การผสานของแชมป์เปี้ยนที่ใช้บ่อย

การผสานของแชมป์เปี้ยนที่ใช้บ่อย
การจับคู่ ความนิยม อัตราการชนะ
2.2%
2.2%
2.2%
50.9%
50.9%
50.9%
1.8%
1.8%
1.8%
50.9%
50.9%
50.9%
1.8%
1.8%
1.8%
54.3%
54.3%
54.3%
1.7%
1.7%
1.7%
52.6%
52.6%
52.6%
1.6%
1.6%
1.6%
47.0%
47.0%
47.0%
1.5%
1.5%
1.5%
48.8%
48.8%
48.8%
1.4%
1.4%
1.4%
55.2%
55.2%
55.2%
1.4%
1.4%
1.4%
54.8%
54.8%
54.8%
1.3%
1.3%
1.3%
50.6%
50.6%
50.6%
1.3%
1.3%
1.3%
55.8%
55.8%
55.8%
1.3%
1.3%
1.3%
52.2%
52.2%
52.2%
1.3%
1.3%
1.3%
52.3%
52.3%
52.3%
1.3%
1.3%
1.3%
53.5%
53.5%
53.5%
1.3%
1.3%
1.3%
56.4%
56.4%
56.4%
1.3%
1.3%
1.3%
46.4%
46.4%
46.4%
1.3%
1.3%
1.3%
50.8%
50.8%
50.8%
1.2%
1.2%
1.2%
54.8%
54.8%
54.8%
1.2%
1.2%
1.2%
48.0%
48.0%
48.0%
1.2%
1.2%
1.2%
48.9%
48.9%
48.9%
1.1%
1.1%
1.1%
57.0%
57.0%
57.0%
1.1%
1.1%
1.1%
53.3%
53.3%
53.3%
1.1%
1.1%
1.1%
55.2%
55.2%
55.2%
1.1%
1.1%
1.1%
48.9%
48.9%
48.9%
1.1%
1.1%
1.1%
56.5%
56.5%
56.5%
1.0%
1.0%
1.0%
51.6%
51.6%
51.6%
1.0%
1.0%
1.0%
49.0%
49.0%
49.0%
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
Captcha:
Captcha
ความคิดเห็น: