เกมล่าสุด
Alistar แพ้
NA 2016 Spring Split - 1
1 /
6 /
8
Locket of the Iron SolariEye of the EquinoxGiant's Belt
Warden's MailOracle Lens
35 มินเนี่ยน
10k ทอง
67 วอร์ด
Janna แพ้
NA 2016 Spring Split - 1
0 /
0 /
6
Total Biscuit of Everlasting WillEye of the WatchersNull-Magic Mantle
Crystalline BracerKindlegemOracle Lens
12 มินเนี่ยน
7k ทอง
34 วอร์ด
Alistar แพ้
NA 2016 Spring Split - 1
0 /
3 /
6
KindlegemEye of the EquinoxNull-Magic Mantle
Crystalline BracerOracle Lens
37 มินเนี่ยน
7k ทอง
47 วอร์ด
Braum แพ้
NA CS 2016 Spring Split - Week 5 - Day 1
0 /
0 /
1
Eye of the EquinoxRefillable PotionBoots of SwiftnessLocket of the Iron Solari
Sweeping Lens (เครื่องประดับ)
29 มินเนี่ยน
6k ทอง
40 วอร์ด
Bard ชนะ
NA CS 2016 Spring Split - Week 5 - Day 1
1 /
4 /
21
Quicksilver SashMikael's CrucibleLocket of the Iron SolariRemnant of the Watchers
Ruby SightstoneOracle Lens
45 มินเนี่ยน
16k ทอง
58 วอร์ด
Janna แพ้
NA CS 2016 Spring Split - Week 4 - Day 1
1 /
3 /
1
Remnant of the WatchersLocket of the Iron SolariSightstoneBoots of Swiftness
Oracle Lens
18 มินเนี่ยน
7k ทอง
44 วอร์ด
Alistar แพ้
NA CS 2016 Spring Split - Week 4 - Day 1
0 /
2 /
2
Locket of the Iron SolariFrozen HeartEye of the Equinox
Spectre's CowlOracle Lens
80 มินเนี่ยน
12k ทอง
66 วอร์ด
Braum ชนะ
NA CS 2016 Spring Split - Week 3 - Day 1
3 /
0 /
7
Locket of the Iron SolariSpectre's CowlEye of the EquinoxFrozen Heart
Boots of SwiftnessKindlegemOracle Lens
67 มินเนี่ยน
13k ทอง
51 วอร์ด
Braum ชนะ
NA CS 2016 Spring Split - Week 3 - Day 1
0 /
1 /
15
Locket of the Iron SolariEye of the EquinoxWarden's Mail
Glacial ShroudBoots of SwiftnessOracle Lens
48 มินเนี่ยน
10k ทอง
46 วอร์ด
Alistar แพ้
NA CS 2016 Spring Split - Week 2 - Day 1
1 /
5 /
9
Locket of the Iron SolariBanshee's VeilEye of the Equinox
Oracle Lens
44 มินเนี่ยน
11k ทอง
48 วอร์ด
Alistar ชนะ
NA CS 2016 Spring Split - Week 2 - Day 1
1 /
0 /
2
Mikael's CrucibleLocket of the Iron SolariEye of the Equinox
Glacial ShroudOracle Lens
40 มินเนี่ยน
11k ทอง
53 วอร์ด
Alistar ชนะ
NA CS 2016 Spring Split - Week 1 - Day 1
0 /
0 /
10
Locket of the Iron SolariRemnant of the AspectSightstone
Chalice of HarmonyOracle Lens
38 มินเนี่ยน
10k ทอง
42 วอร์ด
Alistar แพ้
NA CS 2016 Spring Split - Week 1 - Day 1
0 /
2 /
6
Locket of the Iron SolariRemnant of the AspectSightstone
Chalice of HarmonyOracle Lens
39 มินเนี่ยน
9k ทอง
42 วอร์ด
การแข่งขันที่กำลังจะถึง
ไม่มีข้อมูล

แชมป์เปี้ยน

ชื่อ เล่นมาแล้ว อัตราการชนะ KDA
Alistar
Alistar
7
7
7
28.6%
28.6%
28.6%
0.4 / 2.6 / 6.1
Braum
Braum
3
3
3
66.7%
66.7%
66.7%
1.0 / 0.3 / 7.7
Janna
Janna
2
2
2
0.0%
0.0%
0.0%
0.5 / 1.5 / 3.5
Bard
Bard
1
1
1
100.0%
100.0%
100.0%
1.0 / 4.0 / 21.0
4
เล่นมาแล้ว
0.6 / 2.0 / 7.2
Kda เฉลี่ย

ทองนำหน้าเฉลี่ย

ครีปนำหน้าเฉลี่ย

ฆ่าเฉลี่ย + ช่วยเหลือ

ตายเฉลี่ย