Sárkány statok

Sárkánylelkek

Sárkánylélek Győzelmi arány
Tűzsárkány
Levegősárkány
Vízsárkány
Hextech-sárkány
Földsárkány

1 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Tűzsárkány
Hextech-sárkány
Vízsárkány
Földsárkány
Levegősárkány

2 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Tűzsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Földsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Levegősárkány
Vízsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Vízsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Vízsárkány
Földsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Földsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány
Levegősárkány Földsárkány

3 megölt sárkány

Sárkány Győzelmi arány
Tűzsárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Földsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Földsárkány Vízsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Levegősárkány Földsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Vízsárkány
Levegősárkány Földsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Földsárkány Földsárkány
Levegősárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Földsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Földsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Földsárkány Vízsárkány
Földsárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Földsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Földsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Földsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Levegősárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Földsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Földsárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Levegősárkány
Földsárkány Földsárkány Földsárkány
Hextech-sárkány Földsárkány Földsárkány
Levegősárkány Vízsárkány Földsárkány
Levegősárkány Vízsárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Földsárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Földsárkány Levegősárkány
Levegősárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Földsárkány Levegősárkány Tűzsárkány
Földsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Hextech-sárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Földsárkány
Földsárkány Vízsárkány Tűzsárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Földsárkány
Vízsárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Földsárkány Tűzsárkány Hextech-sárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Hextech-sárkány
Vízsárkány Földsárkány Tűzsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Levegősárkány Vízsárkány
Földsárkány Levegősárkány Vízsárkány
Tűzsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Vízsárkány
Levegősárkány Vízsárkány Vízsárkány
Vízsárkány Földsárkány Földsárkány
Tűzsárkány Vízsárkány Földsárkány
Földsárkány Tűzsárkány Vízsárkány
Vízsárkány Hextech-sárkány Levegősárkány
Levegősárkány Hextech-sárkány Hextech-sárkány
Levegősárkány Földsárkány Tűzsárkány
Földsárkány Levegősárkány Levegősárkány
Hextech-sárkány Levegősárkány Vízsárkány
Levegősárkány Levegősárkány Levegősárkány
Vízsárkány Levegősárkány Levegősárkány
0 hozzászólás
Hozzászólás küldése
Neved:
hozzászólás: