การผสานของแชมป์เปี้ยนที่ใช้บ่อย

การผสานของแชมป์เปี้ยนที่ใช้บ่อย
การจับคู่ ความนิยม อัตราการชนะ
2.3%
2.3%
2.3%
52.2%
52.2%
52.2%
1.6%
1.6%
1.6%
54.0%
54.0%
54.0%
1.5%
1.5%
1.5%
52.1%
52.1%
52.1%
1.3%
1.3%
1.3%
50.3%
50.3%
50.3%
1.3%
1.3%
1.3%
46.5%
46.5%
46.5%
1.2%
1.2%
1.2%
47.1%
47.1%
47.1%
1.2%
1.2%
1.2%
53.8%
53.8%
53.8%
1.2%
1.2%
1.2%
51.3%
51.3%
51.3%
1.2%
1.2%
1.2%
51.3%
51.3%
51.3%
1.2%
1.2%
1.2%
49.5%
49.5%
49.5%
1.1%
1.1%
1.1%
48.4%
48.4%
48.4%
1.1%
1.1%
1.1%
53.1%
53.1%
53.1%
1.1%
1.1%
1.1%
51.5%
51.5%
51.5%
1.1%
1.1%
1.1%
48.8%
48.8%
48.8%
1.0%
1.0%
1.0%
51.0%
51.0%
51.0%
1.0%
1.0%
1.0%
50.7%
50.7%
50.7%
1.0%
1.0%
1.0%
53.4%
53.4%
53.4%
1.0%
1.0%
1.0%
54.7%
54.7%
54.7%
1.0%
1.0%
1.0%
49.4%
49.4%
49.4%
1.0%
1.0%
1.0%
50.7%
50.7%
50.7%
1.0%
1.0%
1.0%
48.0%
48.0%
48.0%
1.0%
1.0%
1.0%
52.2%
52.2%
52.2%
1.0%
1.0%
1.0%
53.0%
53.0%
53.0%
1.0%
1.0%
1.0%
52.6%
52.6%
52.6%
1.0%
1.0%
1.0%
50.0%
50.0%
50.0%
1.0%
1.0%
1.0%
51.9%
51.9%
51.9%
1.0%
1.0%
1.0%
52.3%
52.3%
52.3%
1.0%
1.0%
1.0%
50.1%
50.1%
50.1%
1.0%
1.0%
1.0%
52.7%
52.7%
52.7%
0.9%
0.9%
0.9%
48.5%
48.5%
48.5%
0.9%
0.9%
0.9%
49.4%
49.4%
49.4%
0.9%
0.9%
0.9%
49.1%
49.1%
49.1%
0.9%
0.9%
0.9%
54.8%
54.8%
54.8%
0.9%
0.9%
0.9%
49.1%
49.1%
49.1%
0.9%
0.9%
0.9%
51.9%
51.9%
51.9%
0.9%
0.9%
0.9%
50.9%
50.9%
50.9%
0.9%
0.9%
0.9%
49.2%
49.2%
49.2%
0.9%
0.9%
0.9%
47.9%
47.9%
47.9%
0.9%
0.9%
0.9%
50.7%
50.7%
50.7%
0.8%
0.8%
0.8%
53.8%
53.8%
53.8%
0.8%
0.8%
0.8%
50.2%
50.2%
50.2%
0.8%
0.8%
0.8%
51.5%
51.5%
51.5%
0.8%
0.8%
0.8%
50.7%
50.7%
50.7%
0.8%
0.8%
0.8%
46.7%
46.7%
46.7%
0.8%
0.8%
0.8%
53.2%
53.2%
53.2%
0.8%
0.8%
0.8%
54.1%
54.1%
54.1%
0.8%
0.8%
0.8%
49.8%
49.8%
49.8%
0.8%
0.8%
0.8%
51.0%
51.0%
51.0%
0.8%
0.8%
0.8%
48.2%
48.2%
48.2%
0.8%
0.8%
0.8%
49.9%
49.9%
49.9%
0.8%
0.8%
0.8%
51.0%
51.0%
51.0%
0.8%
0.8%
0.8%
50.3%
50.3%
50.3%
0.8%
0.8%
0.8%
51.8%
51.8%
51.8%
0.8%
0.8%
0.8%
46.0%
46.0%
46.0%
0.8%
0.8%
0.8%
54.2%
54.2%
54.2%
0.8%
0.8%
0.8%
52.6%
52.6%
52.6%
0.8%
0.8%
0.8%
52.1%
52.1%
52.1%
0.8%
0.8%
0.8%
51.4%
51.4%
51.4%
0.8%
0.8%
0.8%
53.0%
53.0%
53.0%
0.8%
0.8%
0.8%
51.6%
51.6%
51.6%
0.8%
0.8%
0.8%
52.1%
52.1%
52.1%
0.8%
0.8%
0.8%
53.2%
53.2%
53.2%
0.8%
0.8%
0.8%
56.3%
56.3%
56.3%
0.8%
0.8%
0.8%
46.3%
46.3%
46.3%
0.8%
0.8%
0.8%
48.9%
48.9%
48.9%
0.8%
0.8%
0.8%
51.6%
51.6%
51.6%
0.7%
0.7%
0.7%
49.3%
49.3%
49.3%
0.7%
0.7%
0.7%
47.4%
47.4%
47.4%
0.7%
0.7%
0.7%
53.0%
53.0%
53.0%
0.7%
0.7%
0.7%
52.0%
52.0%
52.0%
0.7%
0.7%
0.7%
51.4%
51.4%
51.4%
0.7%
0.7%
0.7%
47.6%
47.6%
47.6%
0.7%
0.7%
0.7%
48.1%
48.1%
48.1%
0.7%
0.7%
0.7%
47.2%
47.2%
47.2%
0.7%
0.7%
0.7%
52.2%
52.2%
52.2%
0.7%
0.7%
0.7%
48.9%
48.9%
48.9%
0.7%
0.7%
0.7%
50.4%
50.4%
50.4%
0.7%
0.7%
0.7%
47.6%
47.6%
47.6%
0.7%
0.7%
0.7%
47.9%
47.9%
47.9%
0.7%
0.7%
0.7%
49.7%
49.7%
49.7%
0.7%
0.7%
0.7%
51.0%
51.0%
51.0%
0.7%
0.7%
0.7%
53.6%
53.6%
53.6%
0.7%
0.7%
0.7%
51.9%
51.9%
51.9%
0.7%
0.7%
0.7%
50.0%
50.0%
50.0%
0.7%
0.7%
0.7%
47.6%
47.6%
47.6%
0.7%
0.7%
0.7%
48.1%
48.1%
48.1%
0.7%
0.7%
0.7%
53.3%
53.3%
53.3%
0.7%
0.7%
0.7%
52.5%
52.5%
52.5%
0.7%
0.7%
0.7%
47.7%
47.7%
47.7%
0.7%
0.7%
0.7%
51.4%
51.4%
51.4%
0.7%
0.7%
0.7%
51.2%
51.2%
51.2%
0.7%
0.7%
0.7%
52.2%
52.2%
52.2%
0.7%
0.7%
0.7%
49.6%
49.6%
49.6%
0.7%
0.7%
0.7%
50.8%
50.8%
50.8%
0.7%
0.7%
0.7%
50.4%
50.4%
50.4%
0.7%
0.7%
0.7%
51.9%
51.9%
51.9%
0.7%
0.7%
0.7%
53.1%
53.1%
53.1%
0.7%
0.7%
0.7%
52.6%
52.6%
52.6%
0.7%
0.7%
0.7%
47.7%
47.7%
47.7%
0.7%
0.7%
0.7%
50.5%
50.5%
50.5%
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
Captcha:
Captcha
ความคิดเห็น: