEnchantment: Runic EchoesGiant's Belt
Oracle Lens
Mercury's TreadsZhonya's HourglassControl WardMorellonomicon
Enchantment: Runic EchoesGiant's BeltOracle Lens
Rek'Sai
Rek'Sai
แพ้
2019 Mid-Season Invitational - 2
0 / 3 / 6
120 CS
Ninja TabiStopwatchPhage
Enchantment: WarriorKindlegemOracle Lens
Ninja TabiStopwatchPhageEnchantment: Warrior
KindlegemOracle Lens
Sejuani
Sejuani
แพ้
2019 Mid-Season Invitational - 2
1 / 4 / 0
126 CS
Enchantment: CinderhulkBroken StopwatchControl Ward
Ninja TabiKindlegemAegis of the Legion
Oracle Lens
Enchantment: CinderhulkBroken StopwatchControl WardNinja Tabi
KindlegemAegis of the LegionOracle Lens
Rek'Sai
Rek'Sai
ชนะ
2019 Mid-Season Invitational - 2
4 / 5 / 10
164 CS
Enchantment: WarriorStopwatchMercury's Treads
Guardian AngelBlack CleaverOracle Lens
Enchantment: WarriorStopwatchMercury's TreadsGuardian Angel
Black CleaverOracle Lens
Olaf
Olaf
ชนะ
2019 Mid-Season Invitational - 2
3 / 1 / 7
162 CS
Broken StopwatchMercury's TreadsChain Vest
Warmog's ArmorEnchantment: CinderhulkOracle Lens
Broken StopwatchMercury's TreadsChain VestWarmog's Armor
Enchantment: CinderhulkOracle Lens
Rek'Sai
Rek'Sai
แพ้
2019 Mid-Season Invitational - 1
1 / 5 / 5
130 CS
Enchantment: WarriorBlack CleaverBroken Stopwatch
Mercury's TreadsOracle Lens
Enchantment: WarriorBlack CleaverBroken StopwatchMercury's Treads
Oracle Lens
Jarvan IV
Jarvan IV
แพ้
2019 Mid-Season Invitational - 1
2 / 2 / 8
128 CS
Enchantment: CinderhulkControl WardKnight's Vow
Ninja TabiBroken StopwatchChain Vest
Oracle Lens
Enchantment: CinderhulkControl WardKnight's VowNinja Tabi
Broken StopwatchChain VestOracle Lens
Lee Sin
Lee Sin
แพ้
2019 Mid-Season Invitational - 1
2 / 2 / 11
137 CS
Chain VestBroken StopwatchBlack Cleaver
Ninja TabiEnchantment: WarriorWarding Totem (เครื่องประดับ)
Chain VestBroken StopwatchBlack CleaverNinja Tabi
Enchantment: WarriorWarding Totem (เครื่องประดับ)
Gragas
Gragas
ชนะ
2019 Mid-Season Invitational - 2
9 / 3 / 10
160 CS
Sorcerer's ShoesZhonya's HourglassMorellonomicon
Enchantment: Runic EchoesOracle Lens
Sorcerer's ShoesZhonya's HourglassMorellonomiconEnchantment: Runic Echoes
Oracle Lens
Kindred
Kindred
แพ้
2019 Mid-Season Invitational - 2
3 / 6 / 4
196 CS
Rapid FirecannonStopwatchControl Ward
Enchantment: WarriorBerserker's GreavesBlack Cleaver
Oracle Lens
Rapid FirecannonStopwatchControl WardEnchantment: Warrior
Berserker's GreavesBlack CleaverOracle Lens
Jarvan IV
Jarvan IV
ชนะ
2019 Mid-Season Invitational - 2
4 / 0 / 13
149 CS
Enchantment: CinderhulkGuardian AngelNinja Tabi
Black CleaverOracle Lens
Enchantment: CinderhulkGuardian AngelNinja TabiBlack Cleaver
Oracle Lens
Lee Sin
Lee Sin
แพ้
2019 Mid-Season Invitational - 1
3 / 2 / 7
134 CS
Enchantment: WarriorBroken StopwatchControl Ward
Mercury's TreadsBlack CleaverChain Vest
Warding Totem (เครื่องประดับ)
Enchantment: WarriorBroken StopwatchControl WardMercury's Treads
Black CleaverChain VestWarding Totem (เครื่องประดับ)
Lee Sin
Lee Sin
ชนะ
2019 Mid-Season Invitational - 1
4 / 3 / 15
167 CS
Enchantment: WarriorGuardian AngelBlack Cleaver
HexdrinkerNinja TabiWarding Totem (เครื่องประดับ)
Enchantment: WarriorGuardian AngelBlack CleaverHexdrinker
Ninja TabiWarding Totem (เครื่องประดับ)
Gragas
Gragas
ชนะ
2019 Mid-Season Invitational - 1
2 / 3 / 9
163 CS
Enchantment: Runic EchoesZhonya's HourglassBlasting Wand
Dark SealSorcerer's ShoesOracle Lens
Enchantment: Runic EchoesZhonya's HourglassBlasting WandDark Seal
Sorcerer's ShoesOracle Lens
Jarvan IV
Jarvan IV
ชนะ
2019 Mid-Season Invitational - 1
4 / 1 / 19
157 CS
Enchantment: CinderhulkBlack CleaverGuardian Angel
Giant's BeltNinja TabiOracle Lens
Enchantment: CinderhulkBlack CleaverGuardian AngelGiant's Belt
Ninja TabiOracle Lens

การแข่งขันที่กำลังจะถึง

การแข่งขันที่กำลังจะถึง
ไม่มีข้อมูล

แชมป์เปี้ยน

ชื่อ เล่นมาแล้ว อัตราการชนะ KDA
Jarvan IV
Jarvan IV
2.1 / 1.7 / 10.6
Rek'Sai
Rek'Sai
3.8 / 3.5 / 8.3
Gragas
Gragas
5.0 / 3.0 / 9.7
Lee Sin
Lee Sin
3.0 / 2.3 / 11.0
Olaf
Olaf
3.0 / 1.0 / 7.0
Sejuani
Sejuani
1.0 / 4.0 / 0.0
Kindred
Kindred
3.0 / 6.0 / 4.0
Kayn
Kayn
2.0 / 4.0 / 1.0
15
เล่นมาแล้ว
3.0 / 2.7 / 8.6
Kda เฉลี่ย

ทองนำหน้าเฉลี่ย

ครีปนำหน้าเฉลี่ย

ฆ่าเฉลี่ย + ช่วยเหลือ

ตายเฉลี่ย