การผสานของแชมป์เปี้ยนที่ใช้บ่อย

การผสานของแชมป์เปี้ยนที่ใช้บ่อย
การจับคู่ ความนิยม อัตราการชนะ
1.7%
1.7%
1.7%
51.1%
51.1%
51.1%
1.6%
1.6%
1.6%
47.0%
47.0%
47.0%
1.4%
1.4%
1.4%
47.9%
47.9%
47.9%
1.4%
1.4%
1.4%
49.0%
49.0%
49.0%
1.4%
1.4%
1.4%
51.3%
51.3%
51.3%
1.2%
1.2%
1.2%
50.8%
50.8%
50.8%
1.2%
1.2%
1.2%
49.4%
49.4%
49.4%
1.1%
1.1%
1.1%
53.7%
53.7%
53.7%
1.1%
1.1%
1.1%
47.9%
47.9%
47.9%
1.1%
1.1%
1.1%
49.3%
49.3%
49.3%
1.1%
1.1%
1.1%
46.6%
46.6%
46.6%
1.1%
1.1%
1.1%
45.1%
45.1%
45.1%
1.1%
1.1%
1.1%
50.4%
50.4%
50.4%
1.1%
1.1%
1.1%
51.4%
51.4%
51.4%
1.0%
1.0%
1.0%
48.2%
48.2%
48.2%
1.0%
1.0%
1.0%
52.6%
52.6%
52.6%
1.0%
1.0%
1.0%
52.8%
52.8%
52.8%
1.0%
1.0%
1.0%
51.4%
51.4%
51.4%
1.0%
1.0%
1.0%
43.6%
43.6%
43.6%
1.0%
1.0%
1.0%
48.9%
48.9%
48.9%
1.0%
1.0%
1.0%
48.7%
48.7%
48.7%
1.0%
1.0%
1.0%
50.2%
50.2%
50.2%
1.0%
1.0%
1.0%
48.9%
48.9%
48.9%
1.0%
1.0%
1.0%
50.4%
50.4%
50.4%
1.0%
1.0%
1.0%
51.2%
51.2%
51.2%
1.0%
1.0%
1.0%
47.3%
47.3%
47.3%
1.0%
1.0%
1.0%
48.2%
48.2%
48.2%
1.0%
1.0%
1.0%
49.5%
49.5%
49.5%
0.9%
0.9%
0.9%
46.0%
46.0%
46.0%
0.9%
0.9%
0.9%
52.0%
52.0%
52.0%
0.9%
0.9%
0.9%
48.3%
48.3%
48.3%
0.9%
0.9%
0.9%
55.2%
55.2%
55.2%
0.9%
0.9%
0.9%
50.3%
50.3%
50.3%
0.9%
0.9%
0.9%
51.0%
51.0%
51.0%
0.9%
0.9%
0.9%
53.9%
53.9%
53.9%
0.9%
0.9%
0.9%
48.9%
48.9%
48.9%
0.9%
0.9%
0.9%
47.5%
47.5%
47.5%
0.9%
0.9%
0.9%
48.7%
48.7%
48.7%
0.9%
0.9%
0.9%
54.4%
54.4%
54.4%
0.9%
0.9%
0.9%
51.5%
51.5%
51.5%
0.9%
0.9%
0.9%
49.1%
49.1%
49.1%
0.9%
0.9%
0.9%
50.4%
50.4%
50.4%
0.9%
0.9%
0.9%
47.1%
47.1%
47.1%
0.9%
0.9%
0.9%
53.3%
53.3%
53.3%
0.9%
0.9%
0.9%
54.1%
54.1%
54.1%
0.8%
0.8%
0.8%
48.4%
48.4%
48.4%
0.8%
0.8%
0.8%
43.9%
43.9%
43.9%
0.8%
0.8%
0.8%
49.1%
49.1%
49.1%
0.8%
0.8%
0.8%
54.4%
54.4%
54.4%
0.8%
0.8%
0.8%
45.5%
45.5%
45.5%
0.8%
0.8%
0.8%
50.3%
50.3%
50.3%
0.8%
0.8%
0.8%
51.9%
51.9%
51.9%
0.8%
0.8%
0.8%
50.1%
50.1%
50.1%
0.8%
0.8%
0.8%
52.9%
52.9%
52.9%
0.8%
0.8%
0.8%
50.1%
50.1%
50.1%
0.8%
0.8%
0.8%
49.2%
49.2%
49.2%
0.8%
0.8%
0.8%
49.5%
49.5%
49.5%
0.8%
0.8%
0.8%
52.6%
52.6%
52.6%
0.8%
0.8%
0.8%
51.8%
51.8%
51.8%
0.8%
0.8%
0.8%
53.4%
53.4%
53.4%
0.8%
0.8%
0.8%
52.0%
52.0%
52.0%
0.8%
0.8%
0.8%
50.2%
50.2%
50.2%
0.8%
0.8%
0.8%
50.0%
50.0%
50.0%
0.8%
0.8%
0.8%
54.1%
54.1%
54.1%
0.8%
0.8%
0.8%
52.0%
52.0%
52.0%
0.8%
0.8%
0.8%
51.8%
51.8%
51.8%
0.8%
0.8%
0.8%
48.8%
48.8%
48.8%
0.8%
0.8%
0.8%
50.7%
50.7%
50.7%
0.7%
0.7%
0.7%
52.0%
52.0%
52.0%
0.7%
0.7%
0.7%
52.0%
52.0%
52.0%
0.7%
0.7%
0.7%
49.0%
49.0%
49.0%
0.7%
0.7%
0.7%
45.0%
45.0%
45.0%
0.7%
0.7%
0.7%
48.9%
48.9%
48.9%
0.7%
0.7%
0.7%
53.4%
53.4%
53.4%
0.7%
0.7%
0.7%
48.9%
48.9%
48.9%
0.7%
0.7%
0.7%
52.6%
52.6%
52.6%
0.7%
0.7%
0.7%
47.5%
47.5%
47.5%
0.7%
0.7%
0.7%
51.8%
51.8%
51.8%
0.7%
0.7%
0.7%
47.7%
47.7%
47.7%
0.7%
0.7%
0.7%
47.9%
47.9%
47.9%
0.7%
0.7%
0.7%
46.8%
46.8%
46.8%
0.7%
0.7%
0.7%
46.1%
46.1%
46.1%
0.7%
0.7%
0.7%
50.0%
50.0%
50.0%
0.7%
0.7%
0.7%
52.0%
52.0%
52.0%
0.7%
0.7%
0.7%
47.5%
47.5%
47.5%
0.7%
0.7%
0.7%
46.6%
46.6%
46.6%
0.7%
0.7%
0.7%
48.4%
48.4%
48.4%
0.7%
0.7%
0.7%
51.7%
51.7%
51.7%
0.7%
0.7%
0.7%
48.4%
48.4%
48.4%
0.7%
0.7%
0.7%
58.0%
58.0%
58.0%
0.7%
0.7%
0.7%
50.8%
50.8%
50.8%
0.7%
0.7%
0.7%
49.4%
49.4%
49.4%
0.7%
0.7%
0.7%
50.4%
50.4%
50.4%
0.7%
0.7%
0.7%
50.4%
50.4%
50.4%
0.7%
0.7%
0.7%
49.3%
49.3%
49.3%
0.7%
0.7%
0.7%
50.8%
50.8%
50.8%
0.7%
0.7%
0.7%
47.3%
47.3%
47.3%
0.7%
0.7%
0.7%
53.6%
53.6%
53.6%
0.7%
0.7%
0.7%
49.1%
49.1%
49.1%
0.7%
0.7%
0.7%
52.6%
52.6%
52.6%
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
Captcha:
Captcha
ความคิดเห็น: