Statystyki smoków

Dusze smoków

Dusza smoka Procent wygranych
Smok ziemi
Smok powietrza
Smok wody
Smok ognia

Zabite smoki: 1

Smok Procent wygranych
Smok ziemi
Smok wody
Smok ognia
Smok powietrza

Zabite smoki:2

Smoki Procent wygranych
Smok ognia Smok ognia
Smok wody Smok wody
Smok ziemi Smok ziemi
Smok ognia Smok wody
Smok powietrza Smok powietrza
Smok wody Smok ognia
Smok ziemi Smok wody
Smok wody Smok ziemi
Smok ziemi Smok ognia
Smok powietrza Smok ognia
Smok wody Smok powietrza
Smok ognia Smok ziemi
Smok ziemi Smok powietrza
Smok ognia Smok powietrza
Smok powietrza Smok ziemi
Smok powietrza Smok wody

Zabite smoki:3

Smoki Procent wygranych
Smok ziemi Smok wody Smok powietrza
Smok ziemi Smok ognia Smok powietrza
Smok ognia Smok wody Smok ziemi
Smok ognia Smok wody Smok powietrza
Smok wody Smok ognia Smok powietrza
Smok ognia Smok ziemi Smok powietrza
Smok ognia Smok ognia Smok ognia
Smok ziemi Smok ognia Smok wody
Smok wody Smok wody Smok wody
Smok wody Smok powietrza Smok ognia
Smok ognia Smok ziemi Smok ziemi
Smok wody Smok ognia Smok ognia
Smok powietrza Smok ziemi Smok ognia
Smok ognia Smok ziemi Smok wody
Smok ziemi Smok wody Smok wody
Smok ziemi Smok wody Smok ognia
Smok wody Smok ziemi Smok ziemi
Smok ognia Smok wody Smok wody
Smok ognia Smok powietrza Smok ziemi
Smok wody Smok powietrza Smok ziemi
Smok ziemi Smok ognia Smok ognia
Smok ziemi Smok powietrza Smok powietrza
Smok powietrza Smok ognia Smok ognia
Smok powietrza Smok ognia Smok wody
Smok ziemi Smok ziemi Smok ziemi
Smok powietrza Smok ognia Smok ziemi
Smok ziemi Smok powietrza Smok wody
Smok powietrza Smok wody Smok ziemi
Smok wody Smok ziemi Smok powietrza
Smok wody Smok ognia Smok ziemi
Smok powietrza Smok wody Smok ognia
Smok ognia Smok powietrza Smok powietrza
Smok ziemi Smok powietrza Smok ognia
Smok ognia Smok powietrza Smok wody
Smok wody Smok powietrza Smok powietrza
Smok wody Smok ziemi Smok ognia
Smok powietrza Smok ziemi Smok wody
Smok powietrza Smok ziemi Smok ziemi
Smok powietrza Smok wody Smok wody
Smok powietrza Smok powietrza Smok powietrza
0 Komentarz
Dodaj komentarz
Twoje imię:
Komentarz: